Quỹ Khuyến học tỉnh Bình Thuận 9 tháng vận động vượt kế hoạch cả năm 2019
Vận động xây dựng Quỹ Khuyến học để phục vụ công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được Hội Khuyến học các cấp đặc biệt quan tâm thực hiện.


Chín tháng đầu năm nay, Quỹ Khuyến học 3 cấp trong tỉnh đã vận động đạt tổng trị giá 32.238.749.000đ (kể cả hiện vật quy ra tiền), tăng 5.288.313.000đ so với cùng kỳ năm 2018, đạt 161% kế hoạch vận động 20 tỷ đồng năm 2019. Trong đó, riêng quỹ Khuyến học cấp tỉnh 9 tháng đã thu 6.413.917.000đ, đạt 320% kế hoạch vận động năm 2019. Quỹ Khuyến học nhiều huyện cũng đã vượt kế hoạch vận động cả năm, trong đó có đơn vị vượt hơn 2 lần kế hoạch. Đặc biệt, có những huyện như Hàm Thuận Bắc, TP. Phan Thiết, những năm trước đây vận động quỹ rất khó khăn, nhất là vận động ủng hộ tiền mặt vào tài khoản, nhưng 9 tháng đầu năm nay đã vượt kế hoạch cả năm (Hàm Thuận Bắc: 3,6 tỷ/kế hoạch 2,5 tỷ; TP. Phan Thiết: 5,1 tỷ/kế hoạch 3,5 tỷ). Trong đó, vận động ủng hộ tiền mặt vào tài khoản quỹ vượt chỉ tiêu tỉnh giao năm 2019 (những năm trước chưa bao giờ các địa phương trên đạt chỉ tiêu này).
Tổng quỹ Khuyến học ở cả 3 cấp Hội (tỉnh, huyện và cơ sở) 9 tháng đầu năm 2019, kể cả tồn quỹ năm 2018 chuyển sang là: 62.407.560.000đ, tăng 8.698.569.000đ so với cùng kỳ năm 2018. Bình quân quỹ Khuyến học trong tỉnh 9 tháng đầu năm đạt 48.679 đồng/người dân. 

Trên cơ sở nguồn quỹ được vận động, 9 tháng đầu năm Quỹ Khuyến học 3 cấp (Tỉnh, huyện, cơ sở) đã chi 25.981.694.000đ, tăng 3.098.233.000đ so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể là, chi cấp học bổng cho học sinh nghèo hiếu học 8.198 suất, với tổng số tiền là 7.730.261.000 đồng. (Trong đó có 2.836 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” với tổng trị giá 4.057.300.000đ); hỗ trợ học sinh nghèo 40.225 suất (kể cả hiện vật quy tiền), trị giá 9.988.973.000đ; khen thưởng học sinh 46.848 suất (kể cả hiện vật), trị giá 4.361.762.000đ; hỗ trợ thầy, cô giáo 393 suất, với tổng số tiền là 81.530.000đ; chi hỗ trợ sửa chữa trường lớp học 3.000.897.000đ; chi quản lý quỹ 274.684.000đ; chi khác 543.587.000đ.   

Trong đó, riêng Quỹ cấp tỉnh đã chi 2.349.202.000đ. Bao gồm, cấp 1.112 suất học bổng cho học sinh, sinh viên với tổng số tiền 1.874.100.000đ. (Có 543 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, trị giá 1.421.000.000đ); hỗ trợ học sinh nghèo 110 suất, trị giá 64.871.000đ; hỗ trợ sửa chữa trường lớp 160.000.000đ; chi quản lý quỹ 197.140.000đ; chi khác 53.091.000đ. 

Tổng số tiền tồn Quỹ ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, cơ sở) tính đến cuối tháng 9/2019 là 36.425.866.000đ, tăng 5.600.336.000đ so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, tồn Quỹ cấp tỉnh 16.203.251.000đ; cấp huyện 12.186.979.000đ (có 7/10 huyện tồn quỹ trên 1 tỷ đồng) và cấp cơ sở là 8.035.636.000đ.

Có thể nói, vận động xây dựng Quỹ Khuyến học ở Bình Thuận hiện nay so với những năm trước có chuyển biến, tiến bộ vượt bậc. Có được kết quả này, chính là nhờ có cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường”, được các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và toàn xã hội chung tay, góp sức tham gia ủng hộ ngày càng nhiều hơn, nhằm kịp thời giúp đỡ các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học ở địa phương có điều kiện được tiếp tục đến trường học tập, để sau này trở thành những công dân hữu ích cho gia đình và xã hội!

Trần Trung 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIẾP NHẬN ỦNG HỘ QUỸ VÀ TRAO HỌC BỔNG


Các tin tiếp
Trao xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Bắc Bình   (14/3/2017)
MỘT TẤM LÒNG THIỆN NGUYỆN   (15/2/2017)
HOÀN CẢNH ĐÁNG THƯƠNG CỦA CẬU HỌC TRÒ MÙ.   (7/11/2016)
DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ ỦNG HỘ NĂM 2016   (23/8/2016)
MÙA XUÂN ĐẾN VỚI HỌC SINH NGHÈO HUYỆN TUY PHONG   (27/1/2016)
Về học bổng ITASS (Đại học Tân Tạo)   (16/4/2014)
Thư ngỏ của Hội Khuyến học thị xã La Gi   (3/4/2013)
Trao quà và học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở huyện Bắc Bình   (15/3/2013)
Thư ngỏ của Hội Khuyến học xã Thiện Nghiệp   (1/2/2013)
Thêm 20 học sinh nghèo huyện Bắc Bình được nhận học bổng   (26/11/2012)