Bài tham luận của Chủ tịch Mặt trận cơ sở làm sáng thêm phong trào xây dựng "Gia đình hiếu học"

Phong trào Xây dựng “Gia đình hiếu học” là một trong những nội dung hoạt động quan trọng của Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh. Vì “Gia đình hiếu học” (GĐHH) là một “Tế bào khoẻ mạnh” của xã hội. Có thể nói, GĐHH là tiền thân của “Gia đình văn hoá” (GĐVH).Tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua xây dựng GĐHH toàn tỉnh, giai đoạn 2008 – 2013 được tổ chức vào tháng 3 năm 2013, đã có 108 GĐHH tiêu biểu cấp tỉnh được bình chọn từ các địa phương về dự. Cũng tại Hội nghị này, có rất nhiều bài Tham luận và báo cáo điển hình nêu lên những tấm gương tiêu biểu về “Hiếu học” từ khắp các địa phương trong tỉnh. Trong đó, có hoàn cảnh của nhiều gia đình hết sức thương tâm, tưởng chừng trong điều kiện “Cái ăn không đủ no” có đâu tính đến chuyện cho con cái học hành? Vậy mà thực tế lại hoàn toàn khác, chính sự hiếu học đã đã tạo ra động lực giúp họ vựợt qua tất cả. Nhiều gia đình chỉ có mẹ, không cha mà đã nuôi ít nhất là 3 và nhiều từ 5 đến 6 con ăn học, tất cả đều thành danh, 80% có trình độ Đại học trở lên. Nhiều Dòng họ hiếu học được báo cáo tại Hội nghị cũng rất ấn tượng, đại biểu tham dự hình dung nơi dòng họ ấy như một xã hội thu hẹp; ở đó có cả những công ty kinh doanh các mặt hàng hoá; có nhiều kỹ sư, bác sỹ chăm lo cuộc sống cho người dân. Và cũng chính nơi ấy là “Môi trường sạch”, không có tệ nạn xã hội, lòng tương thân, tương ái đựơc phát huy và tỏa sáng trong từng cuộc sống ở mỗi gia đình…

 

Rất nhiều đại biểu dự Hội nghị nói trên đã tỏ lòng ngưỡng mộ và khâm phục những gia đình, dòng họ hiếu học tiêu biểu được báo cáo điển hình tại Hội nghị và rất trân trọng phong trào thi đua xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học; thôn, khu phố khuyến học ở tỉnh.

 

Đại hội Hội Khuyến học xã Hàm Thắng

Vừa qua, tại Đại hội Hội Khuyến học xã Hàm Thắng (đơn vị Đại hội điểm cấp cơ sở) thuộc Hội Khuyến học huyện Hàm Thuận Bắc có bài Tham luận của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN xã Hàm Thắng cho biết: Trong nhiệm kỳ II (2008 – 2014) Hội Khuyến học xã Hàm Thắng đã có 2.450 hộ gia đình được công nhận “Gia đình hiếu học” đạt trên 50% tổng số hộ dân trong toàn xã. Bài phát biểu đã làm sáng thêm phong trào thi đua xây dựng “Gia đình hiếu học” và khẳng định chất lượng bình chọn danh hiệu “Gia đình hiếu học” hằng năm là sự tôn vinh, là tấm gương sáng trong cộng đồng đối với việc “Xây dựng đời sống văn hoà ở khu dân cư”. Bài tham luận nêu lên sự phối hợp chặt chẽ, có tính sáng tạo của cán bộ và nhân dân ở cơ sở, nhất là các Chi, Tổ hội Khuyến học tại địa bàn dân cư. Từ việc đăng ký, bình xét danh hiệu “Gia đình hiếu học” gắn với với đăng ký, bình xét danh hiệu “Gia đình văn hoá” hằng năm và được công bố, tôn vinh trong “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” (18/11) hàng năm là một quy trình khá đồng bộ và chặt chẽ.

 

Có thể nói, Chương trình liên tịch số 01/KH – MTTQ ngày 07/10/2008 của Hội Khuyến học tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận là công cụ quan trọng, tác động tích cực đến hai phong trào thi đua xây dựng GĐHH và phong trào thi đua xây dựng GĐVH, không những với Hội Khuyến học và UBMTTQ các cấp, mà đã có tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh./. 
               

 Nguyễn Quang Ánh
 


Các tin tiếp
Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học phải là pháo đài chống lại và đẩy lùi những tệ nạn xã hội   (14/6/2013)
Hội Khuyến học thị xã La Gi tham gia “Tháng hành động vì trẻ em”   (5/6/2013)
HAIAU RESORT & SPA PHÁT VỞ “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”   (27/5/2013)
Hình ảnh một người thầy   (25/4/2013)
ĐỨC BÌNH LÀM CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC   (16/4/2013)
QUỸ HEO ĐẤT THĂM BẠN NGHÈO   (6/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI Ở THÀNH PHỐ PHAN THIẾT   (4/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (22/2/2013)
TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI MẸ VƯỢT KHÓ NUÔI CON ĂN HỌC   (24/1/2013)
MỘT TẤM LÒNG KHUYẾN HỌC   (6/12/2012)