Phan Thiết một năm với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
Năm 2017, trong bối cảnh chung vẫn còn những mặt khó khăn, nhưng nhờ sự nỗ lực của cán bộ, hội viên Hội khuyến học, với nhiều hình thức tuyên truyền vận động phong phú, thích hợp, sát với thực tế cuộc sống, qua đó đã tạo được sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các tổ chức kinh tế, xã hội, các nhà hảo đã tâm ủng hộ cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” đạt nhiều kết quả.


Trong năm 2017, các cấp Hội ở thành phố đã vận động được tổng trị giá: 4.769.216.000 đồng, cộng với tồn quỹ năm trước chuyển sang 2.324.278.000 đồng, tính chung tổng nguồn quỹ năm 2017 là: 7.093.494.000 đồng. Nhờ đó đã chi tổng số tiền là: 4.761.808.000đ để cấp 625 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” với tổng số tiền là 896.770.000 đồng (Mỗi suất từ 01 đến 02 triệu đồng); hỗ trợ học sinh nghèo 5.574 suất với số tiền 1.726.922.000 đồng; khen thưởng học sinh giỏi 20.555 suất, với số tiền 1.924.350.000 đồng; hỗ trợ giáo viên 07 suất với số tiền 10.000.000 đồng; chi hỗ trợ sửa chữa trường lớp 150.000.000 đồng. Đồng thời với tuyên truyền vận động xây dựng quỹ khuyến học, tiếp bước cho em đến trường, Hội cũng không ngừng tăng cường việc củng cố xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh hoạt động có hiệu quả. 

Trong năm, đã phát triển mới 2.779 hội viên, đưa tổng số hội viên hiện có đến nay là 22.612 hội viên, đạt tỷ lệ 10% so với dân số. Trong đó, hội viên Khuyến học là đảng viên có 4.210 đồng chí, đạt 81% so với tổng số đảng viên hiện có của TP. Phan Thiết. Các tổ chức Hội trực thuộc nhìn chung đa số được cấp ủy, chính quyền quan tâm củng cố, kiện toàn và hoạt động có hiệu quả. Qua bình xét phân loại cuối năm có 9/18 Hội phường, xã đạt loại tốt; 9/18 đạt loại khá, không có loại trung bình, yếu. Đặc biệt là Hội đã tập trung tham mưu cho UBND từ thành phố đến phường, xã triển khai nhân rộng các mô hinh “Gia đình hiếu học”; “Dòng họ hiếu học”; Cộng đồng học tập”; “Đơn vị học tập” và triển khai đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập cấp xã”. Qua đó, năm 2017 đã có 18/18 phường, xã phát động đăng ký xây dựng GĐHH với tổng số hộ đăng ký 31.939 hộ, đạt 145% so kế hoạch năm. Bình xét cuối năm có 27.520 hộ được công nhận, đạt 125 % kế hoạch. Có 02 dòng họ đăng ký xây dựng DHHH; 96/131 thôn, khu phố đăng lý xây dựng cộng đồng học tập, qua bình xét đã có 82 đạt chuẩn cộng đồng học tập, đạt tỷ lệ 63% ; 77/90 đơn vị đăng ký xây dựng đơn vị học tập, qua bình xét có 69 đơn vị được công nhận đơn vị học tập, đạt tỷ lệ 77%.  

Hội cũng đã phối hợp chặt chẽ với các Trung tâm học tập cộng đồng, các ban, ngành, đoàn thể để tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia học tập tại các Trung tâm. Năm 2017, các TTHTCĐ đã mở được 252 lớp với 18.158 lượt người tham gia học tập, đạt 106,8% kế hoạch năm. Ngoài ra, Hội Khuyến học cũng đã phối hợp với Mặt trận thành phố ban hành Qui chế phối hợp giữa Mặt trận với Hội khuyến học trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương; phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể tổ chức tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi với các nhà doanh nghiệp, các nhà hảo tâm… thông qua đó vận động đóng góp tiền, dụng cụ học tập tạo điều kiện hỗ trợ cho học sinh nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn có điều kiện tiếp tục đến trường học tập gồm 61 suất học bổng và 570 suất dụng cụ học tập với tổng trị giá 391,5 triệu đồng.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2018, Hội Khuyến học từ thành phố đến phường, xã sẽ nỗ lực phấn đâu thực hiện hoàn thành một số chỉ tiêu cụ thể sau: Phát triển hội viên mới 3.600 hội viên; đạt danh hiệu GĐHH 27.000 gia đình; đạt danh hiệu “Dòng họ hiếu học” 02 dòng họ; khu phố đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập” 100 khu phố; vận động nhân dân ra học tại TTHTCĐ 17. 050 lượt người; tổng giá trị vận động mới quỹ KH-TBCEĐT 3.680 triệu đồng; vận động quỹ KH ở hội phường 500 triệu đồng; cấp học bổng HS nghèo hiếu học mức 500.000đ/suất:420 suất; cấp học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” mức 1 triệu/suất 200 suất; cấp 85 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” mức 2 triệu/suất. 
                                                                                    L.M.C

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG KHUYẾN HỌC Ở TP. PHAN THIẾT

Các tin tiếp
Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học phải là pháo đài chống lại và đẩy lùi những tệ nạn xã hội   (14/6/2013)
Hội Khuyến học thị xã La Gi tham gia “Tháng hành động vì trẻ em”   (5/6/2013)
HAIAU RESORT & SPA PHÁT VỞ “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”   (27/5/2013)
Hình ảnh một người thầy   (25/4/2013)
ĐỨC BÌNH LÀM CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC   (16/4/2013)
QUỸ HEO ĐẤT THĂM BẠN NGHÈO   (6/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI Ở THÀNH PHỐ PHAN THIẾT   (4/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (22/2/2013)
TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI MẸ VƯỢT KHÓ NUÔI CON ĂN HỌC   (24/1/2013)
MỘT TẤM LÒNG KHUYẾN HỌC   (6/12/2012)