Phan Thiết trao học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" năm 2013
Trao quà và học bổng cho học sinh nghèo ở TP Phan Thiết

Tính đến tháng 9 năm 2013, Thành phố đã tổ chức trao 216 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” (mỗi suất từ 01 triệu đến 1,5 triệu đồng), với tổng số tiền là 262.000.000 đồng, đạt 144% so với chỉ tiêu của Hội khuyến học tỉnh giao
 Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” và Hội khuyến học thành phố Phan Thiết đã vận động bằng nhiều nguồn và tổ chức trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học trên địa bàn thành phố đạt kết quả khá.

Tính đến tháng 9 năm 2013, Thành phố đã tổ chức trao 216 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” (mỗi suất từ 01 triệu đến 1,5 triệu đồng), với tổng số tiền là 262.000.000 đồng, đạt 144% so với chỉ tiêu của Hội khuyến học tỉnh giao năm 2013.

Hầu hết các em học sinh, sinh viên nhận được học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” đều là những em thuộc diện gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có học lực từ khá, giỏi trở lên, hạnh kiểm đạt loại tốt được nhà trường và địa phương xác nhận./.

                                                                                                                 Ngọc Minh
                                                                                                Hội khuyến học TP. Phan Thiết

 
 


Các tin tiếp
DANH SÁCH BỔ SUNG HỌC BỔNG "TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG"   (25/6/2013)
Danh sách học sinh, sinh viên được nhận học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Danh sách cấp học bổng Khuyến học   (25/6/2013)
Trao học bổng lần thứ 10 của Hiệp hội Hữu nghị phát triển, Trao đổi sư phạm Pháp - Việt (ADEP) tại Bình Thuận.   (11/6/2013)
Trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở xã Ngũ Phụng   (28/5/2013)
Huyện Tánh Linh cấp học bổng cho học sinh nghèo   (17/4/2013)
Trao quà và học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở huyện Bắc Bình   (5/4/2013)
Trao học bổng của Hiệp hội hữu nghị phát triển, trao đổi sư phạm Pháp - Việt (ADEP)   (4/12/2012)
Cấp học bổng "Vừ A Dính" cho học sinh DTTS vùng cao   (4/12/2012)
MẪU ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG TBCEĐT   (28/11/2012)