Phan Thiết - Một năm “Chắp cánh ước mơ”
Với một quyết tâm "Không để một em học sinh khó khăn nào phải bỏ học", năm 2018 Hội Khuyến học thành phố đã nỗ lực triển khai nhiều hình thức vận động và đã đem lại kết quả đáng kể. Thông qua đó, Hội đã kịp thời xét trao học bổng, khen thưởng cho học sinh học khá, giỏi, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ cho giáo viên gặp hoàn cảnh khó khăn để các em có điều kiện tiếp tục đến trường học tập.


Năm 2018, một năm vẫn còn biết bao khó khăn thách thức, nhất là trên lĩnh vực kinh tế và đời sống, bên cạnh đại bộ phận đời sống có khá hơn, việc chăm lo cho con cháu học hành thư thả hơn, thì một bộ phận không nhỏ những người lao động vẫn còn không ít khó khăn, chật vật và vì thế việc chăm lo cho con cháu học hành cũng gặp không ít túng bấn, nhiều em học sinh vì hoàn cảnh quá khó khăn có nguy cơ bỏ học giữa chừng. 

Xác định được trọng trách là người chắp cánh ước mơ; được sự chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố, Hội Khuyến học đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương, đặc biệt là tập trung tuyên truyền vận động các tổ chức kinh tế, xã hội, các tập thể, các nhà hảo tâm ủng hộ tiền, đồ dùng học tập để trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, khen thưởng cho học sinh học tập khá, giỏi, hỗ trợ học sinh nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn tạo điều kiện để các em tiếp tục đến trường học tập với một quyết tâm không để một em nào bỏ học. 

Với tinh thần đó, trong năm 2018, Hội Khuyến học thành phố đã nỗ lực triển khai nhiều hình thức vận động và đã đem lại kết quả đáng kể, cả năm vận động đạt tổng trị giá 7.823.012.000 đồng. Thông qua đó, Hội đã kịp thời xét trao học bổng, khen thưởng cho học sinh học khá, giỏi, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ cho giáo viên gặp hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 5.233.113.000đ. Trong đó, đã trao 763 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” với tổng số tiền là 1.055.056.000 đồng. (Mỗi suất từ 01 đến 02 triệu đồng); hỗ trợ học sinh nghèo 8.069 suất, với số tiền 2.462.271.000 đồng; khen thưởng học sinh giỏi 15.242 suất, với số tiền 1.466.474.000 đồng; hỗ trợ giáo viên 273 suất, với số tiền 133.438.000 đồng; chi hỗ trợ sửa chữa trường lớp 63.136.000 đồng.
 
Đến nay, quỹ của Hội còn tồn được 2.037.537.000 đồng. (Trong đó, Hội Khuyến học thành phố 1.295.257.000 đồng; Cơ sở 552.362.000 đồng. Ngoài ra, trong năm 2018, Hội Khuyến học đã chủ động phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể thành phố tổ chức tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi với các nhà doanh nghiệp, các nhà hảo tâm vận động đóng góp tiền, dụng cụ học tập gồm 80 suất học bổng, với số tiền 102.000.000 đồng; 20 chiếc xe đạp, dụng cụ học tập… với tổng trị giá trên 262 triệu đồng. 

Bên cạnh việc tích cực vận động các nhà hảo tâm đóng góp tiền để trao học bổng cho học sinh, Hội còn tích cực xây dựng tổ chức hội và phát triển hội viên, trong năm 2018 đã phát triển mới 2.415 hội viên, đưa tổng số hội viên hiện có đến nay là 20.656 hội viên. Các tổ chức Hội trực thuộc được cấp ủy, chính quyền quan tâm củng cố, kiện toàn và đa số hoạt động có hiệu quả. Việc phát động đăng ký xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập, đơn vị học tập theo kế hoạch số 493/KH-UBND, ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh về triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh cũng được quan tâm đẩy mạnh. Năm 2018, đã có 18/18 phường, xã phát động đăng ký xây dựng Gia đình hiếu học qua bình xét đã có 32.469/55.840 hộ được công nhận đạt danh hiệu “Gia đình hiếu học”; 97/131 khu phố, thôn được công nhận đạt chuẩn “Cộng đồng học tập”; 77/86 đơn vị thuộc cấp xã quản lý được công nhận “Đơn vị học tập”. Cùng với quá trình đó, Hội Khuyến học cũng đã tích cực chăm lo củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên, đã phát triển mới 3.829/3.840 hội viên, đạt: 99,7 % kế hoạch năm, đưa tổng số hội viên hiện có đến nay là 25.294 hội viên, đạt tỷ lệ 11,3% so với dân số. Trong đó, hội viên là đảng viên có 4.505 đồng chí, đạt 85,5% so với tổng số đảng viên hiện có của TP. Phan Thiết. Các tổ chức Hội trực thuộc về cơ bản được cấp ủy, chính quyền quan tâm củng cố, kiện toàn và đa số hoạt động có hiệu quả, một vài nơi hoạt động còn khó khăn do cán bộ mới, chưa có kinh nghiệm trong công tác Hội. Qua bình xét phân loại cuối năm có 9/18 Hội phường, xã đạt loại tốt; 9/18 đạt loại khá, không có loại trung bình, yếu.
 
Có thể nói từ sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự trợ giúp của Nhà nước, ủng hộ của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể quần chúng, cộng với sự nhiệt tình của những người làm công tác Khuyến học, sự giúp sức của của các tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân, Hội Khuyến học thành phố đã có những bước đi vững chắc và đạt nhiều kết quả, Hội đã thật sự là người đồng hành cùng Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố sẻ chia những khó khăn, động viên kịp thời những học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn nhưng biết vượt khó để vươn lên học tập. Hội sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu để mãi mãi là chiếc phao giúp các em học sinh nghèo vượt qua khó khăn thách thức trong cuộc sống đời thường để vững bước tới trường học tập./.

                                                                                    Lương Minh Châu
                                                                           Hội Khuyến học TP. Phan Thiết

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG


Các tin tiếp
Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học phải là pháo đài chống lại và đẩy lùi những tệ nạn xã hội   (14/6/2013)
Hội Khuyến học thị xã La Gi tham gia “Tháng hành động vì trẻ em”   (5/6/2013)
HAIAU RESORT & SPA PHÁT VỞ “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”   (27/5/2013)
Hình ảnh một người thầy   (25/4/2013)
ĐỨC BÌNH LÀM CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC   (16/4/2013)
QUỸ HEO ĐẤT THĂM BẠN NGHÈO   (6/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI Ở THÀNH PHỐ PHAN THIẾT   (4/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (22/2/2013)
TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI MẸ VƯỢT KHÓ NUÔI CON ĂN HỌC   (24/1/2013)
MỘT TẤM LÒNG KHUYẾN HỌC   (6/12/2012)