La Gi trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”

 Ngày 19/11/2015, tại Hội trường Trung tâm Bổi dưỡng Chính trị thị xã La Gi, Hội Khuyến học thị xã đã tổ chức trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” Học kỳ I năm học 2015 - 2016.Trong buổi lễ có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Thị ủy La Gi cùng  các đồng chí lãnh đạo UBND, các Ban xây dựng Đảng và đông đủ các Phòng, ban của thị xã đến dự và trao học bổng.  Số lượng học bổng được trao trong buổi lễ gồm 32 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” của Ban Chỉ đạo tỉnh với số tiền là 57 triệu đồng cho học sinh Trung học phổ thông, sinh viên và 71 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” thị xã La Gi cho học sinh đang học ở các trường Trung học cơ sở trong thị xã với tổng số tiền là 71 triệu đồng, 5 suất học bổng Khuyến học với giá trị là 1 triệu/suất từ nguồn Quỹ Khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” của Hội Khuyến học Thị xã.

                                                                     Hội Khuyến học TX La Gi

HÌNH ẢNH BUỔI TRAO HỌC BỔNG

 

 


Các tin tiếp
DANH SÁCH BỔ SUNG HỌC BỔNG "TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG"   (25/6/2013)
Danh sách học sinh, sinh viên được nhận học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Danh sách cấp học bổng Khuyến học   (25/6/2013)
Trao học bổng lần thứ 10 của Hiệp hội Hữu nghị phát triển, Trao đổi sư phạm Pháp - Việt (ADEP) tại Bình Thuận.   (11/6/2013)
Trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở xã Ngũ Phụng   (28/5/2013)
Huyện Tánh Linh cấp học bổng cho học sinh nghèo   (17/4/2013)
Trao quà và học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở huyện Bắc Bình   (5/4/2013)
Trao học bổng của Hiệp hội hữu nghị phát triển, trao đổi sư phạm Pháp - Việt (ADEP)   (4/12/2012)
Cấp học bổng "Vừ A Dính" cho học sinh DTTS vùng cao   (4/12/2012)
MẪU ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG TBCEĐT   (28/11/2012)