Phan Thiết trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” đợt II, năm học 2015-2016.
Sáng ngày 13/5/2016, Hội khuyến học thành phố Phan Thiết đã tổ chức trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” đợt II năm học 2015-2016 cho 23 em học sinh cấp III.

Những em được nhận học bổng đợt này là học sinh thuộc diện có hoàn cảnh gia đình nghèo, khó khăn nhưng đã nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và học tập đạt loại khá, giỏi, hạnh kiểm tốt của học kỳ I năm học 2015-2016. Học bổng các em được nhận từ nguồn quỹ Khuyến học tỉnh, với mức 3.500.000đ/suất. Theo Quy chế của Ban Chỉ đạo tỉnh, học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” được trao  làm 2 lần, mỗi lẫn ½ suất, vào đầu mỗi học kỳ của năm học.

Đợt này, mỗi em được nhận 1.750.000 đồng, với tổng số tiền là 40.250.000  đồng. 

                                                                                                                                      Lương Minh Châu
Hội Khuyến học TP. Phan Thiết

HÌNH ẢNH TRAO HỌC BỔNG:


Các tin tiếp
DANH SÁCH BỔ SUNG HỌC BỔNG "TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG"   (25/6/2013)
Danh sách học sinh, sinh viên được nhận học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Danh sách cấp học bổng Khuyến học   (25/6/2013)
Trao học bổng lần thứ 10 của Hiệp hội Hữu nghị phát triển, Trao đổi sư phạm Pháp - Việt (ADEP) tại Bình Thuận.   (11/6/2013)
Trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở xã Ngũ Phụng   (28/5/2013)
Huyện Tánh Linh cấp học bổng cho học sinh nghèo   (17/4/2013)
Trao quà và học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở huyện Bắc Bình   (5/4/2013)
Trao học bổng của Hiệp hội hữu nghị phát triển, trao đổi sư phạm Pháp - Việt (ADEP)   (4/12/2012)
Cấp học bổng "Vừ A Dính" cho học sinh DTTS vùng cao   (4/12/2012)
MẪU ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG TBCEĐT   (28/11/2012)