Phan Thiết trao 62 triệu đồng học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”
Sáng ngày 24/5/2017, Hội Khuyến học thành phố Phan Thiết đã tổ chức trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” đợt II, năm học 2016-2017 cho các  em học sinh, sinh viên.

Trong đợt này, có 33 em được nhận học bổng từ nguồn Quỹ Khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” của tỉnh với tổng trị giá 62.750.000 đồng. Trong đó, có 12 sinh viên cao đẳng, đại học và 21 em học sinh Trung học phổ thông, thuộc hộ gia đình nghèo, khó khăn nhưng đã nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và học tập đạt loại khá, giỏi, hạnh kiểm tốt của học kỳ I năm học 2016-2017.
 
Theo Quy chế, học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” Ban chỉ đạo tỉnh cấp cho học sinh THPT là 3.500.000đ/suất/năm; sinh viên có học lực khá 4.000.000đ/suất/năm và sinh viên loại giỏi là 5.000.000đ/suất/năm. Học bổng được cấp làm 2 lần, mỗi lần ½ suất. Vì vậy, đợt này các em học sinh THPT được nhận nửa suất là 1.750.000đ; sinh viên 2.000.000đ. Trong đó, có 4 sinh viên có học lực loại giỏi được nhận 2.500.000đ.

                                              Lương Minh Châu
 Hội Khuyến học TP. Phan Thiết

HÌNH ẢNH TRAO HỌC BỔNG


Các tin tiếp
DANH SÁCH BỔ SUNG HỌC BỔNG "TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG"   (25/6/2013)
Danh sách học sinh, sinh viên được nhận học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Danh sách cấp học bổng Khuyến học   (25/6/2013)
Trao học bổng lần thứ 10 của Hiệp hội Hữu nghị phát triển, Trao đổi sư phạm Pháp - Việt (ADEP) tại Bình Thuận.   (11/6/2013)
Trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở xã Ngũ Phụng   (28/5/2013)
Huyện Tánh Linh cấp học bổng cho học sinh nghèo   (17/4/2013)
Trao quà và học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở huyện Bắc Bình   (5/4/2013)
Trao học bổng của Hiệp hội hữu nghị phát triển, trao đổi sư phạm Pháp - Việt (ADEP)   (4/12/2012)
Cấp học bổng "Vừ A Dính" cho học sinh DTTS vùng cao   (4/12/2012)
MẪU ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG TBCEĐT   (28/11/2012)