Hội Khuyến học tỉnh tổng kết công tác Khuyến học năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015

Ngày 13/01/2015, tại thành phố Phan Thiết, Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Khuyến học năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác Khuyến học năm 2015.Dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận, Hội Khuyến học tỉnh; các vị ủy viên Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Khuyến học các huyện, thị xã La Gi và Thành phố Phan Thiết. .Đồng chí Phạm Quỳnh Châu – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh chủ trì Hội nghị.


Dự thảo báo cáo của Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh tại Hội nghị đã đánh giá:  Năm 2014, công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở tỉnh tiếp tục được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo; các ngành, Mặt trận, đoàn thể, tổ chức xã hội các cấp có sự phối hợp, hỗ trợ hoạt động đạt nhiều kết quả thiết thực, nhất là trong việc triển khai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học cấp xã và cấp huyện; thực hiện cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường”. Cụ thể là:


Đã phát triển mới 14.434 hội viên, nâng tổng số hội viên Khuyến học trong toàn tỉnh lên 124.726 người, đạt 10,4% so với tổng dân số của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 127/127 xã, phường, thị trấn có BCH cơ sở hội Khuyến học; 209 tổ chức Hội và Ban khuyến học ở cơ quan, trường học và 1.585 chi hội ở thôn, khu phố, dòng họ, cơ quan, trường học, nhà chùa, nhà thờ… Hội Khuyến học cấp huyện và cơ sở đã hoàn thành Đại hội đạt yêu cầu cả về nội dung, nhân sự, và hình thức tổ chức, tạo được niềm tin, phấn khởi trong cán bộ, hội viên Hội Khuyến học.


Phong trào xây dựng gia đình hiếu học tiếp tục được phát huy, có 83.236 hộ được công nhận đạt danh hiệu “Gia đình hiếu học”, đạt 118,9% so với kế hoạch UBND tỉnh giao năm 2014 và tăng 5.046 hộ so với năm 2013. Điểm mới của phong trào là, Hội Khuyến học tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1534/KH-UBND ngày 08/5/2014 về thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”; Kế hoạch số 3783/KH-UBND ngày 22/10/2014 về Thực hiện thí điểm xây dựng mô hình “Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học và Cộng đồng học tập” giai đoạn 2014 – 2015. Hội Khuyến học tỉnh có văn bản Hướng dẫn triển khai thực hiện và hiện đang tổ chức làm thí điểm ở 10 xã, phường, thị trấn trong tỉnh.


Năm 2014, công tác vận động xây dững quỹ Khuyến học có nhiều khó khăn, nhưng các cấp Hội đã có nhiều cố gắng và phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” triển khai vận động quỹ đạt và vượt chỉ tiêu. Kết quả, cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) đã vận động quỹ đạt 24.876.787.000đ (kể cả hiện vật quy tiền), đạt 226% so với kế hoạch. Trong đó, riêng quỹ cấp tỉnh vận động đạt 2.335.865.500 đồng.


Trong năm, các cấp Hội đã chi 22.805.636.000đ, (bằng 91,4% tổng giá trị vận động mới trong năm). Trong đó, đã cấp 19.028 suất học bổng, trị giá 9.938.271.000 đồng (có 2.384 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” , trị giá 3.063.250.000 đồng); Hỗ trợ phương tiện học tập cho học sinh 51.205 suất, trị giá 6.445.760 đồng; Khen thưởng 55.472 suất, trị giá 3.755.453.000 đồng; Hỗ trợ thầy, cô giáo 884 suất trị giá 409.777.000 đồng; Chi hỗ trợ sửa chữa trường lớp học 1.367.440 đồng…


Trong phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, Hội Khuyến học tỉnh đã xác định những công việc trọng tâm là: Tổ chức tốt Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh vào Quý I/2015  theo chỉ đạo của UBND tỉnh; Phát triển trên 18.000 hội viên mới; Vận động xây dựng đạt danh hiệu “Gia đình hiếu học” trên 88.000 hộ; Vận động Quỹ Khuyến học, bao gồm cả nguồn vận động “Tiếp bước cho em đến trường” đạt trên 11 tỷ đồng (kể cả hiện vật quy tiền) và cấp học bổng 1.500 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”; vận động nhân dân tham gia học tập tại các Trung tâm học tập cộng đồng đạt 125.000 lượt người/năm.


Tại Hội nghị, Tỉnh Hội đã công bố các quyết định khen thưởng cho 12 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Khuyến học năm 2014; đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Hội Khuyến học tỉnh; đề nghị Trung ương Hội tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân. Đồng thời tổ chức cho các huyện, thị, thành Hội ký kết giao ước thi đua năm 2015.

                                                                                                                                                                  Trần Trung

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ:

Đại biểu dự , thảo luận tại hội nghị:

 

 


 

Khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc

 

 

Ký kết giao ước thi đua năm 2015

 


Các tin tiếp
Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học phải là pháo đài chống lại và đẩy lùi những tệ nạn xã hội   (14/6/2013)
Hội Khuyến học thị xã La Gi tham gia “Tháng hành động vì trẻ em”   (5/6/2013)
HAIAU RESORT & SPA PHÁT VỞ “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”   (27/5/2013)
Hình ảnh một người thầy   (25/4/2013)
ĐỨC BÌNH LÀM CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC   (16/4/2013)
QUỸ HEO ĐẤT THĂM BẠN NGHÈO   (6/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI Ở THÀNH PHỐ PHAN THIẾT   (4/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (22/2/2013)
TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI MẸ VƯỢT KHÓ NUÔI CON ĂN HỌC   (24/1/2013)
MỘT TẤM LÒNG KHUYẾN HỌC   (6/12/2012)