Hội Khuyên học TP. Phan Thiết 6 tháng đầu năm vận động trên 3 tỷ đồng và hỗ trợ trên 5.000 suất học bổng
Trao học bổng "Tiếp bước cho em đến trường"

Sáu tháng đầu năm 2015, Hội khuyến học thành phố  vận động các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân ủng hộ quỹ Khuyến học với tổng trị giá 3.457.818.000 đồng.Sáu tháng năm 2015, nhờ có sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo thành phố, đồng thời Hội khuyến học từ thành phố đến cơ sở đã bằng nhiều hình thức triển khai vận động các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân ủng hộ quỹ Khuyến học thành phố và các phường, xã với tổng trị giá 3.457.818.000 đồng.

Bằng nguồn quỹ được vận động, Hội Khuyến học thành phố và các phường, xã đã kịp thời xét cấp 224 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, với số tiền 307.600.000 đồng. Hỗ trợ học sinh nghèo 4.8124 suất với số tiền 1.567.986.000 đồng. Khen thưởng học sinh học tập khá, giỏi: 15.722 suất với số tiền 1.014.654.000 đồng. Hỗ trợ giáo viên gặp hoàn cảnh khó khăn 67 suất với số tiền 17.580.000 đồng; Chi sửa chữa trường lớp 23.325.000 đồng. Tổng chi: 2.943.530.000 đồng./.

                                                                                  LMC
  
                                                                                                                                                                                                                                                 


Các tin tiếp
Quỹ khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” tiếp nhận 411 triệu đồng   (9/7/2014)
Lương Sơn xây dựng quỹ khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường”   (24/6/2014)
Xã Sông Phan tổ chức Đêm văn nghệ gây quỹ Khuyến học   (19/5/2014)
Đêm văn nghệ gây Quỹ Khuyến học ở xã Tân Xuân   (16/4/2014)
Phan Thiết vận động quỹ Khuyến học đạt kết quả cao   (30/9/2013)
Bình Thuận vận động trên 2 tỷ đồng Quỹ Khuyến học "Tiếp bước cho em đến trường"   (19/9/2013)
VƯỜN CÂY CAO SU QUỸ KHUYẾN HỌC   (17/7/2013)
QUỸ HỌC BỔNG MAI VÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN VỚI BÌNH THUẬN   (20/2/2013)
Hội đồng hương Bình Thuận tại Bà Rịa – Vũng Tàu vì học sinh nghèo   (4/12/2012)
Tiếp nhận ủng hộ Quỹ Khuyến học "Tiếp bước cho em đến trường"   (2/12/2012)