Giao ban công tác Khuyến học 6 tháng đầu năm 2018
Ngày 15/6/2018, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.


Tham dự Hội nghị giao ban có các đồng chí Thường trực Hội Khuyến học tỉnh và Thường trực Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Phạm Quỳnh Châu – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh chủ trì Hội nghị. 

Tại Hội nghị, Thường trực Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố đã báo cáo tình hình, kết quả công tác Khuyến học ở địa phương 6 tháng đầu năm và nêu những đề xuất, kiến nghị với Tỉnh Hội.

Sáu tháng đầu năm Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực cố gắng thực hiện có kết quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở địa phương. Trong đó, vận động xây dựng Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập đều tăng cao so với cùng kỳ năm 2017. Công tác vận động xây dựng quỹ Khuyến học được các địa phương quan tâm, đáng chú ý, ở nhiều xã đã phát huy được mô hình vận động ủng hộ quỹ Khuyến học đạt kết quả bằng tổ chức các hoạt động văn nghệ tại chỗ, nhiều địa phương đã đạt trên 70% kế hoạch vận động cả năm 2018. Tỉnh Hội đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo về tổ chức tọa đàm và sơ kết rút kinh nghiệm 3 năm triển khai nhân rộng các mô hình học tập và hỗ trợ triển khai Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” ở tỉnh. 
Tuy nhiên, công tác tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập chưa đều, chưa thường xuyên, sâu rộng. Hoạt động của một số tổ chức Hội cơ sở còn yếu, nhất là ở các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa được quan tâm củng cố. Tổ chức và hoạt động của Ban Khuyến học ở khối cơ quan, doanh nghiệp còn khó khăn, chưa có tiến bộ. Công tác phát triển hội viên mới, vận động xây dựng quỹ Khuyến học ở một số địa phương gặp khó khăn. Hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng còn nhiều khó khăn, lúng túng.

Nguyên nhân những hạn chế nêu trên là do một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác Khuyến học, bố trí cán bộ làm Chủ tịch Hội Khuyến học cấp xã không hợp lý, không ổn định, ảnh hưởng đến hoạt động công tác khuyến học ở địa phương. Cán bộ Chi hội khuyến học ở thôn, khu phố do không có chế độ, nên nhiều  nơi hoạt động cầm chừng, thiếu nhiệt tình, ảnh hưởng đến việc triển khai nhân rộng các mô hình học tập ở cơ sở. 

Về những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Phạm Quỳnh Châu – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh đã lưu ý các địa phương cần tập trung đẩy mạnh công tác phát triển hội viên, xây dựng, củng cố tổ chức Hội; đẩy mạnh vận động xây dựng quỹ Khuyến học đạt và vượt kế hoạch năm 2018. Tổ chức tốt tọa đàm về triển khai nhân rộng các mô hình học tập ở huyện Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc và thị xã La Gi; phối hợp tổ chức bình xét, công nhận các mô hình “Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập”; đề nghị UBND cấp Giấy công nhận cho các gia đình, dòng họ, thôn, khu phố và đơn vị đạt danh hiệu 3 năm liên tục (2016, 2017, 2018) và tổ chức tốt Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch 493 của UBND tỉnh từ cấp xã đến cấp tỉnh. Tỉnh Hội đã in và sẽ chuyển Giấy công nhận 4 mô hình này cho các huyện trong tháng 6/2018./.

                                                                                               Trần Trung


Các tin tiếp
Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học phải là pháo đài chống lại và đẩy lùi những tệ nạn xã hội   (14/6/2013)
Hội Khuyến học thị xã La Gi tham gia “Tháng hành động vì trẻ em”   (5/6/2013)
HAIAU RESORT & SPA PHÁT VỞ “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”   (27/5/2013)
Hình ảnh một người thầy   (25/4/2013)
ĐỨC BÌNH LÀM CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC   (16/4/2013)
QUỸ HEO ĐẤT THĂM BẠN NGHÈO   (6/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI Ở THÀNH PHỐ PHAN THIẾT   (4/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (22/2/2013)
TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI MẸ VƯỢT KHÓ NUÔI CON ĂN HỌC   (24/1/2013)
MỘT TẤM LÒNG KHUYẾN HỌC   (6/12/2012)