Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" năm 2014

Tiếp tục thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về mở cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường”, nhằm khơi dậy truyền thống tương thân, tương ái và nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội đối với việc giúp đỡ các em học sinh, sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học, để các em có điều kiện được tiếp tục đến trường học tập.Ngày 03/6/2013, tại thành phố Phan Thiết, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường tỉnh Bình Thuận đã họp triển khai Kế hoạch vận động quỹ cấp tỉnh và tổ chức truyền hình trực tiếp buổi lễ tiếp nhận ủng hộ quỹ và trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2014 ở tỉnh.


Theo kế hoạch, năm 2014 Ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh sẽ tổ chức đợt vận động tập trung ủng hộ quỹ Khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” tỉnh từ tháng 6/2014 đến hết tháng 8/2014. Mức phấn đấu vận động quỹ cấp tỉnh năm 2014 là 1.500 triệu đồng. Tỉnh sẽ tổ chức truyền hình trực tiếp buổi lễ tiếp nhận ủng hộ quỹ vào tối 29/8/2014 để biểu dương, tôn vinh các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã có nhiều đóng góp ủng hộ quỹ.

 


 

Ban Chỉ đạo tỉnh cũng thống nhất nâng mức học bổng theo Quy chế do Ban Chỉ đạo cuộc vận động cấp huyện, cấp xã cấp là 02 triệu đồng/suất/năm. Riêng quỹ cấp tỉnh, năm 2014 đã có kế hoạch cấp 360 suất học bổng cho đối tượng là học sinh Trung học và sinh viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nhưng có học lực loại khá, giỏi và hạnh kiểm tốt, với mức 3.500.000đ/học sinh và 4.000.000đ/sinh viên.


Cũng tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo tỉnh đã xét và thống nhất cấp bổ sung đợt 2 (học kỳ II, năm học 2013 – 2014) 123 suất học bổng cho 107 học sinh và 16 sinh viên.
                                                                                                                                                                                                             Trần Trung


Các tin tiếp
Liên Hương trao xe đạp cho học sinh nghèo   (27/2/2014)
Trao học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" cho học sinh nghèo hiếu học   (13/11/2013)
Ước mơ của em Nam   (31/10/2013)
Tiếp nhận ủng hộ Quỹ Khuyến học "Tiếp bước cho em đến trường" năm 2013   (5/9/2013)
Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh   (5/7/2013)
Danh sách bỗ sung học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Danh sách học sinh, sinh viên được cấp học bổng đợt II năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Thị xã La Gi trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”   (5/6/2013)
Hội nghị Ban chỉ đạo cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" tỉnh   (7/5/2013)
Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận   (4/12/2012)