Hội Khuyến học thị xã La Gi tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2014 - 2019

Ngày 17/10/2014, tại Hội trường Trung tâm Chính trị thị xã, Hội Khuyến học thị xã La Gi đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học thị xã Lần thứ III, nhiệm kỳ 2014-2019, về dự Đại hội có Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã, đông đủ các cơ quan ban ngành và 80 đại biểu chính thức của Đại hội.Tại Đại hội, các đại biểu được nghe báo cáo Tổng kết hoạt động công tác khuyến học nhiệm kỳ II, Đại hội đã thảo luận và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cơ bản trong  nhiệm kỳ tới; các chỉ tiêu phấn đấu của trong nhiệm kỳ tới được Đại hội thông qua sát hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thị xã. Đại hội đã được nghe ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, lãnh đạo UBND thị xã những vấn đề cần tập trong thực hiện tốt trong thời gian tới với tinh thần “đổi mới, xây dựng tổ chức Hội Khuyến học vững mạnh, vươn lên làm nòng cốt, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập”.


Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành mới với 21 ủy viên; Ban Chấp hành mới đã họp phiên đầu tiên bầu ra Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt (Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội) để điều hành hoạt động của Hội khuyến học thị xã La Gi nhiệm kỳ tới.
Tại Đại hội, UBND thị xã và Hội Khuyến học huyện đã khen thưởng cho 9 tập thề và 11 cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở địa phương trong 5 năm qua.


Qua từng năm, hoạt động của Hội Khuyến học thị xã La Gi có những bước chuyển biến mới, tạo được sự quan tâm và đồng tình của xã hội, trong đó sự tin tưởng của học sinh, phụ huynh học sinh có hoàn cảnh khó khăn thực sự yên tâm để con em tiếp tục đến trường với sự đồng hành của Hội Khuyến học các cấp trong thị xã.                                                                              

                                                              HỘI KHUYẾN HỌC THỊ XÃ LA GI
 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI:

 

Đại biểu dự Đại hội

 

Ban Chấp hành Hội Khuyến học thị xã nhiệm kỳ 2014 - 2019

 


Các tin tiếp
Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học phải là pháo đài chống lại và đẩy lùi những tệ nạn xã hội   (14/6/2013)
Hội Khuyến học thị xã La Gi tham gia “Tháng hành động vì trẻ em”   (5/6/2013)
HAIAU RESORT & SPA PHÁT VỞ “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”   (27/5/2013)
Hình ảnh một người thầy   (25/4/2013)
ĐỨC BÌNH LÀM CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC   (16/4/2013)
QUỸ HEO ĐẤT THĂM BẠN NGHÈO   (6/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI Ở THÀNH PHỐ PHAN THIẾT   (4/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (22/2/2013)
TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI MẸ VƯỢT KHÓ NUÔI CON ĂN HỌC   (24/1/2013)
MỘT TẤM LÒNG KHUYẾN HỌC   (6/12/2012)