Ban Chỉ đạo tỉnh cấp học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" đợt II, năm học 2014 - 2015

Ngày 15/4/2015, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” tỉnh Bình Thuận đã họp, xét cấp học bổng cho học sinh, sinh viên trong tỉnh đợt II, năm học 2014 – 2015.Theo kế hoạch, trong năm học 2014 – 2015, Ban Chỉ đạo tỉnh cấp 360 suất học bổng từ nguồn quỹ Khuyến học cấp tỉnh với mức 3,5 triệu đồng/suất/học sinh và 4 triệu đồng/suất/sinh viên. Theo Quy chế của Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước  cho em đến trường” tỉnh, học bổng được cấp 2 lần, mỗi lần ½ suất, cấp vào đầu mỗi học kỳ của năm học.


Đây là lần xét cấp đợt 2 (học kỳ II) của năm học 2014 – 2015. Trong đợt này Ban chỉ đạo tỉnh đã thống nhất cấp học bổng cho 270 em (gồm 214 học sinh Trung học phổ thông và 56 sinh viên) đã có đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định.
Số còn lại 90 suất, do chưa có hồ sơ hoặc thiếu xác nhận về kết quả học tập của Nhà trường nơi các em đang học, Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ xem xét để cấp đợt sau.


Trong tổng số 270 suất được cấp đợt này, bao gồm: Tuy Phong 25 suất; Bắc Bình 32 suất; Hàm Thuận Bắc 24 suất; Phan Thiết 28 suất; Hàm Thuận Nam 21 suất; Hàm Tân 25 suất; Thị xã La Gi 12 suất; Tánh Linh 25 suất; Đức Linh 26 suất; Phú Quý 12 suất; Trường Đại học Phan Thiết 10 suất; Trường Cao Y tế 10 suất; Trường Cao đẳng Cộng đồng 10 suất; Trường Cao đẳng Nghề 10 suất. 
  

Ngoài số học bổng được cấp về các địa phương như trên,  Ban Chỉ đạo tỉnh còn cấp 40 suất cho Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận trực tiếp trao trong chương trình "Mỗi tuần một phóng sự "Tiếp bước đến trường" với mức 3 triệu đồng/suất cho học sinh và 5 triệu đồng/suất cho các em sinh viên.
                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                               Trần Trung
 


Các tin tiếp
DANH SÁCH BỔ SUNG HỌC BỔNG "TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG"   (25/6/2013)
Danh sách học sinh, sinh viên được nhận học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Danh sách cấp học bổng Khuyến học   (25/6/2013)
Trao học bổng lần thứ 10 của Hiệp hội Hữu nghị phát triển, Trao đổi sư phạm Pháp - Việt (ADEP) tại Bình Thuận.   (11/6/2013)
Trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở xã Ngũ Phụng   (28/5/2013)
Huyện Tánh Linh cấp học bổng cho học sinh nghèo   (17/4/2013)
Trao quà và học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở huyện Bắc Bình   (5/4/2013)
Trao học bổng của Hiệp hội hữu nghị phát triển, trao đổi sư phạm Pháp - Việt (ADEP)   (4/12/2012)
Cấp học bổng "Vừ A Dính" cho học sinh DTTS vùng cao   (4/12/2012)
MẪU ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG TBCEĐT   (28/11/2012)