Thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường ” năm học 2019 – 2020
Sáng ngày 19/8/2019, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường ” thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình tổ chức trao học bổng cho các em học sinh mồ côi, học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm học 2019 – 2020.


Tại đây, hơn 30 em học sinh mồ côi, học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được trao học bổng với số tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng, tổng số tiền trao gần 40 triệu đồng do ban chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” thị trấn Chợ Lầu vận động ni sư thích nữ Viên Liên, phó trụ trì tịnh xá Ngọc Vân; Đại đức Thích NguyênThế - trụ trì chùa giáo hội Chợ Lầu và các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương  hỗ trợ.

Có thể khẳng định, đây là những việc làm vô cùng thiết thực, góp phần chia sẻ khó khăn giúp các em học sinh có thêm điều kiện được đến trường, có thêm niềm tin, phấn đấu vì một tương lai tương sáng hơn.

Chung Diễm
      Đài Bắc Bình

HÌNH ẢNH TRAO HỌC BỔNG


Các tin tiếp
DANH SÁCH BỔ SUNG HỌC BỔNG "TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG"   (25/6/2013)
Danh sách học sinh, sinh viên được nhận học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Danh sách cấp học bổng Khuyến học   (25/6/2013)
Trao học bổng lần thứ 10 của Hiệp hội Hữu nghị phát triển, Trao đổi sư phạm Pháp - Việt (ADEP) tại Bình Thuận.   (11/6/2013)
Trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở xã Ngũ Phụng   (28/5/2013)
Huyện Tánh Linh cấp học bổng cho học sinh nghèo   (17/4/2013)
Trao quà và học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở huyện Bắc Bình   (5/4/2013)
Trao học bổng của Hiệp hội hữu nghị phát triển, trao đổi sư phạm Pháp - Việt (ADEP)   (4/12/2012)
Cấp học bổng "Vừ A Dính" cho học sinh DTTS vùng cao   (4/12/2012)
MẪU ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG TBCEĐT   (28/11/2012)