Phan Thiết một năm với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
Năm 2019, Hội Khuyến học từ thành phố đến cơ sở đã nỗ lực phấn đấu, chủ động phối hợp tuyên truyền vận động các tổ chức kinh tế, xã hội, các nhà hảo tâm ủng hộ tiền, đồ dùng học tập để trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, khen thưởng cho học sinh học tập khá, giỏi, hỗ trợ học sinh nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn và đã đạt nhiều kết quả tiến bộ.


Năm 2019, dưới sự chỉ đạo của Cấp ủy, Chính quyền, sự hướng dẫn của Hội khuyến học tỉnh Bình Thuận; Hội Khuyến học từ thành phố đến cơ sở đã nỗ lực phấn đấu chủ động phối hợp tuyên truyền vận động các tổ chức kinh tế, xã hội, các tập thể, các nhà hảo tâm ủng hộ tiền, đồ dùng học tập để trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, khen thưởng cho học sinh học tập khá, giỏi, hỗ trợ học sinh nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn và đã đạt nhiều kết quả tiến bộ.

Trong năm, Hội đã tập trung vận động xây dựng quỹ Khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” vượt kế hoạch đề ra, đã vận động được 5.435.618.000 đồng. Qua đó, Hội đã kịp thời trao 717 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” với tổng số tiền 1.141.400.000 đồng (mỗi suất từ 01 đến 02 triệu). Hỗ trợ học sinh nghèo 7.339 suất, với số tiền 2.223.073.000 đồng. Khen thưởng học sinh 17.612 suất, với số tiền: 1.503.392.000 đồng. Hỗ trợ giáo viên 37 suất, với số tiền 16.200.000 đồng. Chi hỗ trợ sửa chữa trường lớp 53.500.000 đồng. Tổng chi năm 2019 là: 5.052.591.000 đồng. 

Ngoài ra, Hội còn phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể thành phố tổ chức tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi với các nhà doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, thông qua đó vận động đóng góp tiền, dụng cụ học tập tạo để hỗ trợ cho học sinh nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn tạo điều kiện để các em tiếp tục đến trường học tập gồm 433 suất học bổng, với số tiền 318.750.000đ; phối hợp vận động 44 học sinh bỏ học giữa chừng trở lại trường lớp. 

Song song với quá trình đó, Hội cũng đã tập trung vận động phát triển mới 3.188 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện có đến nay lên 27.965 hội viên, đạt tỷ lệ 11,75% so với dân số. Tập trung triển khai phát động đăng ký xây dựng Gia đình hiếu học, qua phát động đã có 41.221 hộ đăng ký, qua bình xét có 36.203 hộ được công nhận, đạt tỷ lệ: 108,9%, so với kế hoạch năm. Có 02 dòng họ đăng ký xây dựng DHHH; 119/131 thôn, khu phố đăng lý xây dựng cộng đồng học tập; qua bình xét đã có 105/119/131 đạt chuẩn cộng đồng học tập, đạt tỷ lệ 114,1%, so với kế hoạch; 90/91 đơn vị đăng ký xây dựng đơn vị học tập; qua bình xét có 87 đơn vị được công nhận đơn vị học tập, đạt tỷ lệ 108,7% so với kế hoạch. Các TTHTCĐ đã mở được 296 lớp với 18.601 lượt hội viên tham gia học tập đạt tỷ lệ 103% kế hoạch năm.

Phát huy những kết quả đạt được năm 2019, năm 2020, Hội Khuyến học thành phố sẽ phấn đấu hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây: Phát triển hội viên mới: 4.440 hội viên. Đạt danh hiệu GĐHH: 33.300 gia đình. Đạt danh hiệu “ Dòng họ hiếu học”: 02 dòng họ. Khu phố đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”: 92 khu phố. Đạt danh hiệu đơn vị học tập: 90 đơn vị. Vận động nhân dân ra học tại TTHTCĐ: 18.850 lượt người. Tổng giá trị vận động mới quỹ Khuyến học tiếp bước cho em đến trường: 4.000 triệu đồng. Vận động Quĩ khuyến học ở Hội cấp phường: 500 triệu đồng. Vận động tiền mặt vào vào tài khoản: 815 triệu đồng; Hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học từ 300 đến 500.000đ/suất: 420 suất. Trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” mức 01 triệu/suất: 200 suất; mức 02 triệu/suất: 90 suất./. 
                                                           
                                            Lương Minh Châu 
Hội Khuyến học TP. Phan Thiết

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Các tin tiếp
Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học phải là pháo đài chống lại và đẩy lùi những tệ nạn xã hội   (14/6/2013)
Hội Khuyến học thị xã La Gi tham gia “Tháng hành động vì trẻ em”   (5/6/2013)
HAIAU RESORT & SPA PHÁT VỞ “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”   (27/5/2013)
Hình ảnh một người thầy   (25/4/2013)
ĐỨC BÌNH LÀM CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC   (16/4/2013)
QUỸ HEO ĐẤT THĂM BẠN NGHÈO   (6/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI Ở THÀNH PHỐ PHAN THIẾT   (4/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (22/2/2013)
TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI MẸ VƯỢT KHÓ NUÔI CON ĂN HỌC   (24/1/2013)
MỘT TẤM LÒNG KHUYẾN HỌC   (6/12/2012)