Phan Thiết 6 tháng đầu năm vận động Quỹ Khuyến học trên 3 tỷ đồng
Sáu tháng đầu năm 2019, bằng nhiều hình thức vận động phù hợp, Hội Khuyến học đã vận động các tổ chức kinh tế xã hội, các nhà hảo tâm ủng hộ vào quỹ Khuyến học thành phố được 3.221.898.000 đồng, đạt 84,5% kế hoạch năm.


Qua đó Hội đã kịp thời trao 351 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, với số tiền 415.900.000 đồng, đạt 121% kế hoạch năm; hỗ trợ học sinh nghèo 4.039 suất, với số tiền 1.220.927.000 đồng. Khen thưởng học sinh 12.532 suất, với số tiền 1.066.563.000 đồng. 

Song song với các hoạt động trên, Hội cũng đã tập trung chỉ đạo phát triển hội viên, củng cố tổ chức hội. Trong 6 tháng đầu năm 2019 đã phát triển mới 1.281 hội viên, tăng 8,5% so cùng kỳ; đưa tổng số hội viên hiện có đến nay là 26.353 hội viên, đạt tỷ lệ 11,16% so với dân số (26.353/237.305). Phối hợp với lãnh đạo một số phường, xã củng cố, kiện toàn tổ chức Hội còn thiếu chức danh chủ chốt, các tổ chức hoạt động chưa hiệu quả, về cơ bản đến nay, Hội Khuyến học các phường, xã đã đủ các chức danh chuyên trách theo qui định. Đến nay, có 18/18 phường, xã đã phát động đăng ký xây dựng GĐHH với tổng số hộ đăng ký 39.614 hộ, đạt 111% kế hoạch năm và tăng 8,9% so cùng kỳ; có 120/131 khu phố, thôn; 83 đơn vị; 02 dòng họ đăng ký xây dựng khu phố, thôn, dòng họ, đơn vị học tập. Trong 6 tháng năm 2019, các TTHTCĐ đã mở được 221 lớp, tăng 109 lớp so với cùng kỳ và có 23.556 lượt hội viên tham gia học tập, tăng 15.245 lượt người, đạt 130,5% Kế hoạch năm. 

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt làm được nêu trên, nhìn chung công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của địa phương vẫn còn những mặt hạn chế, nhất là công tác tuyên truyền vẫn chưa rộng, chưa sâu và chưa đều khắp, nhận thức về công tác khuyến học, khuyến tài trong bộ phận nhân dân chuyển biến chưa đều; công tác phát triển hội viên nhìn chung là còn chậm, mới đạt 32% kế hoạch năm; hoạt động của TTHTCĐ nhiều nơi chưa có hiệu quả; công tác vận động xây dựng quỹ Khuyến học, khuyến tài, quỹ “Tiếp bước cho em đến trường” một số nơi còn thấp.

Thời gian còn lại của năm 2019, Hội Khuyến học thành phố cùng với các phường, xã sẽ tập trung rà soát lại các chỉ tiêu kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm, qua đó có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện bảo đảm đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Đồng thời với quá trình đó, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, để từ đó động viên mọi người, mọi nhà, mọi tổ chức kinh tế, xã hội tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập do địa phương phát động. Tiếp tục phối hợp với lãnh đạo một số phường, xã củng cố tổ chức hội ở cơ sở còn yếu nhằm bảo đảm hoạt động có hiệu quả, gắn với tiếp tục tuyên truyền phát triển hội viên phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tiếp tục tuyên truyền vận động đăng ký xây dựng các mô hình xã hội học tập năm 2019. Phối hợp với phòng Giáo dục triển khai việc sơ kết 5 năm tổ chức đánh giá xếp loại “Cộng đồng học tập cấp xã” theo tinh thần Thông tư số 44 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” nhằm có điều kiện trao học bổng, hỗ trợ học sinh nghèo theo chỉ tiêu kế hoạch đã ký kết ngay từ đầu năm./.

                                Lương Minh Châu
 Hội Khuyến học TP. Phan Thiết

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Các tin tiếp
Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học phải là pháo đài chống lại và đẩy lùi những tệ nạn xã hội   (14/6/2013)
Hội Khuyến học thị xã La Gi tham gia “Tháng hành động vì trẻ em”   (5/6/2013)
HAIAU RESORT & SPA PHÁT VỞ “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”   (27/5/2013)
Hình ảnh một người thầy   (25/4/2013)
ĐỨC BÌNH LÀM CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC   (16/4/2013)
QUỸ HEO ĐẤT THĂM BẠN NGHÈO   (6/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI Ở THÀNH PHỐ PHAN THIẾT   (4/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (22/2/2013)
TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI MẸ VƯỢT KHÓ NUÔI CON ĂN HỌC   (24/1/2013)
MỘT TẤM LÒNG KHUYẾN HỌC   (6/12/2012)