Hội khuyến học Phan Thiết sau một nhiệm kỳ nhìn lại.

5 năm qua, với khoảng thời gian không dài, trong bối cảnh chung vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, tuy vậy một mặt được sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, Chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ với Mặt trận, các đoàn thể, mặt khác là sự nỗ lực vượt qua khó khăn của đội ngũ nhũng người làm công tác khuyến học, khuyến tài… Nhờ đó mà công tác khuyến học, khuyến tài của thành phố Phan Thiết 5 năm qua có nhiều chuyển biến rõ rệt.Nhận thức của cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân, của nhiều cơ quan, đơn vị về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã được nâng lên. Thông qua công tác tuyên truyền vận động , đông đảo các tầng lớp nhân dân đã nhận thức được việc xây dựng xã hội học tập là một mục tiêu cơ bản trong chiến lược chấn hưng và phát triển giáo dục của nước nhà, từ đó nhiều hoạt động thiết thực như ủng hộ tiền, phương tiện học tập... giúp đỡ và tạo điều kiện cho nhiều em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã nỗ lực vươn lên trong học tập góp phần duy trì sĩ số học sinh ở các cấp, hạ thấp học tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng;


Hội Khuyến học thành phố và các xã, phường đã tập trung củng cố, phát triển tổ chức Hội, nhờ đó mà tổ chức Hội đã được phát triển đều khắp ở địa bàn dân cư, cơ quan, trường học và hoạt động ngày càng có hiệu quả, số lượng hội viên ngày càng tăng. 5 năm đã phát triển mới 63 tổ chức Hội, đưa tổng số lên  266 tổ chức, tăng 30% so với đầu nhiệm kỳ. Trong đó, có 131 Chi hội khu phố, thôn; 68 Chi hội trường học; 58 Chi hội cơ quan, ban phòng, cơ quan UBND phường; 05 Chi hội đồng hương; 03 Chi hội chùa, nhà thờ; 01 Chi hội dòng họ. Số hội viên tăng nhanh, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã phát triển mới 10.000 hội viên, đưa tổng hiện có lên 16.160 hội viên, tăng 230%. Hệ thống tổ chức và cán bộ Hội khuyến học từ thành phố đến cơ sở được củng cố kiện toàn, nhiều tổ chức Hội trực thuộc hoạt động ngày càng có hiệu quả.

 


 

 

Hội Khuyến học hai cấp triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, thôn, khu phố khuyến học” được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, số hộ đăng ký xây dựng, số hộ gia đình đạt chuẩn “Gia đình hiếu học” năm sau cao hơn năm trước. Nếu như đầu nhiệm kỳ có 8.100 hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình hiếu học và 5.754 hộ được công nhận đạt chuẩn “Gia đình hiếu học”, thì đến cuối năm 2013 có 13.053 hộ đăng ký và đã có 11.103 hộ được công nhận đạt chuẩn “Gia đình hiếu học”, tăng 161% số hộ đăng ký và 193% số hộ đạt chuẩn. Trong đó có 2.644 hộ đạt gia đinh hiếu học cấp thành phố; 1.344 hộ gia đình hiếu học được Tỉnh Hội công nhận tại Hội nghị biểu dương gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, thôn, khu phố khuyến học thành phố lần thứ hai năm 2013 đã có 94 hộ được tuyên dương tại Hội nghị

 


 

 

Bên cạnh đó, Hội Khuyến học còn tích cực phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo xây dựng, củng cố từng bước hoàn thiện hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng, thu hút ngày càng đông hội viên và nhân dân tham gia học tập. Nhìn chung, các TTHTCĐ từng bước đi vào hoạt động có hiệu quả, số lớp, số người học đều tăng dần qua các năm. Trong 5 năm, các TTHTCĐ đã mở được 628 lớp, với 37.495 lượt người tham gia học tập.


Triển khai cuộc vận động xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài và cấp học bổng, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học đạt kết quả ngày càng thiết thực. Tính chung 5 năm qua vận động quỹ khuyến học, khuyến tài với tổng số tiền là: 15.963.798.100 đồng (kể cả hiện vật quy tiền), tăng 360% so với nhiệm kỳ trước. Qua đó, đã trao 21.387 suất học bổng với tổng số tiền là 6.141.422.242 đồng; khen thưởng cho học sinh nghèo vượt khó học tập tốt 70.539 suất với tổng số tiền là 4.239.335.825đồng; sửa chữa trường lớp 1.785.596.115 đồng; hỗ trợ giáo viên 408.733.000 đồng; Chi khác 209.390.154 đồng. Tính đến 6 tháng đầu năm 2014, quỹ Hội từ thành phố đến phường, xã, cơ quan, trường học còn tồn 1.709.320.772 đồng./. 


                                                            Lương Minh Châu
                                                            Hội khuyến học TP. Phan Thiết
 


Các tin tiếp
Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học phải là pháo đài chống lại và đẩy lùi những tệ nạn xã hội   (14/6/2013)
Hội Khuyến học thị xã La Gi tham gia “Tháng hành động vì trẻ em”   (5/6/2013)
HAIAU RESORT & SPA PHÁT VỞ “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”   (27/5/2013)
Hình ảnh một người thầy   (25/4/2013)
ĐỨC BÌNH LÀM CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC   (16/4/2013)
QUỸ HEO ĐẤT THĂM BẠN NGHÈO   (6/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI Ở THÀNH PHỐ PHAN THIẾT   (4/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (22/2/2013)
TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI MẸ VƯỢT KHÓ NUÔI CON ĂN HỌC   (24/1/2013)
MỘT TẤM LÒNG KHUYẾN HỌC   (6/12/2012)