Một năm với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở thành phố Phan Thiết

Năm 2015, Hội Khuyến học thành phố đã nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tai địa phương và đã đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ.Trong bối cảnh tình hình chung vẫn còn nhiều khó khăn, song, được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự hỗ trợ của các ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, Hội Khuyến học thành phố đã nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tai địa phương và đã đạt được nhiều kết quả, thật sự là người đồng hành cùng ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố sẻ chia những khó khăn, chắp cánh ước mơ, động viên kịp thời cho bao học sinh nghèo tạo điều kiện để các em tiếp tục đến trường học tập.


Rõ nhất là Hội đã chủ động phối hợp với Mặt trận và các Đoàn thể tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức kinh tế, xã hội, các nhà hảo tâm đóng góp xây dựng Quĩ khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường”. Năm 2015, Hội đã vận động được 5.207.990.000 đồng (kể cả hiện vật quy tiền), đạt 260% kế hoạch năm. Thông qua đó, đã kịp thời trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, khen thưởng cho học sinh nghèo vượt khó, học tập tốt với tổng số tiền là 4.741.618.000đ. Trong đó, cấp 2.265 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” với tổng số tiền là 2.191.290.000đ; hỗ trợ học sinh nghèo 8.379 suất với số tiền 1.490.904.000 đồng; khen thưởng học sinh giỏi: 21.815 suất với số tiền 1.473.507.000 đồng; hỗ trợ giáo viên gặp hoàn cảnh khó khăn 90 suất với số tiền 27.580.000 đồng; hỗ trợ sửa chữa trường lớp 36.325.000 đồng...


Có được kết quả trên, chính là nhờ Hội đã thường xuyên quan tâm củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên, xây dựng tổ chức hội hoạt động có hiệu quả; năm qua đã phát triển thêm được 01 chi hội Dòng họ khuyến học (Họ Đặng) tại phường Mũi Né, nâng tổng số chi hội hiện có 265 cơ sở. Phát triển mới 2.810 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện có là 18.517 hội viên, đạt tỉ lệ gần 10% so với số hộ dân của thành phố. Bên cạnh đó, Hội đã tổ chức phát động và đăng ký xây dựng gia đình hiếu học đạt 13.12 hộ. Riêng đăng ký xây dựng khu phố, thôn khuyến học, có 18/18 phường, xã đăng ký. Qua bình xét phân loai cuối năm đã có 11.917/11.500 hộ được công nhận GĐHH, đạt 103% so với kế hoạch; 13/18 khu phố, thôn được công nhận khu phố, thôn khuyến học. Nhiều Trung tâm học tập cộng đồng đã chủ động phối hợp với các đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội, xã hội nghề nghiệp để tổ chức nghiên cứu các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của thành phố, bồi dưỡng công tác Hội, công tác chuyên môn, nghiệp vụ, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi, trồng trọt... Một số trung tâm đã biết vận dụng điều kiện cụ thể của địa phương để tổ chức các lớp chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động tại địa phương như xã Tiến Thành tổ chức lớp bồi dưỡng nhân viên phục vụ nhà hàng, khách sạn, bồi dưỡng tiếng anh giao dịch phổ thông... qua đó tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Trong năm các Trung tâm đã mở được 239 lớp với 16.807 lượt người tham gia học tập.


Có thể nói, từ sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền, sự ủng hộ của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể quần chúng, cộng với sự nhiệt tình của những người làm công tác khuyến học, sự giúp sức của các tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân, Hội Khuyến học thành phố đã có những bước đi vững chắc và đạt nhiều kết quả, Hội đã thật sự là người đồng hành cùng ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố sẻ chia những khó khăn, động viên kịp thời những học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn nhưng biết vượt khó để vươn lên học tập, Hội sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu để mãi mãi là chiếc phao giúp các em học sinh nghèo vượt qua khó khăn thách thức trong cuộc sống đời thường để vững bước tới trường học tập./.

                                                                           L.M.C

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

 

 

 


Các tin tiếp
Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học phải là pháo đài chống lại và đẩy lùi những tệ nạn xã hội   (14/6/2013)
Hội Khuyến học thị xã La Gi tham gia “Tháng hành động vì trẻ em”   (5/6/2013)
HAIAU RESORT & SPA PHÁT VỞ “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”   (27/5/2013)
Hình ảnh một người thầy   (25/4/2013)
ĐỨC BÌNH LÀM CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC   (16/4/2013)
QUỸ HEO ĐẤT THĂM BẠN NGHÈO   (6/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI Ở THÀNH PHỐ PHAN THIẾT   (4/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (22/2/2013)
TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI MẸ VƯỢT KHÓ NUÔI CON ĂN HỌC   (24/1/2013)
MỘT TẤM LÒNG KHUYẾN HỌC   (6/12/2012)