Phan Thiết trao Học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” trị giá 85 triệu đồng
Sáng ngày 07/03/2018, Hội Khuyến học thành phố Phan Thiết đã tổ chức trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” đợt II, năm học 2017-2018.


Trong đợt này, học bổng được trao cho 85 em học sinh Trung học cơ sở của thành phố Phan Thiết. Các em là những học sinh thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, nhưng đã nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và học tập đạt loại khá, giỏi, hạnh kiểm tốt của học kỳ I năm học 2017-2018.

Theo Quy chế học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” của Ban chỉ đạo tỉnh học; bổng cho học sinh Trung học cơ sở  được cấp 2 triệu đồng cho một năm học và chia làm 2 lần, mỗi lần ½ suất. Vì vậy, đợt này các em được nhận nửa suất là 1.000.000đ; tổng cộng 85 triệu đồng. Kinh phí cấp học bổng do Hội Khuyến học thành phố vận động các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội và các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương hỗ trợ.

                                                                                   Lương Minh Châu
                                                                          Hội Khuyến học TP. Phan Thiết

HÌNH ẢNH BUỔI TRAO HỌC BỔNG
Các tin tiếp
DANH SÁCH BỔ SUNG HỌC BỔNG "TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG"   (25/6/2013)
Danh sách học sinh, sinh viên được nhận học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Danh sách cấp học bổng Khuyến học   (25/6/2013)
Trao học bổng lần thứ 10 của Hiệp hội Hữu nghị phát triển, Trao đổi sư phạm Pháp - Việt (ADEP) tại Bình Thuận.   (11/6/2013)
Trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở xã Ngũ Phụng   (28/5/2013)
Huyện Tánh Linh cấp học bổng cho học sinh nghèo   (17/4/2013)
Trao quà và học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở huyện Bắc Bình   (5/4/2013)
Trao học bổng của Hiệp hội hữu nghị phát triển, trao đổi sư phạm Pháp - Việt (ADEP)   (4/12/2012)
Cấp học bổng "Vừ A Dính" cho học sinh DTTS vùng cao   (4/12/2012)
MẪU ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG TBCEĐT   (28/11/2012)