Xây dựng Chi hội Khuyến học dòng họ ở Sơn Mỹ

Nhân dân vùng quê Sơn Mỹ chủ yếu là người dân Quảng Trị, quá trình chạy loạn vào miền Nam lập nghiệp vào thập niên 70, theo từng khu vực thôn, xómPhát huy truyền thống hiếu học từ xưa của những người dân miền Trung, ngay cả những giai đoạn khó khăn nhất về kinh tế giai đoạn 1976 đến 1986, dầu phải 1 phần gạo, 9 phần khoai trong lương thực hàng ngày, bà con nhân dân Sơn Mỹ vẫn gắng sức để lo cho con ăn học thành người. Là một đơn vị luôn dẫn đầu về phong trào học tập từ Bổ túc văn hóa đến công tác phổ cập cũng như các cấp học phổ thông trong toàn huyện, con em Sơn Mỹ luôn gắng công học tập. Hiện có rất nhiều tiến sỹ, thạc sỹ, bác sỹ, kỹ sư, nhà giáo, nhà báo đã thành danh đang hoạt động trên mọi miền đất nước.
          Khi phong trào khuyến học, khuyến tài được phát động từ năm 2003 thì đến 2004 chi hội khuyến học dòng tộc đầu tiên được hình thành “chi hội tộc Phan” đã góp phần giúp cho con cháu trong dòng tộc có thêm ý thức vươn lên trong học tập và nhiều cháu đã thành đạt.
          Phát huy truyền thống địa phương và nhận thấy rằng khuyến học, khuyến tài được tổ chức ngay trong từng dòng họ sẽ phát huy được đầy đủ và có tính hiệu quả cao nhất. Vì vậy, những năm sau đó lần lượt các chi hội tiếp theo được hình thành như: năm 2011 Dòng họ Dương ở “Thôn 1”; năm 2012 dòng họ Hoàng Đức ở “Thôn 2”; năm 2013 dòng họ Trần Văn “Thôn 3” là một dòng họ có truyền thống văn hóa lâu đời, có nhiều thành viên dòng họ đã thành công trên đường học vấn và quan chức nhiều triều đại, từ thời các chúa Nguyễn, triều Nguyễn và cả những giai đoạn về sau.
          Tin tưởng rằng với ý nghĩa hết sức nhân văn, phong trào xây dựng và phát huy tốt chất lượng của các Chi hội dòng họ hiện có sẽ tiếp sức cho những tộc họ sắp tới và đang có ý định thành lập nhằm đưa phong trào khuyến học, khuyến tài của địa phương ngày càng phát triển tốt./.

Hội Khuyến học Sơn Mỹ


Các tin tiếp
MỘT DÒNG HỌ NGUYỄN HIẾU HỌC TIÊU BIỂU   (18/6/2013)
Xây dựng Chi hội Khuyến học dòng họ ở Sơn Mỹ   (13/5/2013)
Người mẹ của gia đình hiếu học với tấm lòng thơm thảo   (13/5/2013)
GIẤC MƠ “CON CHỮ” CỦA NGƯỜI MẸ NGHÈO   (22/4/2013)
Hàm Tân thực hiện phong trào xây dựng "Gia đình hiếu học", "dòng họ hiếu học"   (1/4/2013)
Phong trào xây dựng "Gia đình hiếu học" ở xã Nghị Đức huyện Tánh Linh   (1/4/2013)
Hội nghị biểu dương "Gia đình hiếu học tiêu biểu" toàn tỉnh lần thứ tư   (29/3/2013)
Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trả lời phỏng vấn về phong trào "Gia đình hiếu học"   (26/3/2013)
TẤM GƯƠNG VƯỢT KHÓ NUÔI CON ĂN HỌC   (6/12/2012)
Tân Nghĩa tổ chức Hội nghị GĐHH tiêu biểu   (30/11/2012)