Tộc họ Phạm ở thị trấn Liên Hương xây dựng “Dòng họ hiếu học”
Phát thưởng cho các cháu học sinh học giỏi trong tộc họ

Tộc Họ Phạm ở Liên Hương là một tộc họ nhỏ trong số nhiều tộc họ ở Thị trấn, có nguồn gốc từ một bộ phận dân cư ở khu vực giữa Bắc - Trung Trung bộ nước ta di cư vào Nam từ thời Chúa Nguyễn. Là con dân nước Việt, tộc họ Phạm cũng có truyền thống yêu nước và hiếu học, thời nào cũng có người tham gia chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc và giữ những vị trí quan trọng trong xã hội. Chỉ riêng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và làm nghĩa vụ quốc tế đã có gần 20 Liệt sĩ được "Tổ quốc ghi công". Trong hòa bình, xây dựng đất nước có nhiều con cháu trong tộc họ giữ những chức vụ chủ chốt trong cơ quan Đảng và chính quyền, đoàn thể các cấp ở địa phương, có nhiều người đỗ đạt đến tiến sỹ.

 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập, nâng cao trình độ trong xã hội và xuất phát từ việc nhiều thành viên trong tộc họ chưa quan tâm đúng mức hoạt động khuyến học, khuyến tài, góp phần phát triển công tác khuyến học ở địa phương nói chung và bồi dưỡng nhân tài trong tộc họ nói riêng. Đầu năm 2004, Hội đồng gia tộc họ Phạm thống nhất thành lập Ban khuyến học, hoạt động mang tính tự phát, tự vận động gây quỹ và tổ chức khen thưởng cho con cháu trọng tộc họ có thành tích học tập tốt.

 

Ngày 22/9/2004, Hội khuyến học Thị trấn Liên Hương ra quyết định công nhận Chi hội khuyến học tộc họ Phạm trực thuộc Hội Khuyến học Thị trấn và công nhận Ban chấp hành chi hội khuyến học có 3 vị (1 chi hội trưởng, 1 chi hội phó và 1 thư ký). Từ đó, chi hội khuyến học tộc họ Phạm đi vào hoạt động có nề nếp, có nội dung cụ thể theo hướng dẫn của Hội Khuyến học Thị trấn.

 

Lúc ban đầu, chi hội chỉ có 16 hội viên (2004), đến nay chi hội đã có 103 hội viên (2014) được chia làm 4 phân hội (theo 4 chi phái trong tộc), mỗi phân hội có tổ trưởng (là chi phái trưởng của tộc). Ban Chấp hành chi hội được bổ sung thêm 2 thành viên để có điều kiện tổ chức hoạt động tốt hơn.

 

Trong 10 năm hoạt động, nhất là từ năm 2011 đến nay chi hội Khuyến học tộc họ Phạm đã có nhiều cố gắng duy trì nề nếp, tổ chức thực hiện sự chỉ đạo của Hội khuyến học Thị trấn về khuyến học, khuyến tài, xây dựng gia đình và dòng họ hiếu học, tích cực vận động phát triển hội viên, tuyên truyền khuyến khích con cháu học tập tốt, xây dựng quỹ khuyến học ngày càng tăng, định kỳ hàng năm tổ chức tuyên dương khen thưởng con cháu có thành tích học tập và cấp học bổng cho học sinh nghèo hiếu học...

 

10 năm qua đã có hơn 400 lượt con cháu trong tộc họ được khen thưởng với tổng giá trị hơn 30 triệu đồng. Riêng từ năm 2011 đến 2013, có hơn 120 cháu được biểu dương, khen thưởng; số tiền và hiện vật chi cho hoạt động khuyến học giá trị hơn 15 triệu đồng. Nhiều hội viên đóng góp, ủng hộ khuyến khích con cháu tích cực học tập bằng hiện vật như tặng sách giáo khoa cũ, quần áo mới, vở mới, cấp học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ vé xe cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn đi dự thi Đại học, cao đẳng...

 

Hàng năm, số hội viên trong tộc họ đăng ký xây dựng gia đình hiếu học đạt tỉ lệ hơn 81% so với tổng số hội viên; số hộ hội viên được Ban chấp hành chi hội xét đạt gia đình hiếu học đề nghị cấp trên công nhận đạt bình quân trên 82% so với số hộ đăng ký, trong đó có hơn 50% số hộ đạt gia đình hiếu học cấp Tỉnh và Huyện (so với số hộ xét đạt gia đình hiếu học), nhiều hộ được đề nghị xét công nhận gia đình hiếu học tiêu biểu.

 

Kết gắn với các cuộc họp mặt sinh hoạt con cháu tộc họ được tổ chức hàng năm, chi hội Khuyến học Tộc họ Phạm đã tuyên truyền động viên mọi thành viên tộc họ tích cực tham gia phong trào xây dựng "dòng họ hiếu học" và đóng góp xây dựng Quỹ khuyến học của dòng họ.

 

Lũy kế quỹ khuyến học của Chi hội từ ngày thành lập đến nay có giá trị hơn 40 triệu đồng, riêng từ năm 2011 đến nay tổng giá trị quỹ khuyến học vận động được gần 25 triệu đồng, tồn quỹ hiện nay gần 14 triệu đồng tiền mặt (13.900000 đồng).

 

Năm 2012, chi hội đã chính thức xây xựng "Góc truyền thống hiếu học" tại Từ đường Tộc họ Phạm, lưu giữ hình ảnh hoạt động Khuyến học, danh sách thành viên trong Tộc tích cực tham gia phong trào và đóng góp quỹ Khuyến học,  cũng như toàn bộ danh sách các cháu có thành tích xuất sắc được Hội đồng gia Tộc khen thưởng, biểu dương từ năm 2004. Hiện nay Góc truyền thống tiếp tục được cập nhật, bổ sung hàng năm.

 

Qua hoạt động khuyến học của chi hội đã thúc đẩy phong trào học tập của các cháu trong tộc. Hạn chế dần tình trạng bỏ học nửa chừng, đa số đều học hành tiến bộ. Số cháu đạt thành tích học tập giỏi và đạo đức tốt ngày càng tăng. Nhiều cháu đã đạt học sinh giỏi cấp Huyện, cấp Tỉnh. Trong tộc họ cũng đã có nhiều gia đình hiếu học xuất hiện, ý thức trách nhiệm của các thành viên trong tộc họ đối với việc học tập của con cháu ngày càng tăng và tham gia vào hoạt động khuyến học có chuyển biến rất rõ.

 

Với kết quả trên, từ năm 2011 đến nay, Chi hội khuyến học tộc họ Phạm đều được Hội Khuyến học Thị trấn, Hội khuyến học Huyện và UBND Huyện cấp giấy khen "Dòng họ hiếu học".

 

Tuy nhiên, nhìn lại phong trào khuyến học của tộc họ Phạm trong những năm qua, so với yêu cầu ngày càng cao của xã hội, việc tham gia hoạt động khuyến học của hội viên trong tộc họ cũng còn nhiều hạn chế: một số hộ thiếu quan tâm chăm lo cho con cháu học tốt, chưa tích cực tham gia gây quỹ khuyến học, nhiều cháu dù đạt thành tích tốt trong học tập nhưng đạo đức chưa thực sự tốt, có cháu chưa duy trì được thành tích học tập của năm trước...

 

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, trong thời gian tới, Chi hội khuyến học tộc họ Phạm tiếp tục đẩy mạnh hoạt động để cùng các chi hội các trong Thị trấn góp phần đưa phong trào khuyến học của địa phương ngày càng vững chắc hơn.
                                                           

        Phạm Ngọc Long – 56 Nguyễn Văn Trỗi - Liên Hương,                                           


Các tin tiếp
MỘT DÒNG HỌ NGUYỄN HIẾU HỌC TIÊU BIỂU   (18/6/2013)
Xây dựng Chi hội Khuyến học dòng họ ở Sơn Mỹ   (13/5/2013)
Người mẹ của gia đình hiếu học với tấm lòng thơm thảo   (13/5/2013)
GIẤC MƠ “CON CHỮ” CỦA NGƯỜI MẸ NGHÈO   (22/4/2013)
Hàm Tân thực hiện phong trào xây dựng "Gia đình hiếu học", "dòng họ hiếu học"   (1/4/2013)
Phong trào xây dựng "Gia đình hiếu học" ở xã Nghị Đức huyện Tánh Linh   (1/4/2013)
Hội nghị biểu dương "Gia đình hiếu học tiêu biểu" toàn tỉnh lần thứ tư   (29/3/2013)
Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trả lời phỏng vấn về phong trào "Gia đình hiếu học"   (26/3/2013)
TẤM GƯƠNG VƯỢT KHÓ NUÔI CON ĂN HỌC   (6/12/2012)
Tân Nghĩa tổ chức Hội nghị GĐHH tiêu biểu   (30/11/2012)