Phan Thiêt trao 73 triệu đồng học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”
Sáng ngày 02/12/2016, Hội khuyến học thành phố Phan Thiết đã tổ chức trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” đợt I, năm học 2016-2017.

Trong đợt này, Hội Khuyến học thành phố đã trao học bổng cho 36 em học sinh, sinh viên cao đẳng, đại học thuộc đối tượng gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, nhưng đã nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và học tập đạt loại khá, giỏi, hạnh kiểm tốt của học kỳ II năm học 2015-2016.
 
Học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” được  trao cho học sinh THPT có mức 3,5 triệu đồng/suất/năm; đối với sinh viên có học lực khá là 04 triệu đồng/suất/năm; sinh viên có học lực loại giởi là 05 triệu đồng/suất/năm. Học bổng được trao làm 2 lần, vào đầu mỗi học kỳ của năm học. 

Đợt này, có 6 sinh viên có học lực loại giỏi là 2,5 triệu đồng/suất; 22 em có học lực loại khá là 2,0 triệu đồng/suất và 8 học sinh THPT mỗi em nhận nửa suất trị giá 1.750.000 đồng, với tổng số tiền là 73 triệu đồng được trích từ nguồn Quỹ “Tiếp bước cho em đến trường” của tỉnh Bình Thuận./.

                                                                                                         LMC                                                Các tin tiếp
DANH SÁCH BỔ SUNG HỌC BỔNG "TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG"   (25/6/2013)
Danh sách học sinh, sinh viên được nhận học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Danh sách cấp học bổng Khuyến học   (25/6/2013)
Trao học bổng lần thứ 10 của Hiệp hội Hữu nghị phát triển, Trao đổi sư phạm Pháp - Việt (ADEP) tại Bình Thuận.   (11/6/2013)
Trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở xã Ngũ Phụng   (28/5/2013)
Huyện Tánh Linh cấp học bổng cho học sinh nghèo   (17/4/2013)
Trao quà và học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở huyện Bắc Bình   (5/4/2013)
Trao học bổng của Hiệp hội hữu nghị phát triển, trao đổi sư phạm Pháp - Việt (ADEP)   (4/12/2012)
Cấp học bổng "Vừ A Dính" cho học sinh DTTS vùng cao   (4/12/2012)
MẪU ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG TBCEĐT   (28/11/2012)