CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI Ở THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

Năm 2012, tuy trong điều kiện chung vẫn còn nhiều khó khăn, song nhờ có sự chỉ đạo kịp thời của các Cấp ủy Đảng, Chính quyền, sự phối hợp của các Ban, Ngành, Mặt trận, các Đoàn thể... và đặc biệt là có sự nổ lực phấn đấu của Hội khuyến học từ thành phố đến phường, xã; nhờ vậy mà nhìn chung công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của thành phố có nhiều chuyển biến tiến bộ; các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2012 của cấp trên giao đã tổ chức thực hiện cơ bản hoàn thành.          Trước hết Hội khuyến học đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong điều kiện cả nước đang tập trung đẩy mạnh CNH - HĐH; để từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi người trong việc tự học tập để không ngừng vươn lên đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.Thông qua sơ kết 5 năm thực hiện “cuộc vận xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, thôn, khu phố khuyến học và biểu dương gia đình, dòng họ hiếu học tiêu biểu” đã góp phần quan trọng trong việc động viên các gia đình, dòng họ tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, học tập suốt đời.

 

          Trong năm, Hội Khuyến học thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo xây dựng tổ chức hội và phát triển hội viên; đã phát triển thêm 18 chi hội trực thuộc, nâng tổng số chi hội, ban khuyến học hiện nay lên 264 (Trong đó:131 hội khu phố thôn; 18 chi hội cơ quan UBND phường, xã; 46 Ban khuyến học các Cơ quan, Ban, Ngành, Mặt trận và các Đoàn thể thành phố; 4 chi hội Hội đồng hương và 65 Ban khuyến học trường phổ thông, trường Mẫu giáo, Mầm non). Các Hội khuyến học phường, xã được củng cố kiện toàn; đặc biệt năm 2012 thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về củng cố kiện toàn cán bộ chuyên trách Hội khuyến học các xã, phường, Hội khuyến học thành phố đã tích cực tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo củng cố kiện toàn và cho đến nay 18/18 Hội khuyến học phường, xã đã có Chủ tịch Hội chuyên trách và hoạt động ngày càng có hiệu quả. Số hội viên mới kết nạp trong năm 2012 là 2.225 hội viên, nâng tổng số hội viên có đến tháng 12/2012 là: 13.114 hv; so với số hộ gia đình toàn thành phố Phan Thiết đạt tỷ lệ 24%.

 

          Hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) cũng có nhiều chuyển biến;trong năm 2012, đã mở được 171 lớp với 10.320 lượt người tham gia học tập. Nội dung học tập ở các Trung tâm chủ yếu là tập trung vào việc tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền về chăm lo sức khoẻ giới tính, phòng ngừa bịnh tật cho trẻ em, người già, phòng bệnh cho gia súc, gia cầm, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi trồng trọt. Trong năm, một số TTHTCĐ đã thu từ hoạt động mở lớp là: 52.417.000đ.

 

          Việc đăng ký xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học đạt kết quả khá. Đã có 18/18 phường xã phát động đăng ký gia đình hiếu học, qua phát động có 11.468 gia đình đăng ký, so với chỉ tiêu trên giao đạt 147% (11.468/7.800). Có 8.086 gia đình được công nhận đạt danh hiệu “Gia đình hiếu học”, đạt 103% (8086/7800) so kế hoạch tỉnh giao. Đặc biệt, năm 2012 thực hiện chỉ đạo của Thường trực Hội khuyến học tỉnh Bình Thuận, Hội khuyến học thành phố đã tham mưu cho UBND thành phố tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, thôn, khu phố khuyến học”. Qua hội nghị cho thấy Cuộc vận động này ở thành phố Phan Thiết những năm qua đã có nhiều chuyển biến tiến bộ, số hộ đăng ký xây dựng gia đình hiếu học và số hộ đạt chuẩn gia đình hiếu học ngày càng tăng; việc đăng ký, xét chọn gia đình hiếu học ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất hơn. Kết quả đó đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương, đời sống của nhân dân được cải thiện; bộ mặt đô thị của Phan Thiết ngày càng thêm khởi sắc. Tổ chức, mạng lưới của Hội khuyến học ngày càng được mở rộng, đội ngũ cán bộ chuyên trách của các cấp Hội từng bước được củng cố, kiện toàn.

 

          Công tác vận động xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài đạt kết quả khá cao. Tổng số tiền vận động năm 2012 là 3.674.207.826 đồngcộng với năm năm 2011 chuyển sang 1.009.635.684 đồng; như vậy tổng quỹ khuyến học năm 2012 là4.683.843.510 đồng. Nhờ đó mà đã kịp thời xét cấp học học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học khá, giỏi, hạnh kiểm tốt. Trong năm 2012 Hội khuyến học đã cấp 208 suất học bổng TBCEĐT với số tiền là 462,5 triệu đồng, bình quân 02 triệu đồng /suất; cấp học bổng thường là 3.600 suất với số tiền là 785.165.300 đồng; khen thưởng 17.307 xuất, số tiền là 1.401.160.600 đồng; hổ trợ GV có hoàn cảnh khó khăn nhưng phấn đấu vươn lên dạy tốt 255 xuất, số tiền 91.780.000 đồng; hỗ trợ sữa chữa trường học, số tiền 559.092.600 đồng. Tính đến cuối tháng 12 năm 2012 Quỹ Khuyến học của thành phố còn tồn 1.312.515.510 đồng.

 

          Có thể nói rằng dẫu cũng còn những mặt hạn chế, yếu kém, song những mặt làm được của Hội Khuyến học thành phố trong năm 2012 là rất trân trọng và cần được phát huy, và với những thành tích trên nên năm 2012 hội khuyến học thành phố được Chủ tịch UBND tỉnh bình Thuận tặng bằng khen. Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận tặng giấy khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân; UBND thành phố tặng giấy khen cho 05 tập thể và 10 các nhân.

 

          Tiếp tục phát huy thành quả đạt được năm 2012, năm 2013 Hội khuyến học thành quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu sau: Tập trung xây dựng 100% các Cơ quan, Ban, Ngành, Mặt trận và các Đoàn thể của thành phố có Ban khuyến học, tiếp tục củng cố, kiện toàn nền nếp sinh hoạt và hoạt động của các Hội khuyến học cơ sở. Tập trung phát triển hội viên đạt chỉ tiêu tỉnh giao 2.850 hội viên. Trong đó có 70 - 80 % cán bộ, công chức là hội viên Hội Khuyến học. Thực hiện việc cấp thẻ hội viên, quản lý hội viên từng bước đi vào nền nếp. Vận động đăng ký xây dựng gia đình hiếu học đạt chỉ tiêu tỉnh giao năm 2012 là: 8.500 hộ. Vận động 16.500 lượt người tham gia học tập tại các TTHTCĐ. Phấn đấu vận động xây dựng Qũi khuyến học đạt chỉ tiêu tỉnh giao năm 2013: 1,650 tỉ đồng. Vận động trao học bổng cho học sinh 165 xuất.(thành phố 100 xuất; phường, xã 65 xuất, mỗi suất từ một đến hai triệu đồng. Phấn đấu để từng bước đưa việc xét cấp học bổng, khen thưởng học sinh nghèo vượt khó, học giỏi đi vào nền nếp, đúng đối tượng, phát huy hiệu quả. Phấn đấu để từng bước theo dõi, quản lý học sinh được cấp học bỗng trong suốt quá trình học tập cho đến khi ra trường./.

Lương Minh Châu

 HỘI KHUYẾN HỌC TP. PHAN THIẾT


Các tin tiếp
Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học phải là pháo đài chống lại và đẩy lùi những tệ nạn xã hội   (14/6/2013)
Hội Khuyến học thị xã La Gi tham gia “Tháng hành động vì trẻ em”   (5/6/2013)
HAIAU RESORT & SPA PHÁT VỞ “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”   (27/5/2013)
Hình ảnh một người thầy   (25/4/2013)
ĐỨC BÌNH LÀM CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC   (16/4/2013)
QUỸ HEO ĐẤT THĂM BẠN NGHÈO   (6/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI Ở THÀNH PHỐ PHAN THIẾT   (4/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (22/2/2013)
TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI MẸ VƯỢT KHÓ NUÔI CON ĂN HỌC   (24/1/2013)
MỘT TẤM LÒNG KHUYẾN HỌC   (6/12/2012)