Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học phải là pháo đài chống lại và đẩy lùi những tệ nạn xã hội
PGS-TS Lương Ngọc Toản phát biễu tại Hội nghị

BBT: Tại Hội nghị nghị biểu dương gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học tiêu biểu tỉnh toàn tỉnh lần tứ IV và đón nhận Huân chương Lao động hạng III của Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận, PGS- TS Lương Ngọc Toản – PCT Hội Khuyến học Việt Nam đã về dự và có bài  phát biểu quan trọng.
  Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn  văn bài phát biểu này (Tiêu đề của BBT).
 Tôi vui mừng cùng với các đồng chí đại diện Văn phòng 2 của Hội KHVN tại TP Hồ Chí Minh, thay mặt Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam về dự lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng III và Hội nghị sơ kết phong trào xây dựng GĐHH, DDHH toàn tỉnh lần thứ IV của tỉnh Bình Thuận chúng ta.

 Trước hết, chúng tôi xin nồng nhiệt chúc mừng Hội Khuyến học tỉnh ta vinh dự được đón nhận phần thưởng cao quý của Nhà nước trao tặng. Đây là phần thưởng đánh giá những thành tích đã đạt được của Hội ta trong suốt chặng đường hoạt động 11 năm dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của HĐND, UBND tỉnh, sự ủng hộ và phối hợp của các Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh. TW Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá cao những kết quả hoạt động của Tỉnh Hội, xin chào mừng và nhiệt liệt biểu dương Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận chúng ta.

 Dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện phong trào xây dựng GĐHH, DHHH, Cộng đồng khuyến học, được nghe báo cáo sơ kết của Tỉnh Hội và các báo cáo điển hình hết sức sinh động của các GĐHH, DHHH, cộng đồng khuyến học tiêu biểu, tôi xin phát biểu một số ý kiến sau đây:

 1. Đánh giá về kết quả phong trào xây dựng GĐHH, DHHH từ năm 2008 tới nay, Tỉnh hội ta đã tiến hành đánh giá chu đáo, đã làm điểm ở 2 huyện để rút kinh nghiệm, sau đó mới triễn khai đại trà. Việc bình xét chọn các GĐHH, DHHH tiêu biểu đã làm từ cấp xã, rồi tới cấp huyện. Đó là việc làm cẩn thận, có trình tự từ dưới cơ sở lên nên các số liệu tổng hợp nêu ra là đáng tin cậy. Năm 2012 có tới 123 cơ sở Hội ở xã, phường, thị trấn, 690 chi hội thôn, khu phố tổ chức cho 80.800/286.184 gia đình đăng ký phấn đấu trở thành GĐHH, đạt tỷ lệ 28,2%, chiếm gần 1/3 số gia đình của toàn tỉnh vượt mức chỉ tiêu đề ra của nhiệm kỳ II (2009 – 2014) là 70.000 gia đình. Kết quả đã có 64.423 gia đình đạt tiêu chí. Chúng ta cùng đã lập các chi hội dòng họ và đã có 77 chi hội dòng họ, 44 chi Hội Khuyến học Hội đồng hương, 23 chi hội nhà chùa, 12 chi hội nhà thờ. Rất tiếc không có số liệu đăng ký và được công nhận của DHHH, Cộng đồng khuyến học. Chúng ta nên coi các Chi hội khuyến học Hội đồng hương, chi Hội Khuyến học của các nhà chùa, nhà thờ chính là những Cộng đồng khuyến học mà TW Hội đang chủ trương phát triển, nhất là cộng đồng khuyến học trong các tôn giáo.

Cuộc vận động xây dựng GĐHH, DHHH và cộng đồng khuyến học ở tỉnh ta đã phát triển nhanh trên diện rộng và từng bước đi vào chiều sâu, là một biểu hiện sinh động về truyền thống hiếu học của nhân dân tỉnh ta như báo cáo của Tỉnh Hội đã đánh giá. Đúng là truyền thống hiếu học từ nghìn xưa của dân tộc vẫn chảy trong mạch ngầm của mỗi gia đình, mỗi dòng họ, nay gặp chủ trương đúng đắn của Hội Khuyến học chúng ta đã trở thành dòng chảy mạnh, thành phong trào xây dựng GĐHH, DHHH ở tất cả các địa bàn trong toàn quốc trong đó có Bình Thuận. Qúy III/2013 này Hội Khuyến học Việt Nam dự kiến tổ chức Đại hội biểu dương toàn quốc.

 2. Những GĐHH được báo cáo điển hình hôm nay ở đây như: Gia đình Bà Thông Thị Treo, Ông Lê Văn Sơn, bà Hồ Thị Bạch Hoàng, Bà Huỳnh Thị Thu Trang… cho thấy gia đình là tế bào của xã hội, là nơi chăm lo cho con em học hành, bản thân người lớn cũng tham gia học tập. Như vậy, gia đình chính là Trường học đầu tiên và là Trường học suốt đời của mọi người. Vì thế xây dựng gia đình hiếu học là tạo nền móng vững chắc cho Xã hội học tập. Nói cách khác xây dựng mô hình “Xã hội học tập” phải bắt đầu từ gia đình và gia đình phải trở thành cơ sở học tập đầu tiên nuôi dưỡng trí tuệ, nhân cách, phẩm chất, đạo đức làm người của mỗi thành viên. Xây dựng GĐHH phải là nhiệm vụ hàng đầu trong việc xây dựng xã hội học tập. Không những thế, các GĐHH, DHHH, CĐKH phải là pháo đài chống lại và đẩy lùi những tệ nạn xã hội, những sa đọa về đạo đức, những suy đồi về văn hóa mà hàng ngày đang xảy ra trong xã hội ta. 

 Về giáo dục, gia đình phải góp phần cùng với nhà trường tạo được con người có nhân cách, có niềm tin, đạo đức, biết sống lương thiện, biết thương yêu nhau, “thương người như thể thương thân”, có hiếu với cha mẹ, anh em trong gia đình yêu thương nhau.

Nếu tỉnh Bình Thuận, chúng ta phấn đấu đại bộ phận các gia đình và dòng họ, cộng đồng dân cư của ta đều là GĐHH, DHHH, CĐDC khuyến học thì chắc chắn xã hội của tỉnh Bình Thuận sẽ hết sức tốt đẹp vì sẽ không có tệ nạn xã hội xâm nhập vào các gia đình, các dòng họ, các cộng đồng dân cư và cũng sẽ bớt đi các hiện tượng tiêu cực. Tôi hoan ngênh tỉnh ta đã gắn kết việc xây dựng GĐHH với việc xây dựng GĐVH và xây dựng nông thôn mới. Điều đáng mừng là số lượng gia đình đăng ký phấn đấu trở thành GĐHH năm sau đều tăng hơn năm trước hàng chục nghìn. Chúng tôi mong muốn Bình Thuận chúng ta sẽ đề ra mục tiêu phấn đấu để tới năm 2020 khi nước ta trở thành nước công nghiệp tiên tiến theo hướng hiện đại, thì đại bộ phận các gia đình của tỉnh Bình Thuận đều là gia đình hiếu học và các dòng họ của Bình Thuận cũng đều là những DHHH, các cụm dân cư và các cộng đồng đều trở thành cộng đồng khuyến học. Sự học là chìa khóa mở tất cả các cửa, nhờ vào sự học mà cộng đồng xã hội ngày càng phát triển.

 3. Cuộc vận động xây dựng GĐHH, DHHH, cộng đồng khuyến học cũng gắn bó chặt chẽ với các chủ trương của ngành Giáo dục như công tác phổ cập giáo dục ở các địa phương trong tỉnh, ngăn chặn trẻ em bỏ học, thúc đẩy các hình thức học tập phát triển cả chính quy, không chính quy; thúc đẩy phong trào xây dựng nhà trường thân thiện, học sinh tích cực. Cuộc vận động này cũng nên phối hợp với MTTQ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh để góp phần xây dựng gia đình hòa thuận, gia đình văn hóa, thiết thực hưởng ứng năm gia đình Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ quyết định giao cho Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức phát động vào ngày 16/3 này.
 

 4. Tôi tán thành nhận xét chung và những bài học được rút ra trong báo cáo. Phần phương hướng nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng GĐHH, DHHH, tôi đề nghị nên thêm vào đây việc xây dựng các cộng đồng khuyến học. Để có Quỹ Khuyến học, bắt đầu từ gia đình, nên học tập kinh nghiệm của Hội Khuyến học TP HCM  vận động mỗi gia đình đều “nuôi heo đất khuyến học”. Mục tiêu từ nay đến năm 2015 nên thêm hướng phấn đấu tới năm 2020 đại bộ phận gia đình, các dòng họ, các cộng đồng của tỉnh ta đều là GĐHH, DHHH, CĐKH như tôi đã nêu ở trên.

 5. Để hướng tới xây dựng được một “Xã hội học tập” cho Bình Thuận, cuộc vận động xây dựng GĐHH, DHHH, cộng đồng khuyến học ở tỉnh ta phải được triển khai và đẩy mạnh rộng khắp tới tận tất cả các thôn, xóm, bản, làng, trường học, các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, đặc biệt cần chú ý tới vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Tỉnh Hội cần chỉ đạo cho các Chi hội khuyến học cơ sở phải thật sự là hạt nhân của cuộc vận động. Cuộc vận động xây dựng GĐHH, DHHH, CĐKH cần gắn kết và lồng ghép với việc xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, xây dựng nông thôn mới như phương hướng của Hội đã nêu. Phải làm cho cuộc vận động thật sự đi vào đời sống xã hội, nâng cao nhận thức từ mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư hướng tới việc xây dựng Bình Thuận trở thành một tỉnh giàu mạnh về kinh tế, văn hóa, về đời sống tinh thần, được nhân dân cả nước và bạn bè Quốc tế mến mộ vì tỉnh ta có các gia đình đều là GĐHH, các dòng họ đều là dòng họ hiếu học, các cộng đồng dân cư đều là CĐKH để xã hội Bình Thuận trở thành một “Xã hội học tập” tiêu biểu trong thời gian tới.

 Nhân dịp này, tôi xin đại diện cho Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội cho Tỉnh hội Bình Thuận. Xin mời đồng chí Chủ tịch Tỉnh Hội lên nhận cờ thi đua xuất sắc của TW Hội Khuyến học Việt Nam../

                                                                                                                                          Lương Ngọc Toản
 Các tin tiếp
Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học phải là pháo đài chống lại và đẩy lùi những tệ nạn xã hội   (14/6/2013)
Hội Khuyến học thị xã La Gi tham gia “Tháng hành động vì trẻ em”   (5/6/2013)
HAIAU RESORT & SPA PHÁT VỞ “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”   (27/5/2013)
Hình ảnh một người thầy   (25/4/2013)
ĐỨC BÌNH LÀM CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC   (16/4/2013)
QUỸ HEO ĐẤT THĂM BẠN NGHÈO   (6/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI Ở THÀNH PHỐ PHAN THIẾT   (4/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (22/2/2013)
TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI MẸ VƯỢT KHÓ NUÔI CON ĂN HỌC   (24/1/2013)
MỘT TẤM LÒNG KHUYẾN HỌC   (6/12/2012)