Kết quả bước đầu triển khai thí điểm “xây dựng mô hình Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập” tại phường Xuân An, thành phố Phan Thiết.

Phường Xuân An, thành phố Phan Thiết được tỉnh chọn làm thí điểm cho toàn tỉnh và thành phố Phan Thiết với ba loại hình gồm xây dựng Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, đơn vị học tập và cộng đồng học tập. Thực hiện Kế hoạch số 3783-KH/UBND ngày 22/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và Hướng dẫn số 23-HD/KHBT ngày 17/11/2014 của Hội khuyến học tỉnh Bình Thuận “về việc triển khai thực hiện thí điểm xây dựng mô hình gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập” giai đoạn 2014 -2015. Phường Xuân An, thành phố Phan Thiết được tỉnh chọn làm thí điểm thực hiện các mô hình theo Bộ tiêu chí mới cho toàn tỉnh và thành phố Phan Thiết, với ba loại hình gồm: Xây dựng thí điểm Gia đình hiếu học, cộng đồng học tập tại khu phố 1, Xây dựng đơn vị học tập tại Cơ quan Văn phòng UBND phường, dòng họ học tập được chọn dòng họ Châu tại phường Xuân An.

 

Đến nay, về cơ bản các đơn vị được chọn làm điểm đã tổ chức quán triệt xong các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của thành phố về việc triển khai thí điểm mô hình xây dựng xã hội học tập, quy trình thực hiện thí điểm việc tổ chức đăng ký, đánh giá, công nhận danh hiệu  “gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập”, đồng thời đã phát phiếu đăng ký, phiếu đánh giá chấm điểm đến từng hộ gia đình, cá nhân cán bộ công chức của phường.

 

Nhìn chung, qua nghiên cứu quán triệt các nội dung về triển khai thí điểm xây dựng mô hinh “gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập”, tuy vẫn còn có một số ý kiến trái chiều, một số nội dung triển khai đăng ký, chấm điểm chưa hợp lý... song hầu hết cán bộ, công chức, nhân dân đều đồng tình hưởng ứng. Kết quả, tại khu phố 1 xuân An có 415/415 hộ đăng ký xây dựng gia đình hiếu học; tại cơ quan UBND phường có 40/40 cán bộ, công chức đăng ký xây dựng cơ quan đơn vị học tập, Dòng họ Châu có 14/14 hộ gia đình đăng ký xây dựng dòng học hiếu học.

 

Theo kế hoạch, trong tháng 4/2015 sẽ tiến hành tổng hợp phiếu và tháng 5/2015 sẽ tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm./.

                                                                                                                  LMC

 


Các tin tiếp
MỘT DÒNG HỌ NGUYỄN HIẾU HỌC TIÊU BIỂU   (18/6/2013)
Xây dựng Chi hội Khuyến học dòng họ ở Sơn Mỹ   (13/5/2013)
Người mẹ của gia đình hiếu học với tấm lòng thơm thảo   (13/5/2013)
GIẤC MƠ “CON CHỮ” CỦA NGƯỜI MẸ NGHÈO   (22/4/2013)
Hàm Tân thực hiện phong trào xây dựng "Gia đình hiếu học", "dòng họ hiếu học"   (1/4/2013)
Phong trào xây dựng "Gia đình hiếu học" ở xã Nghị Đức huyện Tánh Linh   (1/4/2013)
Hội nghị biểu dương "Gia đình hiếu học tiêu biểu" toàn tỉnh lần thứ tư   (29/3/2013)
Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trả lời phỏng vấn về phong trào "Gia đình hiếu học"   (26/3/2013)
TẤM GƯƠNG VƯỢT KHÓ NUÔI CON ĂN HỌC   (6/12/2012)
Tân Nghĩa tổ chức Hội nghị GĐHH tiêu biểu   (30/11/2012)