CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM

Năm 2012 công tác vận động quỹ khuyến học trên địa bàn huyện có những khó khăn nhất định, do tác động suy thoái kinh tế cả nước nói chung và tỉnh, huyện nhà nói riêng.    Trong sản xuất nông nghiệp (đặc biệt là cây Thanh long, cây chủ lực trong phát triển kinh tế huyện nhà) giá cả đầu vào quá cao (như vật tư phân bón, điện nước, rơm rạ), trong khi đó giá đầu ra của sản phẩm lại quá thấp, không đủ bù đắp chi phí (giá Thanh long chỉ bằng ½ năm 2011).

     Phía Huyện hội con người ít, kinh phí phục vụ cho hoạt động và cơ sở, phương tiện làm việc còn nhiều khó khăn thiếu thốn… Nhưng dưới sự chỉ đạo của Tỉnh hội, Huyện ủy, UBND huyện, Hội Khuyến học các cấp trong huyện đã phối hợp triển khai thực hiện có kết quả công tác khuyến học năm 2012. Đặc biệt là công tác vận động quỹ Khuyến học – “Tiếp bước cho em đến trường” và vận động xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học… đạt kết quả cao.

     Đối với công tác vận động quỹ Khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” trên địa bàn huyện cùng thời điểm phải triển khai khá nhiều công việc như củng cố tổ chức Hội, khảo sát cấp học bổng, triển khai cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường”, các cuộc vận động khác như Đền ơn đáp nghĩa, Ngày vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam DIOXIN, mái ấm đồng đội… Đặc biệt là công tác chuẩn bị cho tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm (2008-2012) thực hiện phong trào xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học” ở cấp huyện và cơ sở. Tuy nhiên, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, sự nỗ lực cố gắng của các cấp Hội trong huyện, đặc biệt là sự hỗ trợ quan trọng của Trung tâm Thiện chí (BQL phát triển cộng đồng huyện Hàm Thuận Nam), nên năm 2012 toàn huyện đã vận động được 1.873.355.000đ (cả nguồn vận động “Tiếp bước cho em đến trường”), so với cùng kỳ năm trước tăng 412.855.000đ, đạt đạt 234% so với chỉ tiêu kế hoạch Tỉnh Hội giao. Huyện đã chi trong tổng số tiền vận động để cấp học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 2.053 suất với số tiền là 1.047.584.000đ; khen thưởng cho học sinh sinh viên có thành tích trong học tập 3.664 suất với số tiền 223.810.000đ, hỗ trợ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn 65 suất với số tiền 25.600.000đ, sửa chữa trường lớp 218.000.000đ. So với cùng kỳ năm trước số suất học bổng tăng 764 suất với số tiền 163.784.000đ, khen thưởng học sinh tăng 694 suất với số tiền 48.460.000đ.

      Nhìn chung công tác vận động quỹ Khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” trên địa bàn huyện năm qua đã có nhiều cố gắng, đa số học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nguy cơ bỏ học đã được cấp học bổng kịp thời để các em được tiếp tục đến trường.

     Với công tác vận động đăng ký xây dựng gia đình hiếu học, trong năm 2012 Hội Khuyến học đã phối hợp với MTTQ cùng cấp tiếp tục thực hiện Kế hoạch liên tịch số 01 của UBMTTQ và Hội Khuyến học tỉnh về việc tổ chức đăng ký, bình xét và công nhận gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, thôn khu phố khuyến học. Qua bình xét cuối năm toàn huyện có 5.520 hộ được công nhận gia đình hiếu học, so với tống hộ đăng ký đạt 80,9%, so với chỉ tiêu kế hoạch Tỉnh hội giao đạt 110%, so với cùng kỳ tăng gần 500 hộ, so với tổng số hộ toàn huyện đạt 25,38%.

     Thực hiện Công văn số 5786/UBND-VX của UBND tỉnh, Công văn số 1377/UBND-VX của Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam về việc tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện phong trào xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học và biểu dương gia đình, dòng họ hiếu học tiêu biểu xuất sắc. Đến tháng 11/2012 Hội Khuyến học huyện và cơ sở đã tổ chức xong Hội nghị sơ kết. Thông qua Hội nghị sơ kết, toàn huyện đã bình xét, biểu dương 516 hộ gia đình hiếu học tiêu biểu, trong đó cấp huyện 90 hộ, cấp xã, thị trấn 426 hộ.

     Cũng thông qua Hội nghị sơ kết Chủ tịch UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã trao tặng giấy khen cho 85 hộ gia đình hiếu học tiêu biểu, xuất sắc, trong đó cấp huyện 08 hộ, cấp xã, thị trấn 77 hộ. Thông qua Hội nghị sơ kết 5 năm ở cấp huyện đã thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng gia đình hiếu học giai đoạn 2008-2012.

     Việc tổ chức Hội nghị sơ kết nêu trên đã có tác động tích cực trong việc cổ vũ phong trào xây dựng gia đình hiếu học, làm cho các tầng lớp nhân dân và cán bộ tin tưởng, hăng hái tham gia phong trào khuyến học nói chung và phong trào xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học nói riêng ngày càng phát triển tốt đẹp.

     Bên cạnh những thành tích và kết quả đạt được nêu trên, còn có những tồn tại khó khăn sang năm 2013 cần tập trung khắc phục đó là: Công tác tuyên truyền vận động về mục đích ý nghĩa của công tác khuyến học trong cán bộ và nhân dân chưa sâu rộng, đều khắp, công tác phối hợp đăng ký, bình xét và công nhận “Gia đình hiếu học” ở một số địa phương chưa thực hiện đúng theo kế hoạch liên tịch số 01 của UBMTTQ và Hội Khuyến học tỉnh đề ra, kinh phí cho hoạt động khuyến học còn nhiều khó khăn, đội ngũ cán bộ Hội, nhất là Chi hội thiếu ổn định, cán bộ Hội và Chi hội một số nơi hoạt động chưa năng nổ, nhiệt tình và chưa làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy và UBND về công tác vận động quỹ khuyến học và đăng ký xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học./. Hà Huy Mậu


Các tin tiếp
Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học phải là pháo đài chống lại và đẩy lùi những tệ nạn xã hội   (14/6/2013)
Hội Khuyến học thị xã La Gi tham gia “Tháng hành động vì trẻ em”   (5/6/2013)
HAIAU RESORT & SPA PHÁT VỞ “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”   (27/5/2013)
Hình ảnh một người thầy   (25/4/2013)
ĐỨC BÌNH LÀM CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC   (16/4/2013)
QUỸ HEO ĐẤT THĂM BẠN NGHÈO   (6/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI Ở THÀNH PHỐ PHAN THIẾT   (4/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (22/2/2013)
TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI MẸ VƯỢT KHÓ NUÔI CON ĂN HỌC   (24/1/2013)
MỘT TẤM LÒNG KHUYẾN HỌC   (6/12/2012)