Phan Thiết trao 85 suất học bổng "Tiếp bước cho em đến trường"
Ảnh:Ttrao học bổng cho học sinh
Vừa qua, Hội khuyến học thành phố Phan Thiết đã tổ chức trao 85 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” đợt 2, năm học 2015-2016.

Hội khuyến học thành phố Phan Thiết vừa tổ chức trao 85 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” đợt 2, năm học 2015-2016, mỗi suất 01 triệu đồng cho 85 em học sinh nghèo hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện đạt học lực từ khá, giỏi trở lên và hạnh kiểm tốt trong học kỳ 1 vừa qua. Số tiền trên do Hội khuyến học vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương tài trợ./.

                                                                            Lương Minh Châu 


Các tin tiếp
DANH SÁCH BỔ SUNG HỌC BỔNG "TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG"   (25/6/2013)
Danh sách học sinh, sinh viên được nhận học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Danh sách cấp học bổng Khuyến học   (25/6/2013)
Trao học bổng lần thứ 10 của Hiệp hội Hữu nghị phát triển, Trao đổi sư phạm Pháp - Việt (ADEP) tại Bình Thuận.   (11/6/2013)
Trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở xã Ngũ Phụng   (28/5/2013)
Huyện Tánh Linh cấp học bổng cho học sinh nghèo   (17/4/2013)
Trao quà và học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở huyện Bắc Bình   (5/4/2013)
Trao học bổng của Hiệp hội hữu nghị phát triển, trao đổi sư phạm Pháp - Việt (ADEP)   (4/12/2012)
Cấp học bổng "Vừ A Dính" cho học sinh DTTS vùng cao   (4/12/2012)
MẪU ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG TBCEĐT   (28/11/2012)