Hội khuyến học xã Sông Bình làm tốt công tác xây dựng quỹ khuyến học
Trong năm 2017, Hội Khuyến học xã Sông Bình vận động các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân quyên góp với số tiền trên 70 triệu đồng, đạt 107% chỉ tiêu được giao.


Từ nguồn Quỹ trên, Hội Khuyến học xã đã cấp trên 100 suất học bổng Khuyến học và học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 60 triệu đồng. 

Trong năm 2017, xã có 300 hội viên đăng ký xây dựng “Gia đình hiếu học”, qua bình xét có 298 hộ đạt danh hiệu này. Bên cạnh đó, Hội phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng của xã đã mở 9 lớp với hơn 300 lượt người tham dự, với nội dung triển khai một số Luật mới, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây trồng. Trong năm 2017, Hội phát triển mới 45 hội viên, tính đến nay toàn xã có 485 hội viên hoạt động ở 11 chi hội.
 
Để phát huy những kết quả đạt được và rút kinh nghiệm những khuyết điểm hạn chế năm qua, Hội Khuyến học xã đề ra phương hướng trong năm 2018 là: Tăng cường công tác tuyên truyền, quan tâm công tác phát triển hội viên và xây dựng tổ chức Hội; đồng thời đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, đặc biệt là tiếp tục vận động bằng nhiều hình thức để xây dựng Quỹ Khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” đạt kết quả theo chỉ tiêu của Hội cấp trên đề ra…

Tại Hội nghị tổng kết công tác Khuyến học năm 2017, UBND xã Sông Bình và Hội Khuyến học xã đã khen thưởng cho 2 tập thể và 11 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác công tác khuyến học, khuyến tài năm 2017.

Chung Diễm
 Đài Bắc Bình


Các tin tiếp
Quỹ khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” tiếp nhận 411 triệu đồng   (9/7/2014)
Lương Sơn xây dựng quỹ khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường”   (24/6/2014)
Xã Sông Phan tổ chức Đêm văn nghệ gây quỹ Khuyến học   (19/5/2014)
Đêm văn nghệ gây Quỹ Khuyến học ở xã Tân Xuân   (16/4/2014)
Phan Thiết vận động quỹ Khuyến học đạt kết quả cao   (30/9/2013)
Bình Thuận vận động trên 2 tỷ đồng Quỹ Khuyến học "Tiếp bước cho em đến trường"   (19/9/2013)
VƯỜN CÂY CAO SU QUỸ KHUYẾN HỌC   (17/7/2013)
QUỸ HỌC BỔNG MAI VÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN VỚI BÌNH THUẬN   (20/2/2013)
Hội đồng hương Bình Thuận tại Bà Rịa – Vũng Tàu vì học sinh nghèo   (4/12/2012)
Tiếp nhận ủng hộ Quỹ Khuyến học "Tiếp bước cho em đến trường"   (2/12/2012)