Hội Khuyến học xã Sông Bình làm tốt công tác xây dựng Quỹ Khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường”
Vận động xây dựng Quỹ Khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” gần 40 triệu đồng, vượt 97% chỉ tiêu giao, là một trong những kết quả nổi bật của Hội Khuyến học xã Sông Bình (huyện Bắc Bình) trong năm 2016.

Từ nguồn Quỹ trên, Hội Khuyến học xã đã cấp học bổng khuyến học và học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương; phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng xã mở 17 lớp học, thu hút số 657 lượt người tham gia học tập, chủ yếu là tập huấn sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật áp dụng trên cây lúa, cây mì, thanh long, nước sạch và vệ sinh môi trường. Cuối năm toàn xã có 3 chi hội khuyến học xuất sắc và 6 chi hội đạt loại khá; phát triển hội viên đạt yêu cầu….

Để phát huy những kết quả đạt được và rút kinh nghiệm những khuyết điểm hạn chế năm qua, Hội Khuyến học xã đề ra phương hướng trong năm 2017 là: Tăng cường công tác tuyên truyền, quan tâm công tác phát triển hội viên và xây dựng tổ chức Hội; đồng thời đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, đặc biệt là tiếp tục vận động bằng nhiều hình thức để xây dựng Quỹ khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” đạt kết quả theo chỉ tiêu của Hội cấp trên đề ra…
 
Tại Hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2016, UBND xã đã khen thưởng cho 3 tập thể và 6 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác khuyến học, khuyến tài./.

                                      Tương Lai


Các tin tiếp
Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học phải là pháo đài chống lại và đẩy lùi những tệ nạn xã hội   (14/6/2013)
Hội Khuyến học thị xã La Gi tham gia “Tháng hành động vì trẻ em”   (5/6/2013)
HAIAU RESORT & SPA PHÁT VỞ “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”   (27/5/2013)
Hình ảnh một người thầy   (25/4/2013)
ĐỨC BÌNH LÀM CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC   (16/4/2013)
QUỸ HEO ĐẤT THĂM BẠN NGHÈO   (6/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI Ở THÀNH PHỐ PHAN THIẾT   (4/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (22/2/2013)
TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI MẸ VƯỢT KHÓ NUÔI CON ĂN HỌC   (24/1/2013)
MỘT TẤM LÒNG KHUYẾN HỌC   (6/12/2012)