Công tác Khuyến học ở huyện Tuy Phong năm 2014

Với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp hỗ trợ của các ngành, Mặt trận, đoàn thể; sự nỗ lực phấn đấu của các cấp Hội, nên công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong huyện đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.Năm 2014, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện có những chuyển biến tiến bộ, song sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp và đời sống của nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến việc huy động nguồn lực cho công tác khuyến học, khuyến tài. Mặc dù vậy, với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp hỗ trợ của các ngành, Mặt trận, đoàn thể; sự nỗ lực phấn đấu của các cấp Hội, nên công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong huyện đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.


Các cấp Hội đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; về cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường”, tuyên truyền vận động nhân dân đăng ký xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập”… Thông qua hệ thống truyền thông, báo Dân trí, các cấp Hội đã tổ chức thông tin đến cán bộ, hội viên và nhân dân; phối hợp đẩy mạnh công tác vận động học sinh bỏ học ra lớp ở từng địa phương, phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức tốt khai giảng năm học mới 2014- 2015, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường… số lượt tham dự tuyên truyền 12.530 người. Qua đó, tạo sự chuyển biến về công tác khuyến học, khuyến tài của địa phương.


Công tác phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội tiếp tục được các tổ Hội quan tâm thực hiện, trong năm đã phát triển 1.912 hội viên mới, đạt 109% kế hoạc, nâng tổng số hội viên khuyến học toàn huyện lên 15.945 người.
Hội khuyến học huyện tiếp tục phối hợp với Mặt trận cùng cấp thực hiện Chương trình liên tịch giữa Hội khuyến học tỉnh với UBMTTQVN tỉnh, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký xây dựng “Gia đình hiếu học”, kết quả đã có 12.646 hộ đăng ký xây dựng “Gia đình hiếu học”, tăng 1.618 hộ so với năm 2013. Kết quả bình xét, có 9.994 hộ được công nhận danh hiệu “Gia đình hiếu học”, đạt 117.57% kế hoạch.


Phối hợp với lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Hội khuyến học các xã, thị trấn phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng mở được 190 lớp học tập, tập huấn với 11.249 lượt người tham dự (tăng 06 lớp/3.249 lượt người so với năm 2013), đạt 112,49% kế hoạch. Tham mưu Ban chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” huyện tổ chức tổng kết cuộc vận động năm 2013 và triển khai kế hoạch tổ chức cuộc vận động năm 2014; nhờ có biện pháp kích thích thi đua, nên nhiều địa phương đã có những sáng tạo thông qua nhiều hình thức vận động Quỹ. Kết quả, toàn huyện đã vận động 1.885.395.00 đồng, so với kế hoạch đạt 235,67%, trong đó nguồn vận động “Tiếp bước cho em đến trường được 477.677.000 đồng. Nhiều cơ sở Hội đã vận động Quỹ đạt trên 100 triệu đồng như: Thị trấn Liên Hương, Phan Rí Cửa, Phú Lạc, Chí Công,..


Các cấp Hội đã cấp 775 suất học bổng cho học sinh, với tổng số tiền là 559.300.000 đồng, trong đó có 155 suất học  bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, trị giá 155.000.000 đồng, so với chỉ tiêu kế hoạch đạt 129,16%; khen thưởng học sinh giỏi: 4.152 suất, trị giá 389.696.000 đồng; hỗ trợ thầy cô giáo 34 suất, với tổng số tiền là 5.500.000 đồng; Hội cơ sở xã Phú Lạc, Phước Thể vận động chi hỗ trợ sửa chữa trường lớp 255.064.000 đồng.


Nhìn chung, công tác khuyến học khuyến tài trong năm 2014 tiếp tục có bước phát triển trên nhiều mặt, hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch do Tỉnh Hội giao và kế hoạch đề ra của Ban Chấp hành đều được các cơ sở Hội ký kết, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, trong đó công tác phát triển hội viên vượt chỉ tiêu, tổ chức Hội đã được củng cố kiện toàn qua tổ chức thành công Đại hội Hội khuyến học cấp xã và cấp huyện. Phối hợp vận động Quỹ khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao; nhận thức của một bộ phận nhân dân đối với công tác khuyến học, khuyến tài ngày càng được nâng lên; nhiều chi hội, Ban khuyến học cơ quan, trường học có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ. góp phần thúc đẩy công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở các đơn vị, địa phương.


Đạt được kết quả nêu trên, là do có sự phối hợp, quan hệ mở rộng của Hội cơ sở với các ban ngành, đoàn thể, Mặt trận cùng các tổ chức xã hội, trường học… Cán bộ, hội viên làm công tác Hội nhiệt tình, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả trên còn có sự chỉ đạo của Hội cấp trên, của lãnh đạo cấp huyện và cơ sở và nhất là sự phối hợp tốt với Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” từ huyện đến cơ sở.Kết quả phân loại Hội cơ sở có 08 cơ sở đạt loại tốt, chiếm tỉ lệ 66,67%; 03 cơ sở đạt loại khá, chiếm tỉ lệ 25%; 01 cơ sở đạt trung bình, chiếm tỉ lệ 08,33% %. So với năm 2013, số cơ sở trung bình và yếu giảm.
 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các cấp Hội khuyến học trong huyện cần quan tâm một số vấn đề cụ thể sau đây: Công tác tuyên truyền cần sâu rộng và thường xuyên hơn; đẩy mạnh việc vận động xây dựng gia đình hiếu học, tăng cường công tác phát triển hội viên đi đôi với chất lượng, quan tâm hơn đến việc vận động Quỹ khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” vào tài khoản tiền mặt để chủ động nguồn kinh phí xét cấp học bổng dài hạn, thường xuyên cho học sinh nghèo học khá, giỏi; quan tâm chỉ đạo việc cấp phát thẻ cho hội viên khuyến học, động viên hội viên đóng hội phí, củng cố hoạt động của các chi hội; đẩy mạnh hoạt động của Ban khuyến học các cơ quan, đơn vị…


Hy vọng rằng, với tấm lòng khuyến học của cán bộ, hội viên và nhân dân trong toàn huyện, cùng với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, của Hội cấp trên; đăc biệt là sự chung tay góp sức của những nhà hảo tâm cho sự nghiệp trồng người; sự nỗ lực tự thân của các cấp Hội, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở huyện ta sẽ ngày càng tốt hơn trong thời gian tới.
    
                                                                                                                                                                                               Trần Hạnh  


Các tin tiếp
Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học phải là pháo đài chống lại và đẩy lùi những tệ nạn xã hội   (14/6/2013)
Hội Khuyến học thị xã La Gi tham gia “Tháng hành động vì trẻ em”   (5/6/2013)
HAIAU RESORT & SPA PHÁT VỞ “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”   (27/5/2013)
Hình ảnh một người thầy   (25/4/2013)
ĐỨC BÌNH LÀM CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC   (16/4/2013)
QUỸ HEO ĐẤT THĂM BẠN NGHÈO   (6/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI Ở THÀNH PHỐ PHAN THIẾT   (4/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (22/2/2013)
TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI MẸ VƯỢT KHÓ NUÔI CON ĂN HỌC   (24/1/2013)
MỘT TẤM LÒNG KHUYẾN HỌC   (6/12/2012)