Kết quả đáng ghi nhận trong công tác Khuyến học ở huyện Tuy Phong năm 2017
Năm 2017, trong bối cảnh chung vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng các cấp Hội Khuyến học huyện Tuy Phong đã có nhiều nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả đáng ghi nhận.


Ngay từ đầu năm, Hội khuyến học huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2016 và đồng thời triển khai nhiệm vụ năm 2017, tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các Hội cơ sở. Theo đó, 12/12 Hội cơ sở xã, thị trấn đã tổ chức tổng kết công tác khuyến học và ký kết giao ước thi đua giữa các chi hội trực thuộc. Trong năm, toàn huyện đã phát triển được 1.930 hội viên mới, đạt 96,5%, kế hoạch, nâng tổng số hội viên lên 20.997 người, đạt tỉ lệ 14,18% so với dân số. 

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện và Hội khuyến học tỉnh, Hội Khuyến học huyện đã tiến hành tổ chức tập huấn lại các mô hình học tập năm 2017, kết quả có 12/12 xã, thị trấn tham dự tập huấn với số lượng 240 người; các xã tổ chức 10 lớp tập huấn với 335 người tham dự. Theo đó, năm 2017 đã có 19.343 gia đình đăng ký xây dựng “Gia đình hiếu học”, 11 Dòng họ đăng ký “Dòng họ hiếu học”, 66 Thôn khu phố đăng ký xây dựng “Cộng đồng học tập” và 79 đơn vị đăng ký “Đơn vị học tập”.

Kết quả bình xét cuối năm, có 17.254 gia đình được công nhận “Gia đình hiếu học”, 09 Dòng họ được công nhận “Dòng họ hiếu học”, tỉ lệ đạt 69%; 25/66 thôn khu phố được công nhận “Cộng đồng học tập”, đạt tỉ lệ 37,9% và 66/79 đơn vị thuộc cấp xã quản lý được công nhận “Đơn vị học tập”, đạt tỉ lệ 83,5%.

Hội khuyến học huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức ký kết Chương trình Liên tịch “Phối hợp vận động triển khai nhân rộng các mô hình  “Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học và Cộng đồng học tập” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” huyện Tuy Phong. Chương trình liên tịch đã được triển khai trong Mặt trận và Hội khuyến học các cấp. Trong “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” các xã, thị trấn đã phối hợp trao học bổng, quà cho 485 học sinh, khen thưởng gia đình hiếu học tiêu biểu cho 145 gia đình, trị giá 14.500.000 đồng.

Hội khuyến học huyện phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo tham mưu UBND huyện thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2017 đối với 11/12 xã, thị trấn. Kết quả, đang đề nghị Chủ tịch UBND huyện công nhận 01 xã đạt loại tốt, 07 xã đạt loại khá, 03 xã đạt loại Trung bình.

Hội khuyến học các xã, thị trấn đã phối hợp với Ban Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức được 171 lớp học tại Trung tâm (tăng 20 lớp so với năm 2016, với số lượng tham gia học tập là 10.800 lượt người, đạt tỉ lệ 98,18% kế hoạch (tăng 13,5% so với năm 2016).
 
Toàn huyện đã vận động Quỹ khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2017 là 3.264.710.000 đồng (kể cả hiện vật quy tiền), đạt 241% kế hoạch. Trong đó cấp huyện đã vận động được 936.348.000 đồng, đạt 187% kế hoạch. Riêng tiền mặt được vận động vào tài khoản của Hội Khuyến học huyện là 373.885.000 đồng, đạt 103% kế hoạch tỉnh giao.

Trong năm, Hội Khuyến học huyện đã vận động 15 Đoàn từ thiện trực tiếp trao 166 suất học bổng, trị giá mỗi suất 500.000 đồng; 50 xe đạp, 8.400 quyển vở, 760 bộ quần áo, 60 đôi giày, 900 phần quà cho học sinh nghèo bao gồm đồ dùng học tập, bánh, kẹo, sữa, gạo, lương thực thực phẩm… tổng trị giá 561.000.000 đồng, so với năm 2016 tăng 264.500.000 đồng; trích từ Quỹ khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” của huyện trao 298 suất học bổng, trị giá 254.500.000 đồng, trong đó có 80 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, trị giá 137.500.000 đồng. So với kế hoạch tỉnh giao vượt chỉ tiêu 80/70 suất, tỉ lệ đạt 114%. Tổng số suất học bổng Hội khuyến học trao trong năm là 454 suất, mỗi suất trị giá từ 500.000 đến 1.000.000 đồng. 

Đối với Hội khuyến học các xã, thị trấn, trong năm 2017 đã vận động Quỹ khuyến học được 2.199.040.000 đồng; đã chi cấp học bổng 1.555 suất, tổng số tiền 786.200.000 đồng; hỗ trợ học sinh nghèo (kể cả hiện vật quy tiền) 4.757 suất, tổng số tiền 617.506.000 đồng; khen thưởng học sinh giỏi 8.278 suất, tổng số tiền 419.602.000 đồng; hỗ trợ giáo viên: 01 suất, tổng số tiền 300.000 đồng; chi sửa chữa trường lớp: 26.500.000 đồng.

Riêng nguồn vận động “Tiếp bước cho em đến trường”, có 8/12 Ban chỉ đạo xã tổ chức bằng hình thức văn nghệ (Vĩnh Tân, Vĩnh Hảo, Hòa Phú, Phước Thể), hoặc tổ chức buổi Lễ phát động ủng hộ Quỹ (Liên Hương, Phan Rí Cửa, Phú Lạc, Bình Thạnh), các xã còn lại vận động trực tiếp, với tổng số tiền là 396.187.000 đồng, trao 169 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, với số tiền là 236.500.000 đồng.

Nhìn chung trong năm 2017, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của các cấp Hội trong toàn huyện tiếp tục được phát huy và đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các mặt hoạt động.

Có được những kết quả trên là do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, trực tiếp là của Ban Dân vận Huyện ủy, UBND huyện đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở huyện. Đồng thời, Hội Khuyến học huyện đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện; bên cạnh đó là sự nhiệt tình, tâm huyết của đội ngũ cán bộ Hội khuyến học từ huyện đến cơ sở và sự hỗ trợ của Mặt trận, các đoàn thể và các ngành có liên quan, sự ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm….

Với những kết quả đã đạt được, Ban Thường vụ Hội khuyến học huyện đã tổ chức bình xét, công nhận 08 cơ sở Hội cấp xã đạt loại tốt, đạt tỉ lệ 66,67%, 04 cơ sở đạt loại khá, đạt tỉ lệ 33,33%. Hội Khuyến học huyện đang đề nghị Trung ương Hội khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc; Hội Khuyến học tỉnh khen thưởng 01 tập thể và 02 cá nhân; UBND huyện khen thưởng 03 tập thể và 02 cá nhân; Hội Khuyến học huyện khen thưởng cho 07 tập thể và 06 cá nhân.

Năm 2018, các cấp Hội Khuyến học trong toàn huyện tiếp tục chăm lo củng cố xây dựng tổ chức Hội, nâng cao chất lượng hoạt động ở các chi hội trực thuộc; tham mưu thực hiện thật tốt Kế hoạch của các cấp chính quyền trong việc tổ chức bình xét công nhận các mô hình học tập, phối hợp vận động người dân đến tại Trung tâm học tập cộng đồng nhằm phấn đấu xây dựng một xã hội học tập; cùng chung tay với các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong xây dựng Quỹ khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” để Hội có điều kiện giúp đỡ nhiều hơn các trường hợp học sinh có nguy cơ bỏ học được tiếp tục cắp sách đến trường”.                                                                           
Trần Hạnh

HÌNH ẢNH HN TỔNG KẾT CT KHUYẾN HỌC HUYỆN 2017Các tin tiếp
Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học phải là pháo đài chống lại và đẩy lùi những tệ nạn xã hội   (14/6/2013)
Hội Khuyến học thị xã La Gi tham gia “Tháng hành động vì trẻ em”   (5/6/2013)
HAIAU RESORT & SPA PHÁT VỞ “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”   (27/5/2013)
Hình ảnh một người thầy   (25/4/2013)
ĐỨC BÌNH LÀM CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC   (16/4/2013)
QUỸ HEO ĐẤT THĂM BẠN NGHÈO   (6/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI Ở THÀNH PHỐ PHAN THIẾT   (4/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (22/2/2013)
TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI MẸ VƯỢT KHÓ NUÔI CON ĂN HỌC   (24/1/2013)
MỘT TẤM LÒNG KHUYẾN HỌC   (6/12/2012)