Phan Thiết trao học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" đợt II

Sáng ngày 26/5/2015, Hội khuyến học thành phố Phan Thiết đã tổ chức trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” đợt II, năm học 2014 – 2015. Đây là học bổng do Ban Chỉ đạo tỉnh xét cấp.Trong đợt này, có 28 em học sinh cấp III, gia đình nghèo, khó khăn nhưng đã nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và học tập đạt loại khá, giỏi, hạnh kiểm tốt của học kỳ II năm học 2014 – 2015. Là những em đã được Hội Khuyến học và Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” thành phố xét chọn và đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh cấp học bổng.

Trị giá học bổng mỗi suất là 3.500.000đ/em/năm học; học bổng này được cấp làm 2 lần, mỗi lần ½ suất (1.750.000đ). Tổng tổng số tiền trao trong đợt này là 49 triệu đồng./.
                                                                                                                                                                                                   LMC


Các tin tiếp
DANH SÁCH BỔ SUNG HỌC BỔNG "TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG"   (25/6/2013)
Danh sách học sinh, sinh viên được nhận học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Danh sách cấp học bổng Khuyến học   (25/6/2013)
Trao học bổng lần thứ 10 của Hiệp hội Hữu nghị phát triển, Trao đổi sư phạm Pháp - Việt (ADEP) tại Bình Thuận.   (11/6/2013)
Trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở xã Ngũ Phụng   (28/5/2013)
Huyện Tánh Linh cấp học bổng cho học sinh nghèo   (17/4/2013)
Trao quà và học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở huyện Bắc Bình   (5/4/2013)
Trao học bổng của Hiệp hội hữu nghị phát triển, trao đổi sư phạm Pháp - Việt (ADEP)   (4/12/2012)
Cấp học bổng "Vừ A Dính" cho học sinh DTTS vùng cao   (4/12/2012)
MẪU ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG TBCEĐT   (28/11/2012)