Hoạt động Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở tỉnh Bình Thuận 6 tháng đầu năm 2017
Ngày 21/7/2017, Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Khuyến học 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác Khuyến học 6 tháng cuối năm 2017.

Dự Hội nghị có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy, các vị ủy viên Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh và Thường trực Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Phạm Quỳnh Châu – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh chủ trì Hội nghị. 

Tại Hội nghị, Thường trực Hội Khuyến học tỉnh đã báo cáo tình hình, kết quả công tác Khuyến học 6 tháng đầu năm 2017. Theo đó, 6 tháng đầu năm các cấp Hội đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng theo Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, 6 tháng đầu năm các cấp Hội đã tổ chức và phối hợp tổ chức 1.091 buổi sinh hoạt với 68.373 lượt người tham gia. Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận thực hiện “Mỗi tuần một phóng sự” về Khuyến học, khuyến tài; Trang Thông tin điện tử của Hội Khuyến học tỉnh có nhiều tin, bài được đăng tải, trong đó có các văn bản của tỉnh và hướng dẫn công tác của Hội Khuyến học tỉnh, phục vụ kịp thời yêu cầu công tác Hội Khuyến học các cấp; website Hội Khuyến học tỉnh trong 6 tháng có 37.427 lượt truy cập, nâng tổng lượt truy cập lên 2.127.680 lượt.  

6 tháng đầu năm, các cơ sở Hội đã phát triển 8.038 hội viên mới, đạt 41% kế hoạch năm, tăng 287 hội viên so với cùng kỳ năm 2016, tổng số hội viên Khuyến học toàn tỉnh hiện có 153.013 người, đạt tỷ lệ 11,85% so với tổng dân số của tỉnh. Có 78.534 hội viên đã được cấp thẻ, đạt tỷ lệ 51,32% so với tổng số hội viên khuyến học toàn tỉnh. Các huyện, thị, thành Hội và Hội cơ sở đã quan tâm củng cố kiện toàn tổ chức Hội, kịp thời thay thế các Chi hội Trưởng chi hội Khuyến học ở những thôn, khu phố; một số Chủ tịch Hội cấp xã và bổ sung, kiện toàn Ban Chấp hành Hội cấp huyện. Đến nay, toàn tỉnh có 127/127 xã, phường, thị trấn có BCH cơ sở hội Khuyến học; 246 Hội và Ban khuyến học ở các cơ quan, trường học và 1.593 chi hội ở thôn, khu phố, cơ quan, trường học, nhà thờ, nhà chùa, Hội đồng hương…

Triển khai nhân rộng các mô hình học tập theo Đề án 281, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết điểm tại huyện Tánh Linh; kiến nghị và được UBND tỉnh chấp thuận cho Hội Khuyến học tỉnh mở các lớp tập huấn để hướng dẫn lại những khâu trọng yếu trong việc triển khai nhân rộng các mô hình học tập theo Kế hoạch số 493/KH-UBND ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh; đồng thời được UBND tỉnh cấp kinh phí 3,7 tỷ đồng cho Hội Khuyến học cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng giai đoạn 2017 – 2020” ở tỉnh Bình Thuận. Kết quả, 6 tháng đầu năm 2017 đã có 156.782 hộ gia đình đăng ký xây dựng “Gia đình hiếu học”, đạt 52% so với tổng số hộ trong toàn tỉnh, tăng 24.510 hộ so với cùng kỳ năm 2016; có 73/95 dòng họ đăng ký xây dựng “Dòng họ hiếu học”; 478/703 thôn, khu phố đăng ký xây dựng “Cộng đồng học tập”; 518/932 đơn vị thuộc cấp xã quản lý đăng ký xây dựng “Đơn vị học tập”. Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện các mô hình học tập ở 20 thôn, thuộc các xã: Bình Tân, thị trấn Lương Sơn (huyện Bắc Bình); Hàm Thạnh, Mương Mán (huyện Hàm Thuận Nam). Theo kế hoạch, trong tháng 7/2017, tiếp tục kiểm tra ở các huyện còn lại để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những lệch lạc trong việc thực hiện 4 mô hình học tập ở các địa phương.

Hội Khuyến học tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tổng kết Chương trình liên tịch về phối hợp xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ, thôn, khu phố khuyến học, giai đoạn 2008 – 2016 và ký kết Chương trình liên tịch mới về phối hợp vận động triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Có Chương trình liên tịch này, đã tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Khuyến học các cấp, nhất là các Chi hội Khuyến học ở thôn, khu phố trong tỉnh thực hiện tốt việc vận động đăng ký, bình xét, công nhận các mô hình học tập ở địa phương. 

Triển khai đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã theo Thông tư 44/2014/TT-BGD&ĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Năm 2016, Hội Khuyến học tỉnh đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai cho mỗi huyện, thị xã, thành phố chọn 01 xã (phường, thị trấn) để chỉ đạo làm điểm rút kinh nghiệm. Kết quả, trong 10 xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm, có 9/10 xã đã được đánh giá xếp loại. Trong đó, loại tốt có 02, loại khá có 06, chưa đạt 01, còn 01 xã chưa đánh giá xếp loại. Năm 2017, các địa phương triển khai đại trà đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã theo Kế hoạch 1873/KH-UBND ngày 02/6/2016 của UBND tỉnh. 
6 tháng đầu năm, Hội Khuyến học các địa phương đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các lớp học tại các Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) xã, phường, thị trấn và phối hợp với các TTHTCĐ mở được 991 lớp học tập, tập huấn với 69.109 lượt người tham dự, đạt 52% kế hoạch năm, (tăng 132 lớp và 4.330 lượt người dự học so với cùng kỳ năm 2016). Nội dung các lớp mở tại TTHTCĐ khá đa dạng như: Học tập, quán triệt Nghị quyết, chính sách, pháp luật; kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi; kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cao su; trồng và chăm sóc cây thanh long theo tiêu chuẩn VietGap; nghiệp vụ quản lý kinh doanh; các lớp về tin học, ngoại ngữ, luật giao thông đường bộ; chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; tập huấn kỹ thuật nấu ăn…

Nhìn chung, hiện nay hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng đa số là hình thức, kém hiệu quả. Các lớp học tại Trung tâm chủ yếu là học tập, quán triệt Nghị quyết, chính sách và các lớp khuyến nông, khuyến ngư… Do cấp ủy, UBND, các ngành, đoàn thể tổ chức. Trung tâm không xây dựng được kế hoạch hoạt động, không chủ động được trong việc mở lớp. Nguyên nhân chủ yếu do Ban Giám đốc đều hoạt động kiêm nhiệm, Giám đốc Trung tâm do Phó Chủ tịch UBND xã kiêm, bận quá nhiều việc, ít tập trung cho hoạt động của Trung tâm; Phó Giám đốc Thường trực là giáo viên được cử sang chưa làm được vai trò tham mưu cho Ban Giám đốc. Mặt khác, đa số TTHTCĐ không có cơ sở làm việc riêng, mà sử dụng Hội trường của UBND xã, nên phụ thuộc, bị động… 
 
Công tác vận động xây dựng quỹ Khuyến học được các cấp Hội quan tâm, 6 tháng đầu năm vận động Quỹ đạt tổng trị giá 14.778.669.000đ (kể cả hiện vật), tăng 1.666.442.000đ so với cùng kỳ năm 2016 và đạt 98,5% kế hoạch năm 2017. Trong đó, Quỹ cấp tỉnh 379.189.000đ, cấp huyện và xã 14.399.480.000đ.  

Tổng quỹ Khuyến học ở cả 3 cấp 6 tháng đầu năm 2017, kể cả tồn quỹ năm 2016 chuyển sang là: 38.550.525.000đ, tăng 4.089.001.000đ so với cùng kỳ năm 2016. Đã chi 15.032.064.000đ, (tăng 2.030.149.000đ so với cùng kỳ năm 2016). Trong đó, cấp học bổng cho học sinh nghèo hiếu học 5.278 suất, với tổng số tiền là 4.057.393.000 đồng (có 1.888 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” với tổng trị giá 2.316.710.000đ); hỗ trợ cho học sinh nghèo 20.051 suất (kể cả hiện vật quy tiền), trị giá 5.547.034.000 đồng; khen thưởng học sinh giỏi 49.297 suất (kể cả hiện vật), trị giá 4.493.440.000 đồng; hỗ trợ thầy, cô giáo 324 suất, với tổng số tiền là 62.494.000 đồng; chi hỗ trợ sửa chữa trường lớp học 432.280.000 đồng; chi quản lý quỹ 52.601.000 đồng; chi khác 386.822.000 đồng.   
Riêng Quỹ cấp tỉnh, đã chi 904.067.000đ. Cụ thể là, cấp 518 suất học bổng, với tổng số tiền 838.500.000đ. (Có 398 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, trị giá 778.500.000đ); chi hỗ trợ 17 em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở huyện đảo Phú Quý tham dự kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2017 với số tiền 8.500.000đ; khen thưởng học sinh giỏi 67 suất, trị giá 20.000.000đ; chi quản lý quỹ 18.709.000đ và chi khác 18.358.000đ).  

Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu đều thống nhất với báo cáo đánh giá của Hội Khuyến học tỉnh; đề nghị bổ sung thêm phần đánh giá chung về nguyên nhân kết quả đạt được và hạn chế. Đồng thời nêu rõ thêm những hạn chế, khó khăn trong hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng hiện nay, kiến nghị tỉnh có kế hoạch tập huấn cho BGĐ các TTHTCĐ và phối hợp với ngành Giáo dục có biện pháp củng cố các TTHTCĐ ở tỉnh; thống nhất chỉ đạo việc triển khai đại trà đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

Kết luận Hội nghị, đ/c Phạm Quỳnh Châu – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh đã nói rõ thêm về một số nội dung qua ý kiến của đại biểu tại Hội nghị; nhắc lại những công việc trọng tâm cần tập trung trong 6 tháng cuối năm. Riêng về hoạt động của các TTHTCĐ, Hội Khuyến học tỉnh sẽ làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo để thống nhất chỉ đạo và kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo củng cố./.
                                                                                               Trần Trung

HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ
Các tin tiếp
Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học phải là pháo đài chống lại và đẩy lùi những tệ nạn xã hội   (14/6/2013)
Hội Khuyến học thị xã La Gi tham gia “Tháng hành động vì trẻ em”   (5/6/2013)
HAIAU RESORT & SPA PHÁT VỞ “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”   (27/5/2013)
Hình ảnh một người thầy   (25/4/2013)
ĐỨC BÌNH LÀM CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC   (16/4/2013)
QUỸ HEO ĐẤT THĂM BẠN NGHÈO   (6/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI Ở THÀNH PHỐ PHAN THIẾT   (4/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (22/2/2013)
TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI MẸ VƯỢT KHÓ NUÔI CON ĂN HỌC   (24/1/2013)
MỘT TẤM LÒNG KHUYẾN HỌC   (6/12/2012)