Phan Thiết trao 124 triệu học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” năm học 2019 2020
Được sự phân bổ và ủy nhiệm của Ban chỉ đạo “Tiếp bước cho em đến trường”tỉnh Bình Thuận, sáng ngày 16/11/2019, Hội Khuyến học thành phố Phan Thiết đã tổ chức trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” đợt I, năm học 2019-2020.

Đợt này, học bổng được trao cho 59 em học sinh, sinh viên cao đẳng, đại học và 15 em học sinh tiểu học, gia đình nghèo, khó khăn nhưng đã nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và học tập đạt loại khá, giỏi, hạnh kiểm tốt của học kỳ II năm học 2018-2019.

 Mỗi suất học bổng đối với đối với học sinh Trung học phổ thông là 04 triệu đồng; sinh viên đại học 05 triệu đồng, nếu học lực loại giỏi 07 triệu đồng; đạt loại xuất sắc 10 triệu đồng và được trao làm hai lần vào đầu mỗi học kỳ, mỗi lần ½ suất. 15 em học sinh tiểu học mỗi tháng là 500 ngàn đồng. Tổng số tiền học bổng được trao cho các em đợt này là 124 triệu đồng; đây là số tiền được tỉnh phân bổ từ Quỹ “Tiếp bước cho em đến trường” của tỉnh Bình Thuận cho Phan Thiết./.
                                                                                                     LMC

HÌNH ẢNH TRAO HỌC BỔNGCác tin tiếp
DANH SÁCH BỔ SUNG HỌC BỔNG "TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG"   (25/6/2013)
Danh sách học sinh, sinh viên được nhận học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Danh sách cấp học bổng Khuyến học   (25/6/2013)
Trao học bổng lần thứ 10 của Hiệp hội Hữu nghị phát triển, Trao đổi sư phạm Pháp - Việt (ADEP) tại Bình Thuận.   (11/6/2013)
Trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở xã Ngũ Phụng   (28/5/2013)
Huyện Tánh Linh cấp học bổng cho học sinh nghèo   (17/4/2013)
Trao quà và học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở huyện Bắc Bình   (5/4/2013)
Trao học bổng của Hiệp hội hữu nghị phát triển, trao đổi sư phạm Pháp - Việt (ADEP)   (4/12/2012)
Cấp học bổng "Vừ A Dính" cho học sinh DTTS vùng cao   (4/12/2012)
MẪU ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG TBCEĐT   (28/11/2012)