Hàm Tân thực hiện phong trào xây dựng "Gia đình hiếu học", "dòng họ hiếu học"

Hàm Tân là một huyện mới thành lập, một cái tên rất cũ nhưng đang mang một dáng vẻ mới của một huyện mới, nên dù còn trong muôn vàn bộn bề khó khăn vẫn phải phấn đấu vươn lên, đi lên bằng tri thức, đi lên bằng năng lực nội tại của con người đó là học, học nữa, học mãi….
 Qua 8 năm của giai đoạn mở đầu, Hội Khuyến học các cấp huyện Hàm Tân đã làm tốt công tác tuyên truyền và vận động hội viên, người dân tham gia khuyến học, khuyến tài, đăng ký và phấn đấu xây dựng gia đình hiếu học. Xác định Phong trào xây dựng “Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học” là hoạt động trọng tâm, thường xuyên và lâu dài của Hội Khuyến học với mục đích góp phần cùng các đoàn thể chính trị-xã hội khác tạo nền móng vững chắc để từng bước đưa địa phương cùng “cả nước trở thành một xã hội học tập”, phát huy tiềm năng, trí tuệ của dân tộc, vì sự phồn vinh của của đất nước, cuộc sống văn minh, hạnh phúc của mọi người, mọi nhà, phục vụ mục tiêu “Dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”
     “Gia đình hiếu học” là gia đình hướng đến cả con em trong gia đình đều được đến trường, đến lớp để học tập đúng độ tuổi, kết quả học tập đạt từ trung bình trở lên, tránh lưu ban, không bỏ học. - Người lớn tuổi trong gia đình (trừ người già, ốm yếu) đều có nội dung học tập thích hợp để không ngừng nâng cao học vấn, hoàn thiện tay nghề, nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng cuộc sống. - Các thành viên trong gia đình tích cực tham gia công tác khuyến học, xây dựng gia đình hòa hợp, hạnh phúc, giáo dục con em về đạo đức, có quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh, không vi phạm pháp luật. Phấn đấu tiến tới mục đích cao cả như thế, với nỗ lực của cả các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận đoàn thể của huyện Hàm Tân cùng Hội Khuyến học huyện đã vận động nhân dân tham gia phong trào xây dựng “Gia đình hiếu học”, “dòng họ hiếu học” ngày càng phát triển sâu rộng.
       Kết quả chỉ tính từ năm 2008 đến nay, bình quân hàng năm đã có hơn 9.000 lượt hộ đăng ký xây dựng; bình xét hàng năm có hơn 8.000 hộ đạt danh hiệu “Gia đình hiếu học” Trong số các gia đình đạt danh hiệu Gia đình hiếu học thì có rất nhiều gia đình hết sức tiêu biểu, xuất sắc nổi trội đáng làm gương sáng cho nhiều gia đình khác noi theo. Điển hình như: Gia đình cô giáo Ngô Thị Mến, gia đình anh Hoàng Xuân Dũng, gia đình anh Lê Quang Trí tại thị trấn Tân Nghĩa. Gia đình anh Trần Ngọc Thành, gia đình anh Nguyễn Minh Vương xã Tân Xuân. Gia đình Ông Trần Minh Tạc, gia đình bà Dương Thị Thú xã Sơn Mỹ, gia đình bà Thông Thị Treo xã Tân Thắng, gia đình anh Nguyễn Ngọc Minh xã Thắng Hải. Song song với việc xây dựng Gia đình hiếu học, việc vận động xây dựng “Dòng họ hiếu học”; “thôn, thị trấn khuyến học” cũng được Hội khuyến học các cấp tích cực xây dựng, đến nay đã có 6 dòng họ đăng ký xây dựng Dòng họ hiếu học và kết quả bình xét có 4 đòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ hiếu học” tiêu biểu như dòng họ Phạm xã Tân Hà, dòng họ Nguyễn Trung thị trấn Tân Nghĩa….
Tuy còn nhiều hạn chế, nhưng phong trào xây dựng Gia dình hiếu học, Dòng họ hiếu học trong 5 năm qua của huyện đã mang lại tác dụng thiết thực, có ý nghĩa trong đời sống, cũng như trong thực hiện chủ trương của của Đảng, nhà nước về xây dựng nước ta trở thành xã hội học tập từ cơ sở. Phong trào xây dựng Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học đã khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học bao đời nay của dân tộc ta: Học để biết, học để làm việc, học để sống tốt với mọi người, học để xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Từ phong trào cũng đã thúc đẩy các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, các ban ngành, các cơ quan, tổ chức xã hội và các nhà hảo tâm quan tâm hơn đến việc học hành nói chung, nhất là chăm lo cho các cháu học sinh nghèo có nguy cơ bỏ học.
Phong trào xây dựng Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học đã hỗ trợ tích cực cho cuộc vận động xây dựng Gia dình văn hóa, thôn, khu phố văn hóa, hỗ trợ công tác dạy và học ở nhà trường, khuyến khích con, cháu trong các gia đình chăm chỉ học tập, học giỏi, khuyên răn, động viên các cháu có nguy cơ bỏ học tiếp tục đến trường, có tác dụng khích lệ mọi gia đình, mọi dòng họ có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống, tạo niềm tin, phấn đấu nuôi dạy con cái học hành thành đạt, nhiều gia đình từ nghèo khó đã vươn lên đổi đời, có cuộc sống khá giả, hạnh phúc.
Với Hội khuyến học huyện Hàm Tân, việc tích cực đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng “Gia đình hiếu học”, “dòng họ hiếu học” đã có ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động khác của công tác khuyến học như tạo thêm động lực để phát triển hội viên, tổ chức Hội; xây dựng quỹ khuyến học; vận động nhân dân thường xuyên tham gia học tập ở các Trung tâm học tập cộng đồng và có ảnh hưởng thúc đẩy các hoạt động xã hội khác và quan trọng hơn cả là từng bước góp phần không nhỏ tiến đến xây dựng xã hội học tập trong cộng đồng dân cư.
Mong sao phong trào xây dựng “Gia đình hiếu học”, “dòng họ hiếu học”, “thị trấn, thôn khuyến học” huyện nhà sẽ là truyền thống vinh danh cho các gia đình, dòng họ; mang đến một bộ mặt mới cho nông thôn mới./.
 
                                                                        Lữ Thị Thuận
                                                     Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Hàm Tân.


Các tin tiếp
MỘT DÒNG HỌ NGUYỄN HIẾU HỌC TIÊU BIỂU   (18/6/2013)
Xây dựng Chi hội Khuyến học dòng họ ở Sơn Mỹ   (13/5/2013)
Người mẹ của gia đình hiếu học với tấm lòng thơm thảo   (13/5/2013)
GIẤC MƠ “CON CHỮ” CỦA NGƯỜI MẸ NGHÈO   (22/4/2013)
Hàm Tân thực hiện phong trào xây dựng "Gia đình hiếu học", "dòng họ hiếu học"   (1/4/2013)
Phong trào xây dựng "Gia đình hiếu học" ở xã Nghị Đức huyện Tánh Linh   (1/4/2013)
Hội nghị biểu dương "Gia đình hiếu học tiêu biểu" toàn tỉnh lần thứ tư   (29/3/2013)
Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trả lời phỏng vấn về phong trào "Gia đình hiếu học"   (26/3/2013)
TẤM GƯƠNG VƯỢT KHÓ NUÔI CON ĂN HỌC   (6/12/2012)
Tân Nghĩa tổ chức Hội nghị GĐHH tiêu biểu   (30/11/2012)