Hoạt động Khuyến học ở một “Dòng họ hiếu học”

Ở huyện Tuy Phong có 18 dòng họ đăng ký xây dựng “Dòng họ hiếu học” trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở huyện. Song có một dòng họ mà chúng tôi muốn được các bạn biết đến đó là tộc họ Phạm thị trấn Liên Hương.   Tộc họ Phạm thị trấn Liên Hương được hình thành vào đầu năm 2004, lúc đầu hoạt động mang tính tự phát, tự vận động gây quỹ và tổ chức khen thưởng cho con cháu trong tộc họ có thành tích học tập tốt. Đến tháng 9/2004, Hội Khuyến học Thị trấn Liên Hương chính thức thành lập Chi hội khuyến học với Ban chấp hành gồm 03 người, hội viên có 16 người.


Được sự quan tâm chỉ đạo hoạt động của Hội khuyến học thị trấn Liên Hương, tộc họ Phạm đã có nhiều cố gắng duy trì nề nếp, đề ra chương trình hoạt động cụ thể, tích cực vận động phát triển hội viên, tuyên truyền khuyến khích con cháu học tập tốt, xây dựng quỹ khuyến học ngày càng tăng, định kỳ hàng năm tổ chức tuyên dương khen thưởng con cháu có thành tích học tập và cấp học bổng cho học sinh nghèo hiếu học...


Đến nay chi hội đã có 103 hội viên, được chia làm 4 phân hội (theo 4 chi phái trong tộc), mỗi phân hội có tổ trưởng (là chi phái Trưởng của tộc). Trong thời gian qua, đã có hơn 400 lượt con cháu ở tộc họ được khen thưởng với tổng giá trị hơn 30 triệu đồng. Riêng từ năm 2009 đến nay, có gần 250 cháu được biểu dương, khen thưởng; số tiền và hiện vật chi cho hoạt động khuyến học giá trị gần 20 triệu đồng.


Tộc họ có nhiều hoạt động Khuyến học như: Vận động hội viên khuyến học trong tộc họ tham gia đóng góp, ủng hộ khuyến khích con cháu tích cực học tập bằng hiện vật như tặng sách giáo khoa cũ, quần áo mới, vở mới, cấp học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ vé xe cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn đi dự thi Đại học, Cao đẳng...


Hàng năm, số hội viên trong tộc họ đăng ký xây dựng “Gia đình hiếu học” đạt hơn 81% so với tổng số hội viên; số hộ hội viên được Ban chấp hành chi hội xét đạt gia đình hiếu học đề nghị cấp trên công nhận đạt bình quân trên 82% so với số hộ đăng ký, trong đó có hơn 50% số hộ đạt gia đình hiếu học cấp Tỉnh và Huyện (so với số hộ xét đạt gia đình hiếu học). Nhiều hộ được đề nghị xét công nhận gia đình hiếu học tiêu biểu.


Về vận động Quỹ khuyến học từ ngày thành lập đến nay được 50 triệu đồng, riêng từ năm 2009 đến nay tổng giá trị quỹ khuyến học vận động được gần 30 triệu đồng, tồn quỹ hiện nay gần 18 triệu đồng tiền mặt.


Bên cạnh vận động phát triển hội viên, vận động xây dựng Quỹ khuyến học, tộc họ Phạm còn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, trực quan để các hội viên trong tộc quan sát bằng "Góc truyền thống hiếu học" tại Từ đường, những hình ảnh hoạt động Khuyến học, danh sách thành viên trong Tộc tích cực tham gia phong trào và đóng góp quỹ Khuyến học, cũng như toàn bộ danh sách các cháu có thành tích xuất sắc được Hội đồng gia Tộc khen thưởng, biểu dương từ năm 2004 đến nay và Góc truyền thống tiếp tục được cập nhật, bổ sung hàng năm.


Từ những cách làm nêu trên, đã thúc đẩy phong trào học tập của các cháu, hạn chế dần tình trạng bỏ học nửa chừng, đa số đều học hành tiến bộ; số cháu đạt thành tích học tập giỏi và đạo đức tốt ngày càng tăng. Nhiều cháu đã đạt học sinh giỏi cấp Huyện, cấp Tỉnh. Trong tộc họ cũng đã có nhiều gia đình hiếu học xuất hiện, ý thức trách nhiệm của các thành viên trong tộc họ đối với việc học tập của con cháu ngày càng tăng và tham gia vào hoạt động khuyến học có chuyển biến rất rõ.


Ghi nhận những kết quả hoạt động nêu trên, hàng năm tộc họ Phạm đều được Hội Khuyến học Thị trấn, Hội Khuyến học Huyện và UBND Huyện cấp giấy khen cho "Dòng họ hiếu học".

Hy vọng rằng, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập sẽ ngày càng tiếp tục nở rộ ở từng gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập, đơn vị học tập ở huyện nhằm thực hiện tốt Đề án số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20/02/2014 “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. 
 

                                                                                                               Trần Hạnh
 


Các tin tiếp
MỘT DÒNG HỌ NGUYỄN HIẾU HỌC TIÊU BIỂU   (18/6/2013)
Xây dựng Chi hội Khuyến học dòng họ ở Sơn Mỹ   (13/5/2013)
Người mẹ của gia đình hiếu học với tấm lòng thơm thảo   (13/5/2013)
GIẤC MƠ “CON CHỮ” CỦA NGƯỜI MẸ NGHÈO   (22/4/2013)
Hàm Tân thực hiện phong trào xây dựng "Gia đình hiếu học", "dòng họ hiếu học"   (1/4/2013)
Phong trào xây dựng "Gia đình hiếu học" ở xã Nghị Đức huyện Tánh Linh   (1/4/2013)
Hội nghị biểu dương "Gia đình hiếu học tiêu biểu" toàn tỉnh lần thứ tư   (29/3/2013)
Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trả lời phỏng vấn về phong trào "Gia đình hiếu học"   (26/3/2013)
TẤM GƯƠNG VƯỢT KHÓ NUÔI CON ĂN HỌC   (6/12/2012)
Tân Nghĩa tổ chức Hội nghị GĐHH tiêu biểu   (30/11/2012)