Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đồng hành cùng học sinh nghèo
Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) vừa phối hợp với Hội Khuyến học thành phố trao học bổng cho 7 học sinh nghèo của thành phố Phan Thiết


Tiếp nối hành trình mang lại cơ hội học tập cho học sinh nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nhưng đã nỗ lực vươn lên trong học tập; sáng 20 tháng 10 năm 2017, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đã phối hợp với Hội Khuyến học thành phố trao học bổng cho 7 học sinh của thành phố Phan Thiết, mỗi suất trị giá 500.000 đồng/tháng/học sinh. Các suất học học bổng này sẽ theo các em trong suốt thời gian học tập cho đến khi các em ra trường./. 
                                                                                                     L.M.C 


Các tin tiếp
DANH SÁCH BỔ SUNG HỌC BỔNG "TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG"   (25/6/2013)
Danh sách học sinh, sinh viên được nhận học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Danh sách cấp học bổng Khuyến học   (25/6/2013)
Trao học bổng lần thứ 10 của Hiệp hội Hữu nghị phát triển, Trao đổi sư phạm Pháp - Việt (ADEP) tại Bình Thuận.   (11/6/2013)
Trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở xã Ngũ Phụng   (28/5/2013)
Huyện Tánh Linh cấp học bổng cho học sinh nghèo   (17/4/2013)
Trao quà và học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở huyện Bắc Bình   (5/4/2013)
Trao học bổng của Hiệp hội hữu nghị phát triển, trao đổi sư phạm Pháp - Việt (ADEP)   (4/12/2012)
Cấp học bổng "Vừ A Dính" cho học sinh DTTS vùng cao   (4/12/2012)
MẪU ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG TBCEĐT   (28/11/2012)