Ban khuyến học Cảng Phú Quý với công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng “Đơn vị học tập”
Để động viên thành tích và kết quả học tập trong năm học 2016-2017, Ban Khuyến học đã tổ chức khen thưởng tuyên dương cho 08 hội viên và 21 cháu con của hội viên tổng tiền khen thưởng là 7.550.000 đồng, được chi từ Quỹ của Ban khuyến học Cảng Phú Quý.

Thực hiện công văn số 516-CV/TU, ngày 19/12/2016 của Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng xã hội học tập ở cơ sở và Kế hoạch số: 493/KH-UBND, ngày 23/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

Để công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng đơn vị học tập đạt kết quả cao. Ban khuyến học Cảng Phú Quý đã tham mưu với chính quyền xây dựng kế hoạch thực hiện công tác xây dựng đơn vị học tập năm 2017 gồm 03 tiêu chí (Tiêu chí: Học tập của cán bộ, viên chức và người lao động. Tiêu chí 2: Điều kiện học tập của các thành viên trong đơn vị. Tiêu chí 3: Tác động, hiệu quả của phong trào học tập trong đơn vị).

Các chỉ tiêu định hướng trên, tất cả hội viên và các con hội viên của Ban Khuyến học Cảng Phú Quý đã có tinh thần cầu tiến và đạt thành tích cao trong phong trào học tập. Để động viên thành tích và kết quả học tập trong năm học 2016-2017, Ban Khuyến học đã tổ chức khen thưởng tuyên dương cho 08 hội viên và 21 cháu con của hội viên tổng tiền khen thưởng là 7.550.000 đồng, được chi từ Quỹ của Ban khuyến học Cảng Phú Quý. 

Với mục tiêu “Đẩy mạnh phong trào học tập trong đơn vị” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận nói chung và Ban Quản lý Cảng Phú Quý nói riêng. Trong thời gian đến BCH Khuyến học Cảng Phú Quý sẽ xây dựng và phát triển các loại hình quỹ khuyến học, đảm bảo tài chính để khuyến khích phong trào thi đua và động viên các hội viên và con hội viên, những người lao động lớn tuổi vượt qua khó khăn vươn lên trong học tập, rèn luyện tiến bộ./.

                Đặng Thị Tình Người Ban Khuyến học Cảng trao thưởng cho hội viên và con em hội viên


Các tin tiếp
Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học phải là pháo đài chống lại và đẩy lùi những tệ nạn xã hội   (14/6/2013)
Hội Khuyến học thị xã La Gi tham gia “Tháng hành động vì trẻ em”   (5/6/2013)
HAIAU RESORT & SPA PHÁT VỞ “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”   (27/5/2013)
Hình ảnh một người thầy   (25/4/2013)
ĐỨC BÌNH LÀM CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC   (16/4/2013)
QUỸ HEO ĐẤT THĂM BẠN NGHÈO   (6/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI Ở THÀNH PHỐ PHAN THIẾT   (4/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (22/2/2013)
TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI MẸ VƯỢT KHÓ NUÔI CON ĂN HỌC   (24/1/2013)
MỘT TẤM LÒNG KHUYẾN HỌC   (6/12/2012)