Xã Sông Phan trao học bổng "Tiếp bước cho em đến trường"

Ngày 30/8/2013, Hội khuyến học và Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" xã Sông Phan (huyện Hàm Tân) đã tổ chức buổi lễ phát động và trao học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm học 2013 - 2014.  Tổng số học bổng được trao đợt này gồm 74 suất, với số tiền 40.000.000đ, trong đó: Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” trao 6 suất, mỗi suất 1.000.000đ; Hội Khuyến học xã trao 68 suất, mỗi suất 500.000đ.

Tuy giá trị mỗi suất học bổng không lớn, nhưng đã một phần nào giúp các em giảm bớt khó khăn vào đầu năm học mới và cho các em thấy được sự quan tâm của địa phương về công tác khuyến học, khuyến tài, giúp các em có ý chí phấn đấu hơn trong học tập.

Ngoài ra ở địa phương còn có nhiều trường hợp rất đáng được tuyên dương như gia đình ông Văn Bá Thức ở Thôn Tân Quang - xã Sông Phan dù hoàn cảnh khó khăn nhưng đều cho 3 con đến trường và em nào cũng có học lực khá giỏi trong nhiều năm liên.
                                                                                            Hội Khuyến học xã Sông Phan

 


 


Các tin tiếp
DANH SÁCH BỔ SUNG HỌC BỔNG "TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG"   (25/6/2013)
Danh sách học sinh, sinh viên được nhận học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Danh sách cấp học bổng Khuyến học   (25/6/2013)
Trao học bổng lần thứ 10 của Hiệp hội Hữu nghị phát triển, Trao đổi sư phạm Pháp - Việt (ADEP) tại Bình Thuận.   (11/6/2013)
Trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở xã Ngũ Phụng   (28/5/2013)
Huyện Tánh Linh cấp học bổng cho học sinh nghèo   (17/4/2013)
Trao quà và học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở huyện Bắc Bình   (5/4/2013)
Trao học bổng của Hiệp hội hữu nghị phát triển, trao đổi sư phạm Pháp - Việt (ADEP)   (4/12/2012)
Cấp học bổng "Vừ A Dính" cho học sinh DTTS vùng cao   (4/12/2012)
MẪU ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG TBCEĐT   (28/11/2012)