Kế hoạch hoạt động của một Ban Khuyến học

Ban Biên tập xin giới thiệu kế hoạch hoạt động của Ban Khuyến học Cảng Phú Quý để các cơ sở Hội và Ban Khuyến học cơ quan, trường học… tham khảo.Kế hoạch hoạt động
             Ban khuyến học Cảng Phú Quý năm 2014

 Căn cứ vào Quy chế tổ chức hoạt động, các chỉ tiêu ký kết giao ước thi đua của Hội Khuyến học huyện và phương hướng nhiệm vụ của Ban khuyến học Cảng Phú Quý nhiệm kỳ III (2013-2015); Ngày 16/01/2014 Ban khuyến học Cảng Phú Quý đã triển khai kế hoạch hoạt động năm 2014 như sau:
 

 1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tổ chức học tập cho cán bộ hội viên nhằm không ngừng nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
 2. Duy trì sinh hoạt Ban khuyến học theo định kỳ, phấn đấu cuối năm đạt Ban khuyến học vững mạnh, 100% hội viên đạt loại khá, giỏi trở lên.
3. Phát triển hội viên mới, đạt 100% trên tổng số cán bộ và người lao động, 100% hội viên đạt tiến tiến, trong đó có từ 30% trở lên được công nhận hội viên xuất sắc.
 4. Tham gia việc xây dựng quy hoạch đào tạo cán bộ đối với cán bộ được cử đi học, cán bộ có thành tích trong học tập, tự học, với việc hoàn thành nhiệm vụ được giao.
5. Đăng ký xây dựng GĐHH đạt 100% so với tổng số gia đình đăng ký.
 - Xét công nhận đạt 80% trở lên GĐHH so tổng số gia đình đăng ký.
 - Xét công nhận danh hiệu GĐHH.XS đạt từ 30% trở lên so với tổng số GĐHH được công nhận.
 6. Thống kê danh sách các cháu là con em của hội viên đang trong độ tuổi đến trường, nắm bắt tình hình diễn biến chất lượng học tập, rèn luyện đạo đức, kết quả học tập trong học kỳ I và cả năm.
 7. Tuyệt đối không để con em hội viên lưu ban, bỏ học. CBCC phải quản lý và chăm sóc con em học tập ở nhà và phối hợp với nhà trường tạo điều kiện cho con em học tốt, ngày càng có nhiều con em học khá, giỏi được nhà trường công nhận.
 8. Phối hợp với Chi đoàn, công đoàn tổ chức cho các cháu vui chơi nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1/6, trung thu. Thông qua đó tổ chức khen thưởng, tặng quà cho các cháu có thành tích học tập năm học 2013-2014.
9. Huy động quỹ khuyến học đạt và vượt chỉ tiêu giao.
 - Ban khuyến học có từ 30 hội viên trở lên, huy động mới đạt từ 15 triệu đồng trở lên. (Thu quỹ năm 2014 là 30.000đ/tháng/hội viên).
 * Hoàn thành việc trích nộp 1% về quỹ khuyến học theo điều lệ quỹ quy định.
10. Sử dụng tiền quỹ đạt 50% trở lên so thu mới trong năm.
 - Cấp học bổng cho con em hội viên, đạt 100% kế hoạch đề ra.
 - Khen thưởng kịp thời những hội viên, con em hội viên đạt thành tích trong học tập rèn luyện từ khá trở lên, các cuộc thi năng khiếu, thi đậu Cao đẳng, Đại học …
 11. Tham gia viết tin bài, hình ảnh hoạt động Ban khuyến học cho báo điện tử của Hội khuyến học Tỉnh, hàng quý viết từ 1-2 tin bài cho báo điện tử tỉnh hội.
Ban Khuyến học Cảng Phú Quý đề ra 11 chỉ tiêu để hội viên biết và thực hiện.
                                                                 
                                                                                                                                                                                            Đặng Thị Tình Người
 


Các tin tiếp
Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học phải là pháo đài chống lại và đẩy lùi những tệ nạn xã hội   (14/6/2013)
Hội Khuyến học thị xã La Gi tham gia “Tháng hành động vì trẻ em”   (5/6/2013)
HAIAU RESORT & SPA PHÁT VỞ “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”   (27/5/2013)
Hình ảnh một người thầy   (25/4/2013)
ĐỨC BÌNH LÀM CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC   (16/4/2013)
QUỸ HEO ĐẤT THĂM BẠN NGHÈO   (6/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI Ở THÀNH PHỐ PHAN THIẾT   (4/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (22/2/2013)
TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI MẸ VƯỢT KHÓ NUÔI CON ĂN HỌC   (24/1/2013)
MỘT TẤM LÒNG KHUYẾN HỌC   (6/12/2012)