Kết quả đáng ghi nhận của công tác Khuyến học 6 tháng đầu năm 2019
Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh và nhiệm vụ do UBND tỉnh, cấp ủy, UBND các cấp giao, 6 tháng đầu năm, công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã được các cấp Hội thực hiện đạt kết quả khá toàn diện.


Trong đó, công tác phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội được quan tâm, đã phát triển 10.852 hội viên mới, nâng tổng số hội viên Khuyến học toàn tỉnh hiện có lên 188.389 người, đạt tỷ lệ 14,7% so với tổng dân số của tỉnh. Hiện nay 127/127 xã, phường, thị trấn có BCH cơ sở Hội Khuyến học; 233 Hội và Ban khuyến học ở cơ quan, trường học và 1.560 chi hội ở thôn, khu phố, dòng họ, cơ quan, trường học, nhà chùa, nhà thờ… 

6 tháng đầu năm, Hội Khuyến học đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các lớp học tại các Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) xã, phường, thị trấn và phối hợp với các TTHTCĐ mở được mở được 979 lớp học tập, tập huấn với 75.434 lượt người tham dự, đạt 52% kế hoạch năm, (tăng 54 lớp và 12.812 lượt người dự học so với cùng kỳ năm 2018).

Việc triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” có bước chuyển biến tiến bộ. Đã vận động 236.280 hộ gia đình đăng ký xây dựng “Gia đình hiếu học”, đạt 77% tổng số hộ toàn tỉnh, tăng 15.701 hộ so với cùng kỳ năm 2018; 87/98 dòng họ đăng ký xây dựng “Dòng họ hiếu học”, đạt 88%; 660/706 thôn, khu phố đăng ký xây dựng “Cộng đồng học tập”, đạt 93%; 667/710 đơn vị thuộc cấp xã quản lý đăng ký xây dựng “Đơn vị học tập”, đạt 94%. 

Hội Khuyến học tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm (2016 – 2018) triển khai nhân rộng các mô hình học tập ở cả 3 cấp (xã, huyện, tỉnh). Kết quả, đã có 126 cuộc Hội nghị được tổ chức, với tổng số 5.733 lượt người dự (kể cả một số thôn, khu phố tổ chức hội nghị sơ kết). Trong đó, có 102/127 xã, phường, thị trấn; 9/10 huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện Bắc Bình) tổ chức Hội nghị sơ kết do UBND các cấp chủ trì. Thông qua các Hội nghị sơ kết, đã có 21 Bằng khen của UBND tỉnh; 93 Giấy khen của Hội Khuyến học tỉnh, UBND các huyện; 581 Giấy khen của Hội Khuyến học huyện và UBND xã; 61 Giấy khen của Hội Khuyến học xã được trao cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích. Riêng Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai nhân rộng các mô hình học tập ở cấp tỉnh, do UBND tỉnh chủ trì, tổ chức vào ngày 15/5/2019, đã được lãnh đạo Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam (GS, TS Nguyễn Thị Doan – Chủ tịch TW Hội và PCT Phạm Thị Hòe) về dự, theo dõi chỉ đạo. Chủ tịch Nguyễn Thị Doan đánh giá cao công tác tham mưu của Hội Khuyến học tỉnh và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về kết quả triển khai nhân rộng các mô hình học tập ở tỉnh Bình Thuận.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã vận động Quỹ Khuyến học đạt tổng trị giá 13.964.800.000đ (kể cả hiện vật quy ra tiền), đạt 77,5% kế hoạch năm 2019, tăng 973.571.000đ so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, Quỹ cấp tỉnh 432.088.000.000đ, cấp huyện và xã 13.532.712.000đ.  

Tổng quỹ Khuyến học ở cả 3 cấp Hội (tỉnh, huyện và cơ sở) 6 tháng đầu năm 2019, kể cả tồn quỹ năm 2018 chuyển sang là: 44.133.611.000đ, tăng 4.457.627.000đ so với cùng kỳ năm 2018. Đạt mức bình quân 34.557 đồng/người so với tổng dân số của tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, Quỹ 3 cấp đã chi 14.204.039.000đ, tăng 847.622.000đ so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, chi cấp học bổng cho học sinh nghèo hiếu học 4.936 suất, với tổng số tiền là 4.569.327.000 đồng. (Có 2.276 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” với tổng trị giá 2.745.100.000đ); hỗ trợ học sinh nghèo 20.014 suất (kể cả hiện vật quy tiền), trị giá 5.135.460.000 đồng; khen thưởng học sinh 34.742 suất (kể cả hiện vật), trị giá 3.341.332.000 đồng; hỗ trợ thầy, cô giáo 203 suất, với tổng số tiền là 36.860.000 đồng; chi hỗ trợ sửa chữa trường lớp học 740.228.000 đồng; chi quản lý quỹ 43.643.000 đồng; chi khác 336.129.000 đồng.   

Số tiền tồn Quỹ ở cả 3 cấp Hội (tỉnh, huyện, cơ sở) là 29.929.572.000đ (Hai mươi chín tỷ, chín trăm hai chín triệu, năm trăm bảy hai ngàn đồng), tăng 3.520.005.000đ so với cùng kỳ năm 2018. 

Công tác liên kết, làm nòng cốt phối hợp với các lực lượng, tổ chức xã hội làm công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tiếp tục được quan tâm. Trong đó, Thường trực Hội Khuyến học tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh triển khai cho Hội Khuyến học và Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình liên tịch về vận động triển khai nhân rộng các mô hình học tập gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận thực hiện mỗi tuần một phóng sự “Tiếp bước cho em đến trường” tuyên truyền về Khuyến học, khuyến tài phát trên sóng Phát thanh và Truyền hình của Đài. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng các em học sinh giỏi năm học 2018 – 2019 và hỗ trợ các em học sinh nghèo ở huyện đảo Phú Quý tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.
 Phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn VINGROUP) tổ chức khảo sát thực tế 128 học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở 10/10 huyện, thị, thành phố và hướng dẫn làm hồ sơ để xét cấp học bổng của Tập đoàn VingRoup. Phối hợp với Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” tỉnh, triển khai Kế hoạch vận động quỹ Khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” cấp tỉnh và truyền hình trực tiếp lễ tiếp nhận ủng hộ quỹ năm 2019. 

Ở cấp huyện và cơ sở, Hội Khuyến học tiếp tục phối hợp thực hiện có kết quả Chương trình liên tịch với Mặt trận cùng cấp, tuyên truyền vận động xây dựng “Gia đình hiếu học”; “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”. Nhiều huyện đã phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ”, thông qua đó hỗ trợ, cấp học bổng cho nhiều học sinh nghèo có ý chí vươn lên trong học tập. Phối hợp với Đài Truyền thanh, tiếp phát truyền hình cấp huyện, tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Phối hợp với các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trực tiếp hỗ trợ học bổng, phương tiện đi lại, dụng cụ, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương…

Co thể nói, 6 tháng đầu năm 2019, các cấp Hội đã chủ động, tích cực triển khai các hoạt động công tác Khuyến học theo hướng dẫn của tổ chức Hội cấp trên và nhiệm vụ của cấp ủy, UBND cùng cấp. Trong đó, đã tham mưu UBND cùng cấp tổ chức sơ kết 3 năm triển khai nhân rộng các mô hình học tập; hướng dẫn vận động đăng ký xây dựng Gia đình, Dòng họ hiếu học, vận động nhân dân tham gia các lớp học tại TTHTCĐ đạt cao hơn cùng kỳ năm 2018. Công tác vận động xây dựng quỹ Khuyến học và cấp học bổng, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học đạt kết quả khá, có huyện đã hoàn thành chỉ tiêu vận động quỹ cả năm 2019. Đáng chú ý là, một số địa phương như Hàm Thuận Bắc, Phan Thiết, các năm trước thường gặp khó khăn trong vận động xây dựng quỹ, 6 tháng đầu năm đã vận động đạt kết quả cao. Đặc biệt, việc tham mưu UBND tỉnh chủ trì tổ chức tốt Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai nhân rộng các mô hình học tập ở tỉnh, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, đã được Chủ tịch Trung ương Hội KHVN đánh giá cao. 

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm vẫn tồn tại những mặt hạn chế, nổi rõ là, công tác tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập chưa đều, chưa thường xuyên, sâu rộng. Công tác phát triển hội viên mới, vận động xây dựng quỹ Khuyến học ở một số địa phương gặp khó khăn. Ở nhiều địa phương, đội ngũ cán bộ Hội cơ sở xã, phường, thị trấn không an tâm do việc sắp xếp, tinh giản biên chế cán bộ không chuyên trách cấp xã và Đề án đổi mới công tác quản lý nhà nước đối với các Hội quần chúng do UBND tỉnh mới ban hành. 

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh cần nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đã ký kết giao ước thi đua từ đầu năm 2019./.

Trần Trung
                                                                                              
 MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG


Các tin tiếp
Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học phải là pháo đài chống lại và đẩy lùi những tệ nạn xã hội   (14/6/2013)
Hội Khuyến học thị xã La Gi tham gia “Tháng hành động vì trẻ em”   (5/6/2013)
HAIAU RESORT & SPA PHÁT VỞ “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”   (27/5/2013)
Hình ảnh một người thầy   (25/4/2013)
ĐỨC BÌNH LÀM CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC   (16/4/2013)
QUỸ HEO ĐẤT THĂM BẠN NGHÈO   (6/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI Ở THÀNH PHỐ PHAN THIẾT   (4/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (22/2/2013)
TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI MẸ VƯỢT KHÓ NUÔI CON ĂN HỌC   (24/1/2013)
MỘT TẤM LÒNG KHUYẾN HỌC   (6/12/2012)