Công ty BIOCHEM đồng hành cùng học sinh nghèo vượt khó học giỏi
Vừa qua, Cty Cổ phần sinh hóa quốc tế (gọi tắt là BOCHEM) đã phối hợp với Hội Khuyến học thành phố Phan Thiết tổ chức trao học bổng thường niên cho 15 học sinh của thành phố.


Sau một thời gian phối hợp rà soát hộ gia đình các em học sinh nghèo, vượt khó học tập khá, giỏi, hạnh kiểm tốt do Hội khuyến học các phường, xã đề xuất; vừa qua, Cty Cổ phần sinh hóa quốc tế (gọi tắt là BOCHEM) đã phối hợp với Hội khuyến học thành phố Phan Thiết tổ chức trao học bổng thường niên cho 15 học sinh của thành phố Phan thiết. 

Trong 15 em được nhận học bổng, có 02 em có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn mỗi em 02 triệu đồng; 02 em, mỗi em 1,5 triệu đồng; 01 em 1,3 riệu đồng và 10 em còn lại mỗi em 1,4 triệu đồng.  Suất học bổng này sẽ đồng hành với các em suốt thời gian các em học tập cho đến khi các em ra trường.

Số tiền trên chưa thể đáp ứng được các nhu cầu thực tế của cuộc sống hiện tại, song nó đã góp phần khá quan trọng làm vơi đi bớt những lo toan của mỗi gia đình và các em cũng yên tâm hơn để cắp sách đến trường./.
                                                                                Lương Minh Châu
Hội Khuyến học TP. Phan Thiết


Các tin tiếp
DANH SÁCH BỔ SUNG HỌC BỔNG "TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG"   (25/6/2013)
Danh sách học sinh, sinh viên được nhận học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Danh sách cấp học bổng Khuyến học   (25/6/2013)
Trao học bổng lần thứ 10 của Hiệp hội Hữu nghị phát triển, Trao đổi sư phạm Pháp - Việt (ADEP) tại Bình Thuận.   (11/6/2013)
Trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở xã Ngũ Phụng   (28/5/2013)
Huyện Tánh Linh cấp học bổng cho học sinh nghèo   (17/4/2013)
Trao quà và học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở huyện Bắc Bình   (5/4/2013)
Trao học bổng của Hiệp hội hữu nghị phát triển, trao đổi sư phạm Pháp - Việt (ADEP)   (4/12/2012)
Cấp học bổng "Vừ A Dính" cho học sinh DTTS vùng cao   (4/12/2012)
MẪU ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG TBCEĐT   (28/11/2012)