Những khởi sắc mới trong công tác Khuyến học ở thành phố Phan Thiết.

Trong điều kiện chung vẫn còn nhiều khó khăn, song nhờ có sự nỗ lực phấn đấu của các cấp Hội từ thành phố đến cơ sở, nên 9 tháng đầu năm 2015 công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của Phan Thiết có nhiều chuyển biến tiến bộ, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt, xấp xỉ đạt kế hoạch cả năm 2015.Đáng kể nhất là Hội đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể lồng ghép triển khai các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Nhờ đó, nhận thức về khuyến học, khuyến tài trong các tầng lớp nhân dân có chuyển biến tiến bộ, ý thức về việc học tập, lo cho con cháu học tập được nâng lên, rõ nét nhất thể hiện qua tình trạng bỏ học của học sinh ngày càng giảm; tỷ lệ học sinh vào lớp đầu năm học đạt tỷ lệ cao, số lượt người tham gia học tập ở các Trung tâm học tập cộng đồng tăng lên đáng kể. Các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập do địa phương phát động được đông đảo các tổ chức kinh tế, xã hội, các tập thể, các nhà hảo tâm và đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ. Công tác phát triển hội viên và xây dựng tổ chức hội luôn được các cấp hội quan tâm thực hiện, 9 tháng đầu năm 2015 đã phát triển mới 1.805hội viên, đạt 56,4 % so kế hoạch năm, đưa tổng số hội viên hiện có đến nay là 19.618 hội viên.


Phong trào xây dựng “Gia đình hiếu học” được Hội chú ý triển khai ngay từ đầu năm, đến nay đã có 12.667 hộ  đăng ký, đạt tỷ lệ 103,3% so kế hoạch năm; có 02 dòng họ đăng ký xây dựng DHHH (Dòng họ Châu ở Xuân An có 14 hộ; Dòng họ Lê ở Mũi né có 07 hộ) và 20 khu phố, thôn đăng ký xây dựng khu phố, thôn khuyến học. Hoạt động của các TTHTCĐ tuy đang gặp nhiều khó khăn nhưng cũng đã cố gắng mở được 190 lớp với 14.106 lượt người tham gia học tập, đạt 92,8% kế hoạch năm.


Xác định công tác vận động xây dựng quỹ Khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, do đó ngay từ đầu năm các cấp Hội đã chủ động triển khai nhiều hình thức vận động. Nhờ đó, trong 9 tháng đầu năm 2015 đã vận động được 4.360 triệu triệu đồng, đạt 218% kế hoạch năm, trong đó có 544 triệu đồng tiền mặt vào tài khoản, đạt 120% kế hoạch năm. Bằng nguồn vận động, đã trao 401 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, đạt: 267% kế hoạch; Hỗ trợ học sinh nghèo 6.003 suất với số tiền 1.898.256.000 đồng; Khen thưởng học sinh học tập khá, giỏi 17.621 suất với số tiền 1.359.594.000 đồng; Hỗ trợ giáo viên 27 suất với số tiền 12.580.000 đồng; Chi hỗ trợ sửa chữa trường lớp 36.325.000 đồng.


Kết quả trên đã góp phần quan trọng thúc đẩy công tác Khuyến học, khuyến tài ở thành phố, đồng thời chắp cánh ước mơ cho bao học sinh nghèo hoàn cảnh gia đình khó khăn tự tin nỗ lực vươn lên trong học tập, rèn luyện./.

                                                                                                                                                                                   LMC

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI KH TP PHAN THIẾT

 

 

 

 

 

 


Các tin tiếp
Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học phải là pháo đài chống lại và đẩy lùi những tệ nạn xã hội   (14/6/2013)
Hội Khuyến học thị xã La Gi tham gia “Tháng hành động vì trẻ em”   (5/6/2013)
HAIAU RESORT & SPA PHÁT VỞ “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”   (27/5/2013)
Hình ảnh một người thầy   (25/4/2013)
ĐỨC BÌNH LÀM CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC   (16/4/2013)
QUỸ HEO ĐẤT THĂM BẠN NGHÈO   (6/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI Ở THÀNH PHỐ PHAN THIẾT   (4/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (22/2/2013)
TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI MẸ VƯỢT KHÓ NUÔI CON ĂN HỌC   (24/1/2013)
MỘT TẤM LÒNG KHUYẾN HỌC   (6/12/2012)