CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC Ở HUYỆN TUY PHONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng 6 tháng đầu năm 2018 các cấp Hội Khuyến học ở huyện Tuy Phong đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ do cấp trên giao, đạt được những kết quả đáng khích lệ.


Cụ thể như, tổ chức tuyên truyền vận động thực hiện Kế hoạch số 493/KH-UBND ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh về triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” giai đoạn 2016-2020; thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND huyện về sơ kết các mô hình học tập năm 2017; sơ kết việc đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018; tổ chức thành công buổi tọa đàm tại huyện thực hiện Kế hoạch số 493/KH-UBND theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh tiến tới chuẩn bị hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện các mô hình học tập; tham mưu Huyện ủy củng cố Ban chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường”, đã tổ chức tổng kết cuộc vận động năm 2017; làm nòng cốt trong việc vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp Qũy khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường”. Đến nay, đã vận động tiền mặt vào tài khoản quỹ Khuyến học huyện 287.692.000 đồng, đạt 71,92% kế hoạch năm 2018. 

Phối hợp vận động 26.080 hộ gia đình đăng ký xây dựng “Gia đình hiếu học”, đạt tỉ lệ 75% so với tổng số hộ trong toàn huyện; 09/10 Dòng họ đăng ký “Dòng họ hiếu học”, đạt tỉ lệ 90%; 66/66 thôn, khu phố đăng ký xây dựng “Cộng đồng học tập”, đạt tỉ lệ 100% và 79/79 đơn vị, đăng ký “Đơn vị học tập”, đạt tỉ lệ 100%; 6 tháng đầu năm phát triển được 981 hội viên mới, đạt 45% kế hoạch, nâng tổng số hội viên Khuyến học lên 21.777 người, đạt tỉ lệ 14,3% so với dân số. 

Ban chấp hành Hội Khuyến học huyện thường xuyên được củng cố, kiện toàn đủ sức hoạt động, đã bầu bổ sung 4 thành viên, trong đó có 01 ủy viên Ban Chấp hành, 01 ủy viên Ban Thường vụ và 02 thành viên là Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện; quan tâm đến việc tổ chức hội họp Ban Thường vụ, Ban chấp hành và giao ban Hội cơ sở hàng quý; xây dựng và triển khai các Chương trình liên tịch với các ngành; tổ chức tập huấn công tác khuyến học năm 2018 có 225 người dự. 

Toàn huyện vận động Quỹ khuyến học đạt tổng trị giá 1.287.605.000/1.800.000.000 đồng (kể cả hiện vật quy tiền), đạt tỉ lệ 72% kế hoạch năm 2018, đã cấp 368 suất học bổng cho học sinh với tổng số tiền 285.500.000 đồng; hỗ trợ học sinh nghèo 1.628 suất, tổng trị giá 377.105.000 đồng; khen thưởng học sinh giỏi: 1.263 suất, trị giá 110.396.000 đồng; chi hỗ trợ sửa chữa trường lớp: 30.000.000 đồng; chi quản lý quỹ: 4.360.000 đồng; chi khác: 9.188.000 đồng. Tổng chi: 816.549.000 đồng. Trong đó, ở cấp huyện đã cấp 80 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, trị giá 69.500.000 đồng và 76 suất học bổng khuyến học, trị giá 38.000.000 đồng; các xã, thị trấn cấp 157 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, trị giá 224.000.000 đồng. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác khuyến học các cấp trong huyện còn bộc lộ những hạn chế: một số Hội cơ sở chậm triển khai một số mặt hoạt động; một số nơi có triển khai nhưng kết quả đạt được còn thấp; công tác tuyên truyền chưa thường xuyên; công tác tham mưu của Hội khuyến học một số xã, thị trấn đối với Đảng ủy, UBND cùng cấp chưa kịp thời, một số Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động chưa mạnh. 

Với những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018, các cấp Hội khuyến học trong huyện quyết tâm nỗ lực nhiều hơn để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu do cấp trên giao, xứng đáng với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể ; sự tin yêu của cán bộ hội viên trong toàn huyện.

                                                                                                 Trần Hạnh

HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
Các tin tiếp
Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học phải là pháo đài chống lại và đẩy lùi những tệ nạn xã hội   (14/6/2013)
Hội Khuyến học thị xã La Gi tham gia “Tháng hành động vì trẻ em”   (5/6/2013)
HAIAU RESORT & SPA PHÁT VỞ “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”   (27/5/2013)
Hình ảnh một người thầy   (25/4/2013)
ĐỨC BÌNH LÀM CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC   (16/4/2013)
QUỸ HEO ĐẤT THĂM BẠN NGHÈO   (6/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI Ở THÀNH PHỐ PHAN THIẾT   (4/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (22/2/2013)
TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI MẸ VƯỢT KHÓ NUÔI CON ĂN HỌC   (24/1/2013)
MỘT TẤM LÒNG KHUYẾN HỌC   (6/12/2012)