Phan Thiết, một năm với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
Năm 2016, một năm vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, nhất là trên lĩnh vực kinh tế đời sống, tuy nhiên với sự nỗ lực cố gắng của các cấp Hội Khuyến học, công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở thành phố Phan Thiết đã đạt được kết quả đáng khích lệ.
 Năm 2016, là một năm vẫn còn biết bao khó khăn thách thức, nhất là trên lĩnh vực kinh tế đời sống, bên cạnh đại bộ phận đời sống có khá hơn, việc chăm lo cho con cháu học hành thư thả hơn, thì một bộ phận không nhỏ những người lao động đời sống vẫn còn không ít khó khăn chật vật và vì thế việc chăm lo cho con cháu học hành cũng gặp không ít khó khăn, nhiều em học sinh vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn có nguy cơ bỏ học giữa chừng. 

Hội khuyến học thành phố Phan Thiết được giao trọng trách là người chắp cánh ước mơ đến trường học tập cho các em; được sự chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố, Hội đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương. Đặc biệt là, tập trung tuyên truyền vận động các tổ chức kinh tế, xã hội, các tập thể, các nhà hảo tâm ủng hộ tiền, đồ dùng học tập để trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, khen thưởng cho học sinh học tập khá, giỏi, hỗ trợ học sinh nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn tạo điều kiện để các em tiếp tục đến trường học tập với một quyết tâm không để một em nào bỏ học.
 
Với tinh thần đó, trong năm 2016, Hội khuyến học thành phố đã nỗ lực triển khai nhiều hình thức vận động và đã đem lại kết quả đáng kể, đã vận động được 4.383.889.000 đồng, qua đó đã kịp thời xét, trao 755 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, với tổng số tiền là 845.444.000 đồng; hỗ trợ học sinh nghèo 7.542 suất, với số tiền 1.471.903.000 đồng; khen thưởng học sinh học tập khá, giỏi: 18.160 suất, với số tiền 1.788.247.000 đồng; hỗ trợ giáo viên gặp hoàn cảnh gia đình khó khăn 186 suất, với số tiền 35.957.000 đồng; hỗ trợ sửa chữa trường lớp 145.475.000 đồng. Tổng số tiền đã chi trong năm 2016 là 4.371.505.000đ; tồn quỹ Khuyến học đến cuối tháng 12/2016 là 2.163.675.000 đồng.

 Ngoài ra, trong năm, Hội khuyến học thành phố đã chủ động phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể, tổ chức tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi với các nhà doanh nghiệp, các nhà hảo tâm… Thông qua đó, vận động đóng góp tiền, dụng cụ học tập  gồm 442 suất, với tổng số tiền là 216 triệu đồng. Bên cạnh việc tích cực vận động các nhà hảo tâm đóng góp tiền để trao học bổng cho học sinh, Hội còn tích cực xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên. Trong năm 2016, đã phát triển mới 2.415 hội viên, đưa tổng số hội viên hiện có đến nay là 20.656 hội viên. Các tổ chức Hội trực thuộc được cấp ủy, chính quyền quan tâm củng cố, kiện toàn và đa số hoạt động có hiệu quả. Việc phát động đăng ký xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập, đơn vị học tập theo Kế hoạch 493 của Ủy ban nhân đân tỉnh cũng được quan tâm đẩy mạnh, năm 2016 đã có 18/18 phường, xã phát động đăng ký xây dựng Gia đình hiếu học với tổng số hộ đăng ký 15.596 hộ, đạt tỷ lệ 130,7% so kế hoạch năm. Có 02 dòng họ đăng ký xây dựng Dòng họ hiếu học và đều được công nhận (Dòng họ Lê, họ Đặng ở Mũi né); Có 22 thôn, khu phố đạt chuẩn thôn khu phố khuyến học.
 
Có thể nói, từ sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự trợ giúp của Nhà nước, sự ủng hộ của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể quần chúng cộng với sự nhiệt tình của những người làm công tác khuyến học, sự giúp sức của của các tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân, Hội Khuyến học thành phố đã có những bước đi vững chắc và đạt nhiều kết quả, Hội đã thật sự là người đồng hành cùng ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố sẻ chia những khó khăn, động viên kịp thời những học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn nhưng biết vượt khó để vươn lên học tập. Hội sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu để mãi mãi là chiếc phao giúp các em học sinh nghèo vượt qua khó khăn thách thức trong cuộc sống đời thường để vững bước tới trường học tập./.

                                   Lương Minh Châu
 Hội khuyến học TP. Phan Thiết

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TP PHAN THIẾT:
Các tin tiếp
Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học phải là pháo đài chống lại và đẩy lùi những tệ nạn xã hội   (14/6/2013)
Hội Khuyến học thị xã La Gi tham gia “Tháng hành động vì trẻ em”   (5/6/2013)
HAIAU RESORT & SPA PHÁT VỞ “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”   (27/5/2013)
Hình ảnh một người thầy   (25/4/2013)
ĐỨC BÌNH LÀM CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC   (16/4/2013)
QUỸ HEO ĐẤT THĂM BẠN NGHÈO   (6/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI Ở THÀNH PHỐ PHAN THIẾT   (4/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (22/2/2013)
TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI MẸ VƯỢT KHÓ NUÔI CON ĂN HỌC   (24/1/2013)
MỘT TẤM LÒNG KHUYẾN HỌC   (6/12/2012)