HỘI NGHỊ GIAO BAN QUÝ I.2020
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác khuyến học quý I/2020, triển khai nhiệm vụ quý II.

    

 Sáng ngày 27/02/2020 tại Văn phòng cơ quan Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác khuyến học quý I/2020. Ông Phạm Quỳnh Châu- Chủ tịch Hội đã chủ trì hội nghị, tham gia có các phó chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, Thường trực Hội khuyến học các huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh. Sau khai mạc của chủ trì đã có 10 ý kiến tham luận nỗi rõ là: Hai tháng đầu năm mặc dù vào thời điểm đón Tết cổ truyền Dân tộc, song các cấp hội đã chủ động bám sát chương trình công tác để tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả bước đầu.

Kết luận Hội nghị ông Phạm Quỳnh Châu nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 và quý II/2020 của các cấp hội để thống nhất thực hiện, đó là:

-  Tập trung tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt Hội  nghị tổng kết 5 năm (2016 – 2020) về nhân rộng các mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập tiêu biểu các cấp trong tỉnh theo văn bản số 4995/UBND-KGVXNV, ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm (2016 - 2020) thực hiện Kế hoạch số 493/KH-UBND ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh.  

-  Thống nhất nội dung báo cáo tổng kết theo Kế hoạch sổ 23 KH/KHBT ngày 13/01/2020 của Hội Khuyến học tỉnh, thời gian hoàn thành hội nghị tổng kết ở cấp xã đầu quý II/2020, cấp huyện vào cuối quý II/2020./.

 

                                                                                                                         VĂN PHÒNG HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH

 


Các tin tiếp
Huyện Tánh Linh tổ chức Tổng kết 5 năm thực hiện các mô hình học tập giai đoạn 2016-2020   (11/6/2020)
Tấm gương học sinh nghèo vượt khó, học giỏi   (13/5/2020)
HỘI NGHỊ GIAO BAN QUÝ I.2020   (3/3/2020)
TỔ CHỨC HỘI KHUYẾN HỌC BÌNH THUẬN   (16/11/2012)
HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH BÌNH THUẬN 10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN   (16/11/2012)