Phan Thiết trao 23 triệu đồng học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”
Sáng 18 tháng 9 năm 2018, Hội Khuyến học thành phố Phan Thiết đã phối hợp Công ty Cổ phần sinh hóa quốc tế BIOCHEM trao 11 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, cho 11 em học sinh của thành phố Phan Thiết.


Tùy điều kiện kinh tế của mỗi gia đình học sinh, suất học bổng thấp nhất là 1,8 triệu đồng và cao nhất là 2,5 triệu đồng cho một học kỳ, tổng số tiền trao đợt này là 23.400.000 đồng. Đây là số tiền do Hội Khuyến học thành phố vận động Công ty Cổ phần sinh hóa quốc tế BIOCHEM tại thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ để trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học giúp các em không bỏ học giữa chừng, bởi hầu hết các em nhận học bổng đều có hoàn cảnh kinh tế gia đình hết sức khó khăn nhưng lại chăm chỉ học hành đạt học sinh khá, giỏi, hạnh kiẻm tốt. 

Sắp đến, Công ty sẽ tiếp tục khảo sát gia đình của 20 học sinh và trao học bổng giúp các em có thêm điều kiện để đến trường học tập. Theo cam kết giữa Công ty với Hội Khuyến học, nếu các em duy trì học lực từ khá giỏi, hạnh kiểm tốt thì suất học bổng của công ty sẽ đồng hành với các em cho đến khi các em học ra trường./. 

                                                            Lương Minh Châu
                                                   Hội khuyến học TP. Phan Thiết

HÌNH ẢNH TRAO HỌC BỔNG
Các tin tiếp
DANH SÁCH BỔ SUNG HỌC BỔNG "TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG"   (25/6/2013)
Danh sách học sinh, sinh viên được nhận học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Danh sách cấp học bổng Khuyến học   (25/6/2013)
Trao học bổng lần thứ 10 của Hiệp hội Hữu nghị phát triển, Trao đổi sư phạm Pháp - Việt (ADEP) tại Bình Thuận.   (11/6/2013)
Trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở xã Ngũ Phụng   (28/5/2013)
Huyện Tánh Linh cấp học bổng cho học sinh nghèo   (17/4/2013)
Trao quà và học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở huyện Bắc Bình   (5/4/2013)
Trao học bổng của Hiệp hội hữu nghị phát triển, trao đổi sư phạm Pháp - Việt (ADEP)   (4/12/2012)
Cấp học bổng "Vừ A Dính" cho học sinh DTTS vùng cao   (4/12/2012)
MẪU ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG TBCEĐT   (28/11/2012)