TỌA ĐÀM VỀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH LIÊN TỊCH GIỮA HỘI KHUYẾN HỌC VỚI UBMTTQ
Ngày 27/10/2016, tại Hội trường Ủy ban Mặt trận TQVN huyện Tuy Phong, Thường trực Hội khuyến học huyện Tuy Phong đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức tọa đàm về thực hiên Chương trình liên tịch giữa Hội Khuyến học với UBMTTQ huyện từ năm 2009 đến nay.

Đến dự buổi tọa đàm có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Giáo dục & Đào tạo, Liên đoàn Lao động, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Đài Truyền Thanh-Truyền hình dự và đưa tin.

Sau phát biểu khai mạc, Bà Trần Thị Hạnh - Chủ tịch Hội khuyến học huyện đã trình bày báo cáo đề dẫn về việc thực hiện Chương trình liên tịch giữa Hội khuyến học tỉnh và Ủy ban Mặt trận tỉnh về xây dựng Gia đình hiếu học, Dòng họ khuyến học, thôn bản khu phố khuyến học từ năm 2009 đến nay. Kết quả cho thấy, từ khi thực hiện Chương trình liên tịch giữa Mặt trận và Hội khuyến học về cuộc vận động xây dựng “Gia đình hiếu học, Dòng họ khuyến học, Thôn, bản khu phố khuyến học” thì nhận thức của cán bộ, hội viên và nhân dân có chuyển biến tiến bộ, đa số cán bộ hội viên tham gia, hưởng ứng thực hiện tốt các cuộc vận động, nên các chỉ tiêu hàng năm ở một số xã, thị trấn đều đạt và vượt; công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, sự phối hợp, tổ chức thực hiện Chương trình liên tịch đối với công tác khuyến học, khuyến tài, gắn với phong trào học tập suốt đời trong “Gia đình, Dòng họ, Cộng đồng và Đơn vị”, với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới được người dân quan tâm hưởng ứng. Từ đó, tác động đến mọi cấp, mọi ngành trong việc xây dựng xã hội học tập, trong đó tác động đến các giới chức sắc ở các tôn giáo tham gia tốt công tác khuyến học, khuyến tài ở địa phương; công tác phối hợp giữa Ban công tác Mặt trận và chi hội khuyến học Thôn, khu phố ngày càng nhịp nhàng hơn, thuận lợi hơn; việc biểu dương các gia đình hiếu học, học sinh nghèo hiếu học trong “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” là hình thức tuyên truyền trực quan có tác động mạnh mẽ đối với việc xây dựng xã hội học tập.

Bên cạnh, những kết quả đã đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế mà các bên có liên quan cần quan tâm tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới, đó là: Hội khuyến học và Ủy ban Mặt trận các cấp từ huyện đến cơ sở có lúc chưa có sự phối hợp đồng bộ, chưa thể hiện đầy đủ trách nhiệm theo Chương trình liên tịch số 01 đã ban hành; công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, từ đó ảnh hưởng đến sự tích cực tham gia của một bộ phận nhân dân; một số chi hội khuyến học hoạt động chưa đều, còn trên danh nghĩa; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên liên tịch chưa thường xuyên, thiếu đôn đốc nhắc nhở việc triển khai thực hiện từ cơ sở; thiếu sơ tổng kết và động viên khen thưởng khích lệ kịp thời; công tác cấp giấy chứng nhận ở các cấp chưa thực hiện theo quy định.

Một số đại biểu đã phát biểu tại buổi tọa đàm, thống nhất với những nhận xét việc thực hiện Chương trình liên tịch trong thời gian qua, nêu lên những mặt làm được cần phát huy, thấy rõ những hạn chế tồn tại cần phải rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Tại buổi tọa đàm, nhiều đại biểu thống nhất cao ý kiến như là một nguyên lý, nơi nào có sự quan tâm của cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của UBND, sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội khuyến học và Mặt trận, các Hội đoàn thể thì phong trào nơi ấy, cuộc vận động nơi ấy sẽ đạt kết quả tốt hơn như ở các địa phương Phan Rí Cửa, Bình Thạnh…

Tại buổi tọa đàm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã Quyết định khen thưởng cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình liên tịch từ năm 2019 đến nay.

Buổi tọa đảm diễn ra trong không khí ấm cúng, chan hòa, cởi mở, hứa hẹn sự phối hợp tốt trong việc thực hiện Chương trình liên tịch các cấp Hội khuyến học và Mặt trận trong thời gian tới.
                                                                                                    Trần Hạnh

HÌNH ẢNH BUỔI TỌA ĐÀM:


Các tin tiếp
Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học phải là pháo đài chống lại và đẩy lùi những tệ nạn xã hội   (14/6/2013)
Hội Khuyến học thị xã La Gi tham gia “Tháng hành động vì trẻ em”   (5/6/2013)
HAIAU RESORT & SPA PHÁT VỞ “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”   (27/5/2013)
Hình ảnh một người thầy   (25/4/2013)
ĐỨC BÌNH LÀM CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC   (16/4/2013)
QUỸ HEO ĐẤT THĂM BẠN NGHÈO   (6/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI Ở THÀNH PHỐ PHAN THIẾT   (4/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (22/2/2013)
TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI MẸ VƯỢT KHÓ NUÔI CON ĂN HỌC   (24/1/2013)
MỘT TẤM LÒNG KHUYẾN HỌC   (6/12/2012)