Chủ trương của tỉnh về vận động quỹ Khuyến học "Tiếp bước cho em đến trường" năm 2014

Ngày 27/5/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Phương đã có Công văn số 1795/UBND-VXDL về chủ trương vận động Quỹ Khuyến học "Tiếp bước cho em đến trường" năm 2014, chúng tôi xin giới thiệu toàn văn văn bản này như sau:Toàn văn Công văn số 1795/UBND/VXDL ngày 27/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh


Các tin tiếp
Liên Hương trao xe đạp cho học sinh nghèo   (27/2/2014)
Trao học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" cho học sinh nghèo hiếu học   (13/11/2013)
Ước mơ của em Nam   (31/10/2013)
Tiếp nhận ủng hộ Quỹ Khuyến học "Tiếp bước cho em đến trường" năm 2013   (5/9/2013)
Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh   (5/7/2013)
Danh sách bỗ sung học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Danh sách học sinh, sinh viên được cấp học bổng đợt II năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Thị xã La Gi trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”   (5/6/2013)
Hội nghị Ban chỉ đạo cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" tỉnh   (7/5/2013)
Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận   (4/12/2012)